Strokes
0 4 5 6 7 9

0
Character Definition deep , profound , abstruse ; KangXi radical 95
Pinyin XUAN2 XUAN4 Jyutping jyun4 On GEN KEN Kun KURO Hangul Korean HYEN Tang *huen Viet huyền

Character 𤣥

4
Character Definition mysterious , subtle ; exquisite
Pinyin MIAO4 Jyutping miu6 On MYOU Kun TAE
Variant U+5999

Character 𤣦

5
Character Definition now , here ; this ; time , year
Pinyin ZI1 CI1 XUAN2 Jyutping ci4 zi1 On JI SHI KEN GEN Kun SHIGERU MASU MUSHIRO KOKONI Hangul Korean CA
Variant U+8332

6
Character Definition to lead ; ratio ; rate ; limit
Pinyin LÜ4 SHUAI4 LÜE4 Jyutping leot6 seot1 On RITSU SOTSU Kun HIKIIRU OOMUNE WARIAI Hangul Korean SOL LYUL Tang luì shruit
Variant U+F961

Character Definition black
Pinyin LU2 Jyutping lou4 Hangul Korean LO

Character Definition to lead ; ratio ; rate ; limit
Hangul Korean LYUL
Variant U+7387 Variant U+7387

Character Definition to lead ; ratio ; rate ; limit
Hangul Korean YUL
Variant U+7387 Variant U+7387

7
Character 𤣧

9
Character 𤣨

Records 1 - 11 of 11 retrieved in 40 ms