Unicode 5.2
Character Definition beautiful , lovely ; son-in-law
Pinyin QIAN4 QING4 Jyutping sin3 sin6 On SEN SEI Kun UTSUKUSHII TSURATSURA Hangul Korean CHEN Tang tsiɛ̀ng Viet thiến

Unicode 5.2
Character Definition inclined one side ; slanting
Pinyin PIAN1 Jyutping pin1 On HEN Kun KATAYORU HITOENI Hangul Korean PHYEN Tang piɛn Viet thiên

Unicode 5.2
Character Definition thousand ; many , numerous ; very ; ( Cant .) a cheater , swindler Value 1000
Pinyin QIAN1 Jyutping cin1 On SEN Kun CHI Hangul Korean CHEN Tang *tsen Viet thiên
Variant U+4EDF

Unicode 5.2
Character Definition good , virtuous , charitable , kind
Pinyin SHAN4 Jyutping sin6 On ZEN Kun YOI Hangul Korean SEN Tang *zhiɛ̌n Viet thiện
Variant U+8B71

Unicode 5.2
Character Definition sky , heaven ; god , celestial
Pinyin TIAN1 Jyutping tin1 On TEN Kun AME SORA Hangul Korean CHEN Tang *ten Viet thiên

Unicode 5.2
Character Definition shallow , not deep ; superficial
Pinyin QIAN3 JIAN1 JIAN4 CAN2 ZAN4 Jyutping cin2 On SEN Kun ASAI Hangul Korean CHEN Tang *tsiɛ̌n Viet thiển
Simplified U+6D45

Unicode 5.2
Character Definition unlined garment
Pinyin DAN1 Jyutping daan1 On TAN Kun HITOE Viet thiền

Unicode 5.2
Character Definition move , shift , change ; transfer
Pinyin QIAN1 Jyutping cin1 On SEN Kun UTSURU UTSUSU Hangul Korean CHEN Tang *tsiɛn Viet thiên
Simplified U+8FC1

𠞛
Unicode 5.2
Character 𠞛
Viet thiến

𠟤
Unicode 5.2
Character 𠟤
Viet thiến

𩵞
Unicode 5.2
Character 𩵞
Viet thiên

ティエン
JMnedict 100319
Reading ティエン Romaji Thien

ティーネマン
JMnedict 100319

サイエネス
JMnedict 100319
Reading サイエネス Romaji Thienes

𤍌
Unicode 5.2
Character 𤍌
Viet thiêng

𤎓
Unicode 5.2
Character 𤎓
Viet thiêng

Records 1 - 16 of 16 retrieved in 119 ms