Character to blow off, to blow; to puff Definition
XU4 YU4 Pinyin zuk1 Jyutping


Character lapel and belt Definition
ZHU2 ZHU3 Pinyin zuk1 Jyutping

Character to beat; to strike Definition
ZHU2 Pinyin zuk1 Jyutping

Character a pheasant-like bird Definition
YOU3 YU4 Pinyin zuk1 Jyutping

Character to cajole Definition
ZU2 Pinyin zuk1 Jyutping SHOKU SOKU On KOBIRU Kun COK Korean

Character order, tell, instruct, leave word Definition
ZHU3 Pinyin zuk1 Jyutping SHOKU On TANOMU Kun CHOK Korean
U+56D1 Traditional

Character order, tell, instruct, leave word Definition
ZHU3 Pinyin zuk1 Jyutping SHOKU On TANOMU Kun Hangul CHOK Korean jiok Tang chúc Viet
U+5631 Simplified

Character grasp, clutch; catch, seize Definition
ZHUO1 Pinyin zuk1 zuk3 Jyutping SOKU SAKU On TORAERU Kun Hangul CHAK Korean jrak Tang tróc Viet

Character cut Definition
ZHU3 ZHU2 Pinyin zuk1 Jyutping

Character instrument Definition
ZHU4 Pinyin zuk1 Jyutping SHUKU On CHWUK Korean

Character
ZHU3 ZHU2 Pinyin zuk1 Jyutping

Character candle, taper; shine, illuminate Definition
ZHU2 Pinyin zuk1 Jyutping chúc Viet
U+71ED Traditional

Character candle, taper; to shine, illuminate Definition
ZHU2 Pinyin zuk1 Jyutping SHOKU SOKU On TOMOSHIBI Kun Hangul CHOK Korean *jiok Tang đuốc Viet
U+70DB Simplified

Character sores from cold Definition
ZHU2 ZHU3 Pinyin zuk1 zuk6 Jyutping SHOKU SOKU CHOKU TOKU On SHIMOYAKE Kun

Character watch carefully, stare at, focus on Definition
ZHU3 Pinyin zuk1 Jyutping
U+77DA Traditional

Character watch carefully, stare at, focus on Definition
ZHU3 Pinyin zuk1 Jyutping SHOKU SOKU On MIRU Kun Hangul CHOK Korean jiok Tang
U+77A9 Simplified

Character pray for happiness or blessings Definition
ZHU4 ZHOU4 CHU4 Pinyin zuk1 Jyutping SHUKU SHUU CHO On IWAU HAFURI NORITO Kun Hangul CHWUK CWU Korean jiuk Tang chúc Viet

Character bamboo; flute; KangXi radical 118 Definition
ZHU2 Pinyin zuk1 Jyutping CHIKU On TAKE Kun Hangul CWUK Korean *djiuk Tang trúc Viet

Character India; bamboo; surname Definition
ZHU2 DU3 Pinyin zuk1 Jyutping TOKU CHIKU JIKU On TAKE ATSUI Kun Hangul CHWUK TOK Korean

Character ancient lute; build Definition
ZHU2 ZHU4 Pinyin zuk1 Jyutping CHIKU On HIROU Kun Hangul CHWUK Korean trúc Viet
U+7BC9 Traditional

Character build, erect; building Definition
ZHU2 ZHU4 Pinyin zuk1 Jyutping CHIKU On KIZUKU TSUKU Kun Hangul CHWUK Korean djiuk Tang trốc Viet
U+7B51 Simplified

Character rice gruel, congee Definition
ZHOU1 YU4 ZHU4 Pinyin zuk1 Jyutping SHUKU IKU On KAYU HISAGU Kun Hangul CWUK YUK Korean
U+9B3B Variant

Character
CHU4 Pinyin zuk1 zuk6 Jyutping SHOKU SOKU On

Character caterpillar Definition
ZHU2 Pinyin zuk1 Jyutping SHOKU DOKU ZOKU On KEMUSHI Kun


Records 1 - 27 of 27 retrieved in 886 ms