Character name a county Definition
WO4 Pinyin

Character stinking smell, expression of a dead person Definition
WO4 Pinyin waat3 zyun2 Jyutping


Character name of a variety of grass, (same as ) not Definition
HE2 XIA2 Pinyin wo4 wu6 Jyutping

Character narrow; small, dirty Definition
WO4 Pinyin aak1 ak1 Jyutping

Character to fuss Definition
WO4 Pinyin ak1 Jyutping AKU On KAKAHARUSAMA Kun Hangul AK Korean qak Tang

Character lie down; crouch Definition
WO4 Pinyin ngo6 Jyutping


Character harmony, peace; peaceful, calm Definition
HE2 HUO4 HUO2 HE4 Pinyin wo4 wo6 Jyutping WA KA On YAWARAGU NAGOMU NAGOYAKA Kun Hangul HWA Korean *huɑ huɑ̀ Tang hoà Viet
U+9FA2 Variant

Character tent; mosquito net Definition
WO4 Pinyin ak1 Jyutping AKU On TOBARI Kun Hangul AK Korean qak Tang

Character
WO4 Pinyin

Character grasp, hold fast, take by hand Definition
WO4 Pinyin aak1 ak1 Jyutping AKU On NIGIRU NIGIRI Kun Hangul AK Korean qak Tang

Character trap catch animals, snare; seize Definition
WO4 HUO4 HU4 Pinyin faa6 wok6 Jyutping KYO On AAGERU AAGARU Kun Hangul HWA Korean

Character revolve, rotate, turn Definition
WO4 GUAN3 Pinyin gun2 waat3 wat3 Jyutping ATSU KAN On MEGURU Kun Hangul AL KAN Korean

Character
WO4 Pinyin

Character water, irrigate; fertile, rich Definition
WO4 Pinyin juk1 Jyutping YOKU OKU On SOSOGU KOERU Kun Hangul OK Korean qok Tang óc Viet

Character daub Definition
WO4 WAN3 Pinyin wo3 Jyutping EN ON KA WA On Hangul WAN Korean

Character moisten, soak; great, deep; dye; to enrich Definition
WO4 OU4 WU1 Pinyin ak1 Jyutping AKU On ATSUI Kun Hangul AK Korean ốc Viet

Character
WO4 Pinyin

Character
WO4 Pinyin

Character
HE2 Pinyin wo4 wo6 Jyutping KA WA On TOTONOERU Kun

Character grain still on stalk; rice plant Definition
HE2 Pinyin wo4 Jyutping KA On INE NOGI Kun Hangul HWA Korean huɑ Tang

Character an organic compound Definition
WO4 Pinyin

Character lie down; crouch Definition
WO4 Pinyin ngo6 Jyutping GA On FUSU Kun Hangul WA Korean nguɑ̀ Tang


Character the bells on the cart in ancient China Definition
HE2 Pinyin wo4 Jyutping

Character narrow, small; dirty Definition
WO4 Pinyin aak1 ak1 Jyutping AKU On AKUSEKUSURU Kun Hangul AK Korean
U+9F8C Simplified

Character narrow, small; dirty Definition
WO4 Pinyin aak1 Jyutping
U+9F77 Traditional

Character in harmony; calm, peaceful Definition
HE2 HE4 HUO4 Pinyin wo4 Jyutping KA WA On YAWARAGU Kun Hangul HWA Korean
U+548C Variant

Traditional Simplified
wo4 Pinyin
constrained English

Traditional Simplified
wo4 Pinyin
tent English

Traditional Simplified
wo4 Pinyin
shake hands English to hold English to grasp English

握住 Traditional 握住 Simplified
wo4 zhu4 Pinyin
to grip English to hold English

握別 Traditional 握别 Simplified
wo4 bie2 Pinyin
to shake hands English

握力 Traditional 握力 Simplified
wo4 li4 Pinyin
(strength of one's) grip English

握手 Traditional 握手 Simplified
wo4 shou3 Pinyin
to shake hands English

握拳 Traditional 握拳 Simplified
wo4 quan2 Pinyin
to make a fist English

Traditional Simplified
wo4 Pinyin
to turn English

斡旋 Traditional 斡旋 Simplified
wo4 xuan2 Pinyin
to mediate (a conflict etc) English

Traditional Simplified
wo4 Pinyin
fertile English rich English to irrigate English to wash (of river) English

沃倫 Traditional 沃伦 Simplified
Wo4 lun2 Pinyin
Warren (name) English


沃土 Traditional 沃土 Simplified
wo4 tu3 Pinyin
fertile land English

沃壤 Traditional 沃壤 Simplified
wo4 rang3 Pinyin
fertile soil English

沃州 Traditional 沃州 Simplified
wo4 zhou1 Pinyin
Vaud province of Switzerland English

沃水 Traditional 沃水 Simplified
Wo4 shui3 Pinyin
Wo river in Shanxi English

沃灌 Traditional 沃灌 Simplified
wo4 guan4 Pinyin
to irrigate English to wash with water English

沃爾夫 Traditional 沃尔夫 Simplified
Wo4 er3 fu1 Pinyin
Wolf, Woolf (name) English

沃爾夫斯堡 Traditional 沃尔夫斯堡 Simplified
Wo4 er3 fu1 si1 bao3 Pinyin
Wolfsburg EnglishRecords 1 - 50 of 100 retrieved in 334 ms