Character mouth, lips Definition
ZUI3 Pinyin zeoi2 Jyutping SHI On KUCHIBASHI Kun Hangul CHWI Korean tziuɛ̌ Tang
U+5480 Variant

Character
ZUI3 Pinyin SUI On

Character
ZUI3 Pinyin SUI TSUI SAI SE On

Character
ZUI3 Pinyin SAI On

Character
ZUI3 Pinyin tưới Viet

Character
ZUI3 Pinyin

Character
ZUI3 Pinyin SUI On

Traditional Simplified
zui3 Pinyin
mouth English beak English spout (of teapot etc) English

嘴唇 Traditional 嘴唇 Simplified
zui3 chun2 Pinyin
lip English

嘴嚴 Traditional 嘴严 Simplified
zui3 yan2 Pinyin
prudent in speech English

嘴子 Traditional 嘴子 Simplified
zui3 zi5 Pinyin
mouth English beak English spout English mouthpiece English

嘴巴 Traditional 嘴巴 Simplified
zui3 ba1 Pinyin
mouth English slap English

嘴巴子 Traditional 嘴巴子 Simplified
zui3 ba5 zi5 Pinyin
slap English嘴皮子 Traditional 嘴皮子 Simplified
zui3 pi2 zi5 Pinyin
lit. lips English glib talker English having a ready tongue English

嘴直 Traditional 嘴直 Simplified
zui3 zhi2 Pinyin
straight shooter English

嘴硬 Traditional 嘴硬 Simplified
zui3 ying4 Pinyin
reluctant to admit a mistake English

嘴穩 Traditional 嘴稳 Simplified
zui3 wen3 Pinyin
able to keep a secret English

嘴臉 Traditional 嘴脸 Simplified
zui3 lian3 Pinyin
features, face (esp. derogatorily) English look English appearance English countenance English

嘴裡 Traditional 嘴里 Simplified
zui3 li3 Pinyin
mouth English in the mouth English on one's lips English speech English words English

嘴角 Traditional 嘴角 Simplified
zui3 jiao3 Pinyin
corner of the mouth English

嘴饞 Traditional 嘴馋 Simplified
zui3 chan2 Pinyin
gluttonous English ravenous English

嘴鬆 Traditional 嘴松 Simplified
zui3 song1 Pinyin
a loose tongue English

Traditional Simplified
zui3 Pinyin
, mouth Variant
beak English spout (of teapot etc) English

Traditional Simplified
zui3 Pinyin
Kopf, Ventileingang (u.E.) (S) Deutsch Mund (u.E.) (S) Deutsch

嘴巴 Traditional 嘴巴 Simplified
zui3 ba5 Pinyin
Kopf, Ventileingang (u.E.) (S) Deutsch Mund (u.E.) (S) Deutsch


嘴角 Traditional 嘴角 Simplified
zui3 jiao3 Pinyin
Mundwinkel (u.E.) (S) Deutsch

嘴裡 Traditional 嘴里 Simplified
zui3 li3 Pinyin
im Mund (u.E.) Deutsch

嘴臉 Traditional 嘴脸 Simplified
zui3 lian3 Pinyin
Mündung (u.E.) (S) Deutsch

嘴碎 Traditional 嘴碎 Simplified
zui3 sui4 Pinyin
geschwätzig (u.E.) Deutsch

嘴甜 Traditional 嘴甜 Simplified
zui3 tian2 Pinyin
<umg> zuckersüß (u.E.) (Adj) Deutsch


Literal
ju3 Reading Pinyin zui3 Reading Pinyin Reading On ショ Reading On . Reading Kun jeo Reading Korean Reading Korean
bite Meaning eat Meaning

Literal
zui3 Reading Pinyin Reading On くちばし Reading Kun はし Reading Kun chwi Reading Korean Reading Korean
beak Meaning bill Meaning

Literal
zui3 Reading Pinyin zi1 Reading Pinyin Reading On スイ Reading On くちばし Reading Kun はし Reading Kun ja Reading Korean chwi Reading Korean Reading Korean Reading Korean
beak Meaning bill Meaning

Literal
zui3 Reading Pinyin スイ Reading On ツイ Reading On サイ Reading On Reading On

Literal
zui3 Reading Pinyin スイ Reading On


Records 1 - 40 of 40 retrieved in 403 ms