Character mean, low; cheap, worthless Definition
JIAN4 Pinyin zin6 Jyutping SEN ZEN On IYASHII SHIZU Kun Hangul CHEN Korean *dzhiɛ̀n Tang tiện Viet
U+8D31 Simplified

Character fine Definition
TAN4 TAN3 Pinyin zin6 Jyutping
U+8CE7 Traditional


Records 1 - 3 of 3 retrieved in 9 ms