Character approve, allow, permit; in accord Definition
ZHUN3 Pinyin zeon2 Jyutping JUN SHUN On NAZORAERU Kun Hangul CWUN Korean chốn Viet
U+6E96 Traditional

Character
ZHUN3 Pinyin zeon2 Jyutping SHUN TA DA TAI TE KOU JUKU On MATO NORI AZUCHI Kun Hangul CWUN Korean

Character rule, guideline, standard Definition
ZHUN3 Pinyin zeon2 Jyutping JUN SETSU On HITOSHII MIZUMORI NORI Kun Hangul CWUN CEL Korean juǐn Tang chuẩn Viet
U+51C6 Simplified U+51D6 Variant

Character
ZHUN3 Pinyin zeon2 Jyutping SHUN On MIDARERU Kun Hangul CWUN Korean

Character aquiline (nose); a falcon Definition
ZHUN3 SUN3 Pinyin zeon2 Jyutping JUN SHUN On HAYABUSA Kun Hangul CWUN Korean suǐn Tang

Character a hawk Definition
ZHUN3 SUN3 Pinyin

Traditional Simplified
zhun3 Pinyin
to allow English to grant English in accordance with English in the light of English

准予 Traditional 准予 Simplified
zhun3 yu3 Pinyin
to grant English to approve English to permit English

准入 Traditional 准入 Simplified
zhun3 ru4 Pinyin
access English admittance English

准許 Traditional 准许 Simplified
zhun3 xu3 Pinyin
to allow English to grant English to permit English

Traditional Simplified
zhun3 Pinyin
horizontal (old) English accurate English standard English definitely English certainly English

準備 Traditional 准备 Simplified
zhun3 bei4 Pinyin
preparation English prepare English

準備好了 Traditional 准备好了 Simplified
zhun3 bei4 hao3 le5 Pinyin
to be ready English

準則 Traditional 准则 Simplified
zhun3 ze2 Pinyin
norm English standard English criterion English準將 Traditional 准将 Simplified
zhun3 jiang4 Pinyin
brigadier general English commodore English


準時 Traditional 准时 Simplified
zhun3 shi2 Pinyin
on time English punctual English on schedule English準確 Traditional 准确 Simplified
zhun3 que4 Pinyin
accurate English exact English precise English

準確性 Traditional 准确性 Simplified
zhun3 que4 xing4 Pinyin
accuracy English


準線 Traditional 准线 Simplified
zhun3 xian4 Pinyin
directrix line of a parabola English guide line English

準繩 Traditional 准绳 Simplified
zhun3 sheng2 Pinyin
yardstick English fig. criterion English ground rule English


準保 Traditional 准保 Simplified
zhun3 bao3 Pinyin
sicher (u.E.) Deutsch


準備好了 Traditional 准备好了 Simplified
zhun3 bei4 hao3 liao3 Pinyin
bereit (u.E.) Deutsch
準備階段 Traditional 准备阶段 Simplified
zhun3 bei4 jie1 duan4 Pinyin
Vorfeld (u.E.) (S) Deutsch
準備期 Traditional 准备期 Simplified
zhun3 bei4 qi1 Pinyin
Insektenpuppe (u.E.) (S) Deutsch


Records 1 - 50 of 96 retrieved in 172 ms