Character rest, stop; retire; do not! Definition
XIU1 Pinyin jau1 Jyutping KYUU KU On YASUMU IKOU YAMERU Kun Hangul HYU Korean *xiou xiou Tang hưu Viet

Character
XIU1 Pinyin SHUU On OSAMERU OSAMARU Kun

Character study; repair; cultivate Definition
XIU1 Pinyin sau1 Jyutping SHUU SHU On OSAMERU Kun Hangul SWU Korean *siou siou Tang tu Viet

Character shout Definition
XIU1 XU3 Pinyin heoi2 jau1 Jyutping KU KYOU KOU On Hangul HYU Korean hiu Viet

Character shade; shelter, protection Definition
XIU1 Pinyin jau1 Jyutping KYUU KU On KAGE Kun

Character
XIU1 Pinyin

Character
XIU1 Pinyin

Character disgrace, shame; ashamed; shy Definition
XIU1 Pinyin sau1 Jyutping SHUU On SUSUMERU HAJIRU Kun Hangul SWU Korean *siou Tang

Character dried meat (used as teachers payment in ancient times) Definition
XIU1 TIAO2 Pinyin sau1 Jyutping SHUU On OSAMERU NAGAI Kun Hangul SWU Korean *siou Tang

Character
XIU1 Pinyin SHUU SHU On NARAU Kun

Character to weed; to eradicate Definition
XIU1 HAO1 Pinyin hou1 jau1 Jyutping

Character oxalic (used in compounds) Definition
XIU1 Pinyin CHOU On SHIBUKUSA YOROKOBU Kun Hangul SWU CO Korean

Character brave, fierce, courageous Definition
XIU1 Pinyin jau1 Jyutping KYUU On HYU Korean hươu Viet

Character
XIU1 Pinyin

Character
XIU1 Pinyin SHUU SHU On ARAGANE Kun

Character
XIU1 Pinyin SHYUU SHU On KITAHERU Kun

Character food, meal; eat; offer Definition
XIU1 Pinyin sau1 Jyutping SHUU SHU On SUSUMERU Kun Hangul SWU Korean
U+9990 Simplified

Character food, meal; eat; offer Definition
XIU1 Pinyin sau1 Jyutping
U+9948 Traditional

Character
XIU1 Pinyin KYUU KU SHI On URUSHI Kun

Character red lacquer; to lacquer Definition
XIU1 Pinyin jau1 Jyutping KYUU KU SHI On URUSHI Kun Hangul HYU Korean

Character horned owl, scops chinensis; bird of ill omen Definition
XIU1 Pinyin jau1 Jyutping KYUU KU GU On MIMIZUKU Kun Hangul HYU Korean
U+9E3A Simplified

Character horned owl, scops chinensis Definition
XIU1 Pinyin jau1 Jyutping
U+9D42 Traditional

𦟤 Character viands, delicacies Definition
XIU1 Pinyin

Traditional Simplified
xiu1 Pinyin
to rest English

休伊特 Traditional 休伊特 Simplified
Xiu1 yi1 te4 Pinyin
Hewitt English


休假 Traditional 休假 Simplified
xiu1 jia4 Pinyin
to take a vacation English to go on holiday English

休克 Traditional 休克 Simplified
xiu1 ke4 Pinyin
shock English to go into shock English

休兵 Traditional 休兵 Simplified
xiu1 bing1 Pinyin
to cease fire English armistice English rested troops English

休士頓 Traditional 休士顿 Simplified
Xiu1 shi4 dun4 Pinyin
Houston, Texas English

休妻 Traditional 休妻 Simplified
xiu1 qi1 Pinyin
to repudiate one's wife English

休學 Traditional 休学 Simplified
xiu1 xue2 Pinyin
to suspend schooling English to defer study English休庭 Traditional 休庭 Simplified
xiu1 ting2 Pinyin
to adjourn (law) English

休息 Traditional 休息 Simplified
xiu1 xi5 Pinyin
rest English to rest English

休息室 Traditional 休息室 Simplified
xiu1 xi1 shi4 Pinyin
lobby English lounge English

休惜 Traditional 休惜 Simplified
xiu1 xi1 Pinyin
recess English

休想 Traditional 休想 Simplified
xiu1 xiang3 Pinyin
don't think (that) English

休憩 Traditional 休憩 Simplified
xiu1 qi4 Pinyin
to rest English to sleep English

休戰 Traditional 休战 Simplified
xiu1 zhan4 Pinyin
armistice English

休整 Traditional 休整 Simplified
xiu1 zheng3 Pinyin
to rest and reorganize (military) English

休斯敦 Traditional 休斯敦 Simplified
Xiu1 si1 dun1 Pinyin
Houston, Texas English

休斯頓 Traditional 休斯顿 Simplified
xiu1 si1 dun4 Pinyin
Houston English

休旅車 Traditional 休旅车 Simplified
xiu1 lu:3 che1 Pinyin
Sport Utility Vehicle (SUV) English

休會 Traditional 休会 Simplified
xiu1 hui4 Pinyin
adjourn English

休止 Traditional 休止 Simplified
xiu1 zhi3 Pinyin
to stop English

休止符 Traditional 休止符 Simplified
xiu1 zhi3 fu2 Pinyin
rest (music) English

休眠火山 Traditional 休眠火山 Simplified
xiu1 mian2 huo3 shan1 Pinyin
dormant volcano EnglishRecords 1 - 50 of 100 retrieved in 228 ms