Unicode 5.2
Character Definition spoon ; surname
Pinyin CHI2 SHI5 Jyutping ci4 si4 On SHI JI Kun SAJI Hangul Korean SI Tang zhiɛ

Unicode 5.2
Character Definition roost
Pinyin SHI2 Jyutping si4 On SHI JI Kun NEGURA Hangul Korean SI Tang zhiə
Simplified U+57D8

Unicode 5.2
Character Definition rely on , presume on , trust to
Pinyin SHI4 Jyutping ci5 On JI SHI Kun TANOMU Hangul Korean SI Tang zhiə̌

Unicode 5.2
Character Definition bite ; gnaw ; snap at
Pinyin SHI4 Jyutping sai6 On ZEI Kun KAMU Hangul Korean SE Tang zhiɛ̀i Viet phè

Unicode 5.2
Character Definition pass away ; die
Pinyin SHI4 Jyutping sai6 On SEI SETSU Kun YUKU Hangul Korean SE Tang zhiɛ̀i

Unicode 5.2
Character Definition sharp , sharp-pointed ; sharpen
Pinyin YAN3 SHAN4 Jyutping jim5 sim6 On EN SEN ZEN Kun SURUDOI SORUDOKUSURU KEZURU Hangul Korean SEM Tang zhiɛ̌m

Unicode 5.2
Character Definition toad
Pinyin CHAN2 Jyutping sim4 On SEN Kun HIKIGAERU Hangul Korean SEM Tang zhiɛm

Unicode 5.2
Character Definition beautiful , lovely , pretty , graceful
Pinyin CHAN2 Jyutping sim4 On SEN ZEN Kun HIKITSUNAGA MIUCHI Hangul Korean SEN Tang zhiɛn
Simplified U+5A75

Unicode 5.2
Character Definition monopolize ; claim ; arbitrarily ; to dare
Pinyin SHAN4 Jyutping sin6 On SEN Kun HOSHIIMAMA Hangul Korean CHEN Tang zhiɛ̀n Viet chen

Unicode 5.2
Character Definition repair , mend ; rewrite , transcribe
Pinyin SHAN4 Jyutping sin6 On ZEN SEN Kun TSUKUROU Hangul Korean SEN Tang zhiɛ̀n
Simplified U+7F2E

Unicode 5.2
Character Definition meals , provisions , board
Pinyin SHAN4 Jyutping sin6 On SEN ZEN Kun SUSUMERU SONAERU Hangul Korean SEN Tang zhiɛ̀n

Unicode 5.2
Character Definition surname ; various place names
Pinyin SHAO4 Jyutping siu6 On SHOU JOU Hangul Korean SO Tang zhiɛ̀n

Unicode 5.2
Character Definition ford stream , wade across
Pinyin SHE4 DIE2 Jyutping sip3 On SHOU Kun WATARU KAKAWARU Hangul Korean SEP Tang zhiɛp Viet thiệp
Variant U+6E09

Unicode 5.2
Character Definition continue , carry on ; hand down ; to join
Pinyin SHAO4 CHAO1 Jyutping siu6 On SHOU JOU Kun TSUGU Hangul Korean SO Tang zhiɛ̌u Viet thiệu
Simplified U+7ECD

Unicode 5.2
Character Definition music of the emperor Shun ; beautiful
Pinyin SHAO2 Jyutping siu4 On SHOU JOU Kun TSUGU Hangul Korean SO Tang zhiɛu Viet thiều

Records 1 - 15 of 15 retrieved in 45 ms