Character axle, axletree; pivot; axis Definition
ZHOU2 ZHU2 ZHOU4 Pinyin zuk6 Jyutping JIKU On SHINGI MAKIMONO Kun Hangul CHWUK Korean djhiuk Tang trục Viet
U+8F74 Simplified

Character axle, axletree; pivot; axis Definition
ZHOU2 ZHU2 Pinyin zuk6 Jyutping
U+8EF8 Traditional

Traditional Simplified
zhou2 Pinyin
wives of brothers English

妯娌 Traditional 妯娌 Simplified
zhou2 li5 Pinyin
sister-in-law English

Traditional Simplified
zhou2 Pinyin
axis English axle English

軸承 Traditional 轴承 Simplified
zhou2 cheng2 Pinyin
bearing (mechanical) English

軸承銷 Traditional 轴承销 Simplified
zhou2 cheng2 xiao1 Pinyin
pin bearing English


軸率 Traditional 轴率 Simplified
zhou2 lu:4 Pinyin
axial ratio English

軸突 Traditional 轴突 Simplified
zhou2 tu1 Pinyin
axon English

軸突運輸 Traditional 轴突运输 Simplified
zhou2 tu1 yun4 shu1 Pinyin
axonal transport English

軸索 Traditional 轴索 Simplified
zhou2 suo3 Pinyin
axon (long thin axis of nerve cell) English

軸絲 Traditional 轴丝 Simplified
zhou2 si1 Pinyin
axoneme (long thread of nerve cell) English

軸綫 Traditional 轴线 Simplified
zhou2 xian4 Pinyin
central axis (line) English

軸距 Traditional 轴距 Simplified
zhou2 ju4 Pinyin
wheelbase English

妯娌 Traditional 妯娌 Simplified
zhou2 li3 Pinyin
Schwägerin (u.E.) (S) Deutsch

Traditional Simplified
zhou2 Pinyin
Achse (u.E.) (S) Deutsch Spindel (u.E.) (S) Deutsch

軸襯 Traditional 轴衬 Simplified
zhou2 chen4 Pinyin
Buchse (u.E.) (S) Deutsch Lagerschale (u.E.) (S) Deutsch

軸承 Traditional 轴承 Simplified
zhou2 cheng2 Pinyin
Lager, Achslager (u.E.) (V) Deutsch

軸承廠 Traditional 轴承厂 Simplified
zhou2 cheng2 chang3 Pinyin
Kugellagerfabrik (u.E.) (S) Deutsch

軸承處 Traditional 轴承处 Simplified
zhou2 cheng2 chu4 Pinyin
Lagerstelle (u.E.) Deutsch
軸承脂 Traditional 轴承脂 Simplified
zhou2 cheng2 zhi1 Pinyin
Lagerfett (u.E.) Deutsch

軸承座 Traditional 轴承座 Simplified
zhou2 cheng2 zuo4 Pinyin
Lagerstelle (u.E.) Deutsch

軸傳動 Traditional 轴传动 Simplified
zhou2 chuan2 dong4 Pinyin
Wellenantrieb (u.E.) (S) Deutsch

軸滾筒 Traditional 轴滚筒 Simplified
zhou2 gun3 tong3 Pinyin
Achszylinder (u.E.) (S) Deutsch

軸合金 Traditional 轴合金 Simplified
zhou2 he2 jin1 Pinyin
Lagermetall (u.E.) (S) Deutsch


軸距 Traditional 轴距 Simplified
zhou2 ju4 Pinyin
Achsabstand, Radstand (u.E.) (S) Deutsch

軸流 Traditional 轴流 Simplified
zhou2 liu2 Pinyin
axial (u.E.) (Adj) Deutsch


軸排列 Traditional 轴排列 Simplified
zhou2 pai2 lie4 Pinyin
Achsfolge (u.E.) (S, Tech) Deutsch


軸套 Traditional 轴套 Simplified
zhou2 tao4 Pinyin
Buchse (u.E.) (S) Deutsch

軸突 Traditional 轴突 Simplified
zhou2 tu2 Pinyin
Axon,_Neurit (Nervenzellenteil) (u.E.) (S) Deutsch


軸瓦 Traditional 轴瓦 Simplified
zhou2 wa3 Pinyin
Lagerschale (u.E.) (S) Deutsch

軸瓦合金 Traditional 轴瓦合金 Simplified
zhou2 wa3 he2 jin1 Pinyin
Lagermetall (u.E.) (S) Deutsch

軸線 Traditional 轴线 Simplified
zhou2 xian4 Pinyin
Achse (u.E.) (S) Deutsch Achsen... (u.E.) (S) Deutsch

軸箱 Traditional 轴箱 Simplified
zhou2 xiang1 Pinyin
Achslager (u.E.) (S) Deutsch
軸向 Traditional 轴向 Simplified
zhou2 xiang4 Pinyin
axial (u.E.) Deutsch
Records 1 - 50 of 61 retrieved in 181 ms