Character
XU1 Pinyin SHO On TOORU Kun

Character interjection 'Alas!'; to sigh Definition
XU1 YU4 Pinyin heoi1 Jyutping KU U On AU Kun Hangul YU Korean xio Tang hu Viet
U+7C72 Variant

Character breathe on; yawn; roar Definition
XU1 HOU3 HOU1 Pinyin heoi1 Jyutping KU KOU On IKIWOKAKETEATATAMERU Kun KWU Korean gâu Viet

Character exhale; blow out; deep sigh; hiss; praise Definition
XU1 Pinyin heoi1 Jyutping KYO On FUKU USO Kun HE Korean
U+5653 Traditional

Character exhale; blow out; deep sigh; hiss; praise, flatter; lie Definition
XU1 Pinyin heoi1 Jyutping KYO On FUKU USO Kun Hangul HE Korean xiu xiù Tang hờ Viet
U+5618 Simplified

Character high mound; hilly countryside; wasteland Definition
XU1 Pinyin heoi1 Jyutping KYO On ATO Kun Hangul HE Korean kiu Tang

Character
XU1 Pinyin SHU On ANE Kun
U+5B03 Variant

Character sister Definition
XU1 Pinyin seoi1 Jyutping SHU On ANE Kun
U+5AAD Variant

Character mistress, concubine; weak Definition
XU1 Pinyin jyu4 Jyutping SHU JU DOU On YOWAI SOBAME TSUMA Kun

Character
XU1 Pinyin SU SHU On ZUKIN Kun

Character 11th terrestrial branch Definition
XU1 Pinyin seot1 Jyutping JUTSU On INU Kun Hangul SWUL Korean tuất Viet

Character
XU1 Pinyin Hangul SE Korean

Character dawn Definition
XU1 Pinyin heoi1 Jyutping KU On ASA Kun Hangul WU Korean Viet

Character
XU1 KUA1 Pinyin

Character
XU1 Pinyin seoi1 Jyutping

Character to blow or breathe upon; to smile Definition
XU1 Pinyin heoi2 Jyutping KU On HUKU Kun

Character
XU1 Pinyin

Character sudden, abrupt, quick Definition
XU1 CHUA1 HU1 Pinyin caa1 fat1 Jyutping KUTSU KUCHI On Hangul HWUL Korean xiuət Tang

Character blow through nose, snort Definition
XU1 Pinyin heoi1 Jyutping KYO On SUSURINAKU Kun Hangul HE Korean

Character sudden Definition
XU1 CHUA1 Pinyin KUTSU KUCHI On xiuət Tang

Character
XU1 Pinyin

Character wide open eyes; to gaze in astonishment Definition
XU1 Pinyin heoi1 Jyutping KU U KO On Hangul YU Korean xio Tang

Character
XU1 Pinyin seoi1 Jyutping SHO On

Character
XU1 Pinyin

Character fine silk guaze; torn piece of silk Definition
XU1 RU2 Pinyin seoi1 Jyutping JU On USUGINU Kun

Character all, together, mutually Definition
XU1 XU3 Pinyin seoi1 Jyutping SHO SO On AI MINA MIRU Kun Hangul SE Korean siu Tang

Character
XU1 Pinyin

Character
XU1 Pinyin KYO KO On MUNASHII UTSURO Kun

Character false Definition
XU1 QU1 Pinyin heoi1 Jyutping KYO KO On MUNASHII Kun HE Korean Viet
U+865B Traditional

Character false, worthless; empty, hollow Definition
XU1 Pinyin heoi1 Jyutping KYO KO On MUNASHII Kun Hangul HE Korean *xiu Tang
U+865A Simplified

Character
XU1 Pinyin seoi1 Jyutping

Character boast, exaggerate; great, broad Definition
XU1 XU3 Pinyin heoi1 Jyutping KU KO On ITSUWARU Kun

Character
XU1 Pinyin KU On ITSUWARU USO Kun Hangul HWU Korean

Character bolt of a Chinese lock Definition
XU1 RU2 Pinyin seoi1 Jyutping

Character need, require, must Definition
XU1 NUO4 RUAN3 RU2 Pinyin seoi1 Jyutping JU On NURERU MATSU MOTOMERU Kun Hangul SWU Korean

Character must, have to, necessary; moment; whiskers Definition
XU1 Pinyin seoi1 Jyutping SHU SU On HIGE MOTOMERU MOCHIIRU Kun Hangul SWU Korean *sio sio Tang tua Viet
U+987B Simplified

Character must, have to, necessary Definition
XU1 Pinyin seoi1 Jyutping
U+9808 U+9B1A Traditional U+9808 Variant

Character
XU1 Pinyin heoi1 Jyutping

Character beard, whiskers; whisker-like Definition
XU1 Pinyin sou1 Jyutping SHU SU On HIGE Kun Hangul SWU Korean *sio Tang tu Viet
U+987B Simplified

Character
XU1 Pinyin heoi1 Jyutping KYO KO On

Traditional Simplified
xu1 Pinyin
sh English hush English

吁吁 Traditional 吁吁 Simplified
xu1 xu1 Pinyin
to pant English to gasp for breath English

Traditional Simplified
xu1 Pinyin
breathe on English yawn English roar English

Traditional Simplified
xu1 Pinyin
exhale English hiss English

噓噓 Traditional 嘘嘘 Simplified
xu1 xu1 Pinyin
to pee pee (kiddie or feminine slang) English


噓聲 Traditional 嘘声 Simplified
xu1 sheng1 Pinyin
hissing sound English to hiss (as a sign of displeasure) English

Traditional Simplified
xu1 Pinyin
old burial grounds English

Traditional Simplified
xu1 Pinyin
elder sister English

Traditional Simplified
xu1 Pinyin
mistress, concubine English weak English


Records 1 - 50 of 100 retrieved in 35417 ms