Character scratch; clutch, seize, grab Definition
ZHUA1 ZHAO1 Pinyin aau1 zaa1 zaau2 Jyutping SOU On TSUMAMU TSUNERU Kun CO Korean co Viet

Character to beat; to strike Definition
ZHUA1 WO1 Pinyin gwo1 zaa1 Jyutping
U+64BE Traditional

Character to beat; to strike Definition
ZHUA1 WO1 Pinyin gwo1 zaa1 Jyutping TA TE KA On UTSU Kun Hangul KWA Korean
U+631D Simplified

Character a switch, whip Definition
ZHUA1 Pinyin zaa1 Jyutping TA TE On TSUE Kun

Character
ZHUA1 Pinyin

Character to dress the hair Definition
ZHUA1 Pinyin zaa1 Jyutping SA SE On KUKURIGAMI Kun Hangul CWA Korean

Traditional Simplified
zhua1 Pinyin
to grab English to catch English to arrest English to snatch English

抓住 Traditional 抓住 Simplified
zhua1 zhu4 Pinyin
to grab English to capture English

抓傷 Traditional 抓伤 Simplified
zhua1 shang1 Pinyin
to injure by scratching or clawing English

抓力 Traditional 抓力 Simplified
zhua1 li4 Pinyin
grip English抓去 Traditional 抓去 Simplified
zhua1 qu4 Pinyin
to arrest and take away English

抓取 Traditional 抓取 Simplified
zhua1 qu3 Pinyin
to seize English


抓地力 Traditional 抓地力 Simplified
zhua1 di4 li4 Pinyin
traction English抓拍 Traditional 抓拍 Simplified
zhua1 pai1 Pinyin
to capture (an image) English to snap (a photo) English

抓捕 Traditional 抓捕 Simplified
zhua1 bu3 Pinyin
to seize English to capture English


抓狂 Traditional 抓狂 Simplified
zhua1 kuang2 Pinyin
to blow one's top English to be driven mad English to become frantic English

抓獲 Traditional 抓获 Simplified
zhua1 huo4 Pinyin
to arrest English

抓緊 Traditional 抓紧 Simplified
zhua1 jin3 Pinyin
to grasp firmly English to pay special attention to English to rush in English to make the most of English


抓緊時間 Traditional 抓紧时间 Simplified
zhua1 jin3 shi2 jian1 Pinyin
to snatch time English to rush English to hurry (up) English to seize the moment English

抓舉 Traditional 抓举 Simplified
zhua1 ju3 Pinyin
snatch (weightlifting technique) English


抓賊 Traditional 抓贼 Simplified
zhua1 zei2 Pinyin
to catch a thief English

抓走 Traditional 抓走 Simplified
zhua1 zou3 Pinyin
to arrest English


抓飯 Traditional 抓饭 Simplified
zhua1 fan4 Pinyin
pilau English pilaf English a type of food popular among Muslims English

Traditional Simplified
zhua1 Pinyin
beat English

Traditional Simplified
zhua1 Pinyin
dress the hair English


抓臂 Traditional 抓臂 Simplified
zhua1 bi4 Pinyin
Greifarm (u.E.) (S) Deutsch


抓捕 Traditional 抓捕 Simplified
zhua1 bu3 Pinyin
festnehmen (u.E.) (V) Deutsch

抓到 Traditional 抓到 Simplified
zhua1 dao4 Pinyin
fangen, erwischen, fassen (u.E.) (V) Deutsch

抓得住 Traditional 抓得住 Simplified
zhua1 de2 zhu4 Pinyin
greifbar (u.E.) (Adj) Deutsch

抓地力 Traditional 抓地力 Simplified
zhua1 di4 li4 Pinyin
Ziehen (u.E.) (S) Deutsch


抓過 Traditional 抓过 Simplified
zhua1 guo4 Pinyin
kratzen (u.E.) (V) Deutsch


抓痕 Traditional 抓痕 Simplified
zhua1 hen2 Pinyin
Ritz (u.E.) (S) Deutsch

抓回 Traditional 抓回 Simplified
zhua1 hui2 Pinyin
festnehmen (u.E.) (V) Deutsch

抓獲 Traditional 抓获 Simplified
zhua1 huo4 Pinyin
festnehmen (u.E.) (V) Deutsch

Records 1 - 50 of 71 retrieved in 298 ms