Strokes
0 1 2 3 5 6 7 8 9 11 12

0
Character Definition negative , no , not ; KangXi radical 71
Pinyin WU2 MO2 Jyutping mou4 On BU MU Kun NAI Hangul Korean MWU
Traditional U+7121

1
Character Definition choke on something eaten
Pinyin JI4 On KI KE Kun MUSEBU

2
Character 𣄭

3
Character 𣄮

Character 𣄯

5
Character Definition already ; de facto ; since ; then
Pinyin JI4 XI4 Jyutping gei3 On KI Kun TSUKIRU SUDENI Korean KI
Variant U+65E3

Character 𣄰

Character
Variant U+65E2

6
Character 𣄱

Character 𣄲

Character 𣄳

7
Character Definition already ; de facto ; since ; then
Pinyin JI4 XI4 Jyutping gei3 On KI Kun TSUKIRU SUDENI Hangul Korean KI Tang *giə̀i

Character 旣
Variant U+65E3

8
Character 𣄴

Character 𣄵

9
Character
Pinyin HUO4

Character 𣄶

Character 𣄷

Character 𣄸

11
Character 𣄹

12
Character 𣄺

Records 1 - 21 of 21 retrieved in 34 ms