Character spear, lance; KangXi radical 110 Definition MAO2 Pinyin maau4 Jyutping MU BOU On HOKO Kun Hangul MO Korean miou Tang mâu Viet

𥍝 𥍝 Character

Character weapons; arms ( a lance; a spear) Definition XU4 Pinyin hek3 Jyutping

𥍞 𥍞 Character𥍟 𥍟 Character

𥍠 𥍠 Character

𪿆 𪿆 Character

Character LIN2 Pinyin

𥍡 𥍡 Character

𥍢 𥍢 Character

𥍣 𥍣 Character

𥍤 𥍤 Character

𥍥 𥍥 Character

𥍦 𥍦 Character


𥍧 𥍧 Character

𥍨 𥍨 Character

𥍩 𥍩 Character

Character bore with awl; bright, charming Definition YU4 JUE2 XU4 Pinyin wat6 Jyutping ITSU ICHI SHUTSU JUCHI On ANAOAKERU Kun Hangul YUL Korean

Character lance Definition SHUO4 Pinyin SAKU On HOKO Kun

𥍪 𥍪 Character

𥍫 𥍫 Character

𥍬 𥍬 Character

𥍭 𥍭 Character

𥍮 𥍮 Character

𥍯 𥍯 Character

𥍰 𥍰 Character

𥍱 𥍱 Character

𪿇 𪿇 Character

Character CE4 Pinyin SAKU SHAKU ZAKU On HOKO Kun

𠍢 𠍢 Character

𥍲 𥍲 Character

𥍳 𥍳 Character

𥍴 𥍴 Character

𥍵 𥍵 Character

Character weapons; arms ( a lance; a spear) Definition HOU2 Pinyin haai6 haau4 Jyutping

𥍶 𥍶 Character

𥍷 𥍷 Character

𥍸 𥍸 Character

𥍹 𥍹 Character

𥍺 𥍺 Character

𥍻 𥍻 Character

𥍼 𥍼 Character

𥍽 𥍽 Character

𥍾 𥍾 Character

𥍿 𥍿 Character

𥎀 𥎀 Character

𥎁 𥎁 Character mềm Viet

Records 1 - 50 of 92 retrieved in 234 ms