引継ぐ
JMdict 100319
Word 引き継ぐ ; 引継ぐ ; 引きつぐ
Reading ひきつぐ
Translation eng to take over ; to hand over Translation ger übergeben ; übernehmen ; (z.B. Geschäft ) ; erben ; nachfolgen Translation fre prendre la suite ; remplacer


続ぐ
JMdict 100319受けつぐ
JMdict 100319
Word 受け継ぐ ; 受けつぐ
Reading うけつぐ
Translation eng to inherit ; to succeed ; to take over Translation ger nachfolgen ; übernehmen ; erben Translation fre hériter ; prendre la relève ; succéder

受け持つ
JMdict 100319
Word 受け持つ
Reading うけもつ
Translation eng to take ( be in ) charge of Translation ger übernehmen ; verantwortlich sein ; betreuen ; zuständig sein ; Aufsicht führen Translation fre prendre en charge


乗っ取る
JMdict 100319
Word 乗っ取る
Reading のっとる
Translation eng to capture ; to hijack ; to commandeer ; to occupy ; to usurp Translation ger übernehmen ; sich bemächtigen ; usurpieren ; kapern ; hijacken ; entführen Translation fre capturer ; détourner ( avion ) ; s'emparer

譲り受ける
JMdict 100319
Word 譲り受ける
Reading ゆずりうける
Translation eng to inherit ; to receive ; to take over by transfer Translation ger übernehmen ; erben ; kaufen ; erwerben

申し受ける
JMdict 100319

請け負う
JMdict 100319
Word 請け負う
Reading うけおう
Translation eng to contract ; to undertake Translation ger einen Vertrag abschließen ; übernehmen ; auf sich nehmen

当る
JMdict 100319
Word 当たる ; 当る ; 中る ; 中たる
Reading あたる
Translation eng to be hit ; to strike ; to touch ; to be in contact ; to be affixed ; to be equivalent to ; to be applicable ; to apply to ; to be right on the money ( of a prediction , criticism , etc .) ; to be selected ( in a lottery , etc .) ; to win ; to be successful ; to go well ; to be a hit ; to face ; to confront ; to lie ( in the direction of ) ; to undertake ; to be assigned ; to be stricken ( by food poisoning , heat , etc .) ; to be afflicted ; to be called upon ( by the teacher ) ; to treat ( esp . harshly ) ; to lash out at ; to be unnecessary ; ( in baseball ) to be hitting well ; to be on a hitting streak ; ( in fishing ) to feel a bite ; ( of fruit , etc .) to be bruised ; to spoil ; to feel ( something ) out ; to probe into ; to check (i.e. by comparison ) ; to shave Translation ger treffen ; schlagen ; stoßen ; berühren ; streifen ; sich bewahrheiten ; sich bestätigen ; führen ; gewinnen ; große Los ziehen ; Erfolg haben ; gelingen ; zuwiesen werden ; ausgesetzt sein ; bescheinen lassen ; sonnen ; unternehmen ; übernehmen ; in die Hand nehmen ; [ 10 ] ; sich entgegensetzen ; widerstehen ; Stirn bieten ; Widerstand leisten ; [ 11 ] ; liegen ; sich befinden ; [ 12 ] ; prüfen ; nachschlagen ; [ 13 ] ; entsprechen ; gleichwertig sein ; [ 14 ] ; verdienen ; wert sein ; würdig sein ; [ 15 ] ; infizieren ; schle Translation fre être équivalent à ; être appliquable ; être assigné ; maltraiter ; s'appliquer à ; s'intoxiquer ; se charger de ( enquête ) ; se chauffer ; traiter ; être frappé ; être situé ( vers une direction ) ; affronter ; atteindre son but ; avoir du succès ; entreprendre ; heurter ; réussir Translation rus попадать ; совпадать

買い受ける
JMdict 100319
Word 買い受ける
Reading かいうける
Translation eng to purchase Translation ger abkaufen ; übernehmen ; käuflich erwerben

荷う
JMdict 100319
Word 担う ; 荷う ; 荷なう
Reading になう
Translation eng to carry on shoulder ; to bear ( burden ) ; to shoulder ( gun ) Translation ger auf der Schulter tragen ; auf dem Rücken tragen ; auf sich nehmen ; übernehmen Translation fre placer devant l'épaule ( un fusils ) ; porter sur l'épaule ; prendre sur soi ( une faute ) Translation rus нести на плече


接去
HanDeDict 100318
Traditional 接去 Simplified 接去
Pinyin jie1 qu4
Deutsch übernehmen (u.E.) (V)

接掌
HanDeDict 100318
Traditional 接掌 Simplified 接掌
Pinyin jie1 zhang3
Deutsch übernehmen ( Verpflichtungen ) (u.E.) (V) ; ersetzen (u.E.) (V)


引取る
JMdict 200217
Word 引き取る ; 引取る ; 引きとる
Reading ひきとる
Translation dut terugnemen ; ( terug ) overnemen ; vorderen ; opvorderen ; terugvorderen ; terugeisen ; reclameren ; aanspraak maken op ; claimen ; opvragen ; zich belasten met ; verantwoordelijkheid opnemen voor ; onder z'n hoede nemen ; zorgen voor ; instaan voor ; beantwoorden {話を} ; antwoorden op ; sterven {息を} ; z'n laatste adem ( tocht ) uitblazen ; de laatste snik geven ; de geest geven ; weggaan ; zich terugtrekken ; zich verwijderen ; heengaan ; verlaten ; vertrekken ; zich terugtrekken {mil .} ; aftrekken ; de aftocht blazen ; afrukken Translation hun gondjaiba vesz ; átvállal ; előtérbe lép ; felkapottá válik ; meghonosodik ; saját kezelésbe vesz ; uralkodóvá válik ; végigvisz Translation spa hacerse cargo ; retirarse a un lugar privado ; hacerse cargo de ; retirarse a un lugar privado
Translation eng to take into one's possession ; to receive ; to accept ; to collect ; to claim ; to take into one's care (e.g. person , pet ) ; to take custody of ; to adopt ; to leave ; to go away ; to withdraw ; to get out Translation ger sich zurückziehen ; abtreten ; zurücktreten ; sich entfernen ; fortgehen ; empfangen ; entgegennehmen ; erhalten ; übernehmen ; zurückbringen ; zurücknehmen ; erben ; den letzten Atemzug tun ; das Leben ausatmen ; den Geist aufgeben Translation fre prendre en charge ; retenir ( sa respiration ) ; se retirer Translation rus 1) востребовать ( напр . пропавшую вещь ) ; 2) брать обратно ; 3) брать к себе на попечение ; 4) уходить持つ
JMdict 200217
Word 持つ
Reading もつ
Translation dut ( bij zich ) hebben ; houden ; dragen ; nemen ; bezitten ; beschikken over ; eigenaar zijn van ; in eigendom hebben ; toegerust zijn met ; koesteren ; voelen ; toedragen ; zich belasten met ; verantwoordelijk zijn voor ; voor zijn rekening nemen ; betalen ; kosten} dragen {de ; meegaan ; duren ; bruikbaar blijven ; duurzaam zijn ; houdbaar zijn ; aanhouden ; volhouden ; niet lang meer} trekken {het ; uithouden ; ( ver ) dragen ; verduren ; velen Translation hun becsül ; hord ; kitart ; tart ; tartalmaz ; visszatart ; cipel ; hordoz ; visel ; visz Translation slv držati ; imeti ; posedovati Translation spa llevar ; cargar ; sostener ; poseer Translation swe hålla ; bära ; ha ; inneha
Translation eng to hold ( in one's hand ) ; to take ; to carry ; to possess ; to have ; to own ; to maintain ; to keep ; to last ; to be durable ; to keep ; to survive ; to take charge of ; to be in charge of Translation ger haben ; besitzen ; innehaben ; verfügen ; in der Hand halten ; festhalten ; halten ; hegen ; pflegen ; unterstützen ; tragen ; bei sich haben ; auf sich nehmen ; übernehmen ; verantwortlich sein ; bekleiden ; halten ; dauern ; währen ; überstehen ; überleben Translation fre tenir ( dans ses mains ) ; porter ; posséder ; avoir ; maintenir ; garder ; conserver ; durer ; être durable ; se maintenir ; survivre ; se conserver ; se charger de ; être chargé de Translation rus ( неперех . гл .), ( тж .) 保つ ; 1) держаться , сохраняться ; 2) поддерживаться ( чем-л .), подпираться ( чем-л .) ; ( перех . гл .) ; 1) держать руках} ; иметь при себе , носить ; ( ср .) もってかえる , もってくる , もってゆく ; 2) иметь ( что-л .), владеть , обладать ( чем-л .) ; 3) иметь ( напр . мысль ), питать ( напр . надежду ) ; 4) нести ( обязанности и т. п.)


請ける
JMdict 200217
Word 受ける ; 請ける ; 承ける ; 享ける
Reading うける ; ウケる
Translation dut ontvangen ; krijgen ; verkrijgen ; verwerven ; aanvaarden ; aannemen ; accepteren ; nemen ; pakken ; tegenhouden ; bal} vangen {een ; slag} pareren {een ; afwenden ; telefoon} opnemen {de ; beantwoorden ; gehoor geven bij het telefoneren ; ondergaan ; meemaken ; ervaren ; op de proef gesteld worden {誘惑を} ; afleggen {試験を} ; gedoopt worden {洗礼を} ; verlies} lijden {een ; verwonding} oplopen {een ; belediging} incasseren {een ; moeten verduren ; blootgesteld worden aan ; onderworpen worden aan ; nemen {lessen} ; opleiding} volgen {een ; genieten ; geloven ; geloof hechten aan ; aannemen ; als waar beschouwen ; voor zoete koek slikken ; als juist aanvaarden ; als zo zijnd aanvaarden ; staan ; gelegen zijn tegenover ; uitzicht geven op ; gericht zijn naar {een windstreek ; ander referentiepunt} ; erven ; overerven ; van zijn ( voor ) ouders meekrijgen {eigenschappen} ; populair worden ; aan populariteit winnen ; in de smaak vallen ; tot de verbeelding spreken ; in trek raken ; geliefd worden ; in zwang raken ; aanslaan Translation hun elvállal ; nekilát ; vállal ; elfogad ; elfog ; eltűr ; elvisel ; felfog ; feltételez ; felvesz ; fog ; kibír ; kivesz ; megért ; megfog ; megragad ; megszerez ; sikere van ; tart ; vesz ; visz ; keresztülmegy ; tapasztal ; elkap ; megakad ; megkap ; rászed ; átvesz ; elfogad Translation slv prejeti ; dobiti Translation spa emprender ; aceptar ; tomar ( lección ; examen ) ; experimentar ; agarrar ( ej . una pelota ) ; hacerse popular Translation swe ta emot ; acceptera
Translation eng to receive ; to get ; to catch (e.g. a ball ) ; to be struck by ( wind , waves , sunlight , etc .) ; to sustain ( damage ) ; to incur (a loss ) ; to suffer ( an injury ) ; to feel ( influence ) ; to undergo (e.g. surgery ) ; to take (a test ) ; to accept (a challenge ) ; to be given (e.g. life , talent ) ; to find funny ; to find humorous ; to be amused ( by ) ; to follow ; to succeed ; to be descended from ; to face ( south , etc .) ; to be modified by ; to obtain (a pawned item , etc .) by paying a fee ; to be well-received ; to become popular ; to go down well Translation ger fangen ; auffangen ; bekommen ; erhalten ; annehmen ; erleiden ; bekommen ; für etw . halten ; ankommen ; angenommen werden ; interessant sein ; lustig sein ; erhalten ( ein Pfand ) ; übernehmen ( Arbeit ) Translation fre recevoir ; attraper ( par ex . un ballon ) ; être bien reçu ; devenir populaire ; bien se passer ; être drôle ; être humoristique ; être frappé par ( le vent , les vagues , la lumière du soleil , etc .) ; éprouver ( des dommages ) ; subir ( une perte ) ; souffrir ( d'une blessure ) ; ressentir ( une influence ) ; subir ( une opération chirurgicale ) ; passer ( un test ) ; accepter ( un défi ) ; être donné ( par ex . la vie , le talent ) ; faire face ( au sud , etc .) ; être modifié par ; obtenir ( un élément mis en gage , etc .) en payant des frais Translation rus 1) (( тж .) 承ける , 請ける ) получать ; 2) подвергаться ( чему-л .), быть объектом ( чего-л .) ; 3) поддерживать , подхватывать ( что-л . падающее ); поймать ( напр . мяч ); отражать ( удар ) ; 4) принимать ( как-л .) ; 5) быть хорошо принятым , иметь успех ; 6) быть обращённым какую-л . сторону ) ; 7) (( тж .) 享ける ) наследовать ; принимать ; получать
Crossref 請け出す・1

受けつぐ
JMdict 200217
Word 受け継ぐ ; 受けつぐ
Reading うけつぐ
Translation dut overnemen ; erven ; overerven ; vererven ; beërven {form .} ; meekrijgen Translation hun örökébe lép ; sikert ér el ; átvesz Translation slv prevzeti ( delo od drugih ), nadaljevati , naslediti Translation spa heredar ; suceder
Translation eng to inherit ; to succeed ; to take over Translation ger nachfolgen ; übernehmen ; erben Translation fre hériter ; prendre la relève ; succéder Translation rus принимать качестве преемника}


納まる
JMdict 200217
Word 収まる ; 納まる
Reading おさまる
Translation dut keurig passen in ; gaan in ; geregeld worden ; z'n beslag krijgen ; afgehandeld raken ; beslecht worden ; bedaren ; luwen ; gaan liggen ; tot rust komen ; bezorgd worden ; besteld worden ; geleverd ; afgeleverd worden ; gesetteld raken ; rust vinden ; zich thuis gaan voelen ; ingewerkt raken ; verdragen ; slikken ; nemen ; pikken ; genoegen ; vrede nemen Translation slv biti plačan ; biti dostavljen Translation spa caber en ; alojarse ; finalizarse
Translation eng to fit into (a box , frame , category , etc .) ; to be contained within ; to fall within (e.g. a budget ) ; to settle down ( into ) ; to be installed ( in one's rightful place ) ; to be returned ( to one's original position ) ; to settle into ( one's position ) ; to take up (a post ) ; to occupy (a role ) ; to be delivered ; to be paid (e.g. taxes ) ; to be settled ( dispute , conflict , etc .) ; to be sorted ; to subside (e.g. wind ) ; to calm down ; to abate ; to be satisfied (e.g. with an answer ) ; to consent ; to agree Translation ger hineingehen ; hineinpassen ; sich legen ; sich beruhigen ; enden ; übernehmen ( eine Position ) ; zustimmen ; einwilligen Translation fre être à sa place ; être installé ; s'établir ; s'installer ; être délivré ; être obtenu ; être payé ; être réglé Translation rus 1) быть внесённым ( уплаченным ) ; 2) быть помещённым , поместиться ( куда-л .) ; 3) быть равнодушным ; быть спокойным ( хладнокровным ) ; 4) быть довольным ; быть удовлетворённым ; 5) ( см .) おさまる【治まる】2
Crossref 治まる・1


乗っとる
JMdict 200217


申し受ける
JMdict 200217当る
JMdict 200217
Word 当たる ; 当る ; 中る ; 中たる
Reading あたる
Translation dut raken ; treffen ; slaan ; botsen tegen ; stoten op ; hitten {gew .} ; itten ; raak zijn {的に〜} ; doel treffen ; aankomen ; {光 ; ; 風が〜} reiken ; inwerken ; vallen in ; invallen ; pijn doen aan ; deren ; schrijnen ; gekneusd raken {果物は} ; bruine plekken krijgen ; prijs hebben {宝くじで〜} ; in de prijzen vallen ; winnen {一等に〜} ; uitkomen {予測が〜} ; kloppen ; terecht zijn {批判が〜} ; opgaan ; een succes zijn {芝居は〜} ; goed vrucht dragen {果物が〜} ; vergiftigd raken {フグに〜} ; het opnemen tegen {敵に〜} ; ertegenaan gaan ; bevechten ; vallen op {日曜日に〜} ; overeenkomen met ; overeenstemmen met {百円に〜} ; corresponderen met ; liggen {東に〜} ; aanpakken {難局に〜} ; bij de hoorns vatten ; pakken ; uithalen naar ; tegen ; zich afreageren op ; {辞書 ; 出典に〜} raadplegen ; naslaan ; aftoetsen {本人に〜} ; toegewezen {課題が〜} ; toebedeeld krijgen ; belast worden met ; op z'n bord krijgen ; opdraaien voor ; aan bod komen ; aan de beurt komen ; zich bezighouden met {任に〜} ; waarnemen ; op zich nemen ; vaak hits of homeruns scoren {honkb .} ; promoveren {mahjong} ; fijnmalen {胡麻を〜} ; fijnstampen ; vijzelen ; scheren {ひげを〜} ; in het aas bijten {魚が〜} ; aanbijten Translation hun hever ; horgonyoz ; vesztegel ; elvállal ; nekilát ; vállal ; eltalálni ( pl . legyet mikor lecsapod ) ; hever ; horgonyoz ; vesztegel ; elvállal ; nekilát ; vállal Translation slv zadeti Translation spa dar en el blanco ; acertar ; atinar ; dar en el clavo ; acertar ; ser exitoso ; encarar ; emprender ; tratar ; ser equivalente a ; aplicarse a ; ser aplicable ; asignarse
Translation eng to be hit ; to strike ; to touch ; to be in contact ; to be affixed ; to be equivalent to ; to be applicable ; to apply to ; to be right on the money ( of a prediction , criticism , etc .) ; to be selected ( in a lottery , etc .) ; to win ; to be successful ; to go well ; to be a hit ; to face ; to confront ; to lie ( in the direction of ) ; to undertake ; to be assigned ; to be stricken ( by food poisoning , heat , etc .) ; to be afflicted ; to be called on (e.g. by a teacher ) ; to treat ( esp . harshly ) ; to lash out at ; to be unnecessary ; to be hitting well ; to be on a hitting streak ; to feel a bite ( in fishing ) ; fruit , etc .) to be bruised ; to spoil ; to feel ( something ) out ; to probe into ; to check (i.e. by comparison ) ; to shave ; to be a relative of a person ; to be a ... in relation to ... ; to stand in a relationship Translation ger treffen ; schlagen ; stoßen ; berühren ; streifen ; sich bewahrheiten ; sich bestätigen ; führen ; gewinnen ; das große Los ziehen ; Erfolg haben ; gelingen ; zugewiesen werden ; ausgesetzt sein ; bescheinen lassen ; sonnen ; unternehmen ; übernehmen ; in die Hand nehmen ; sich entgegensetzen ; widerstehen ; die Stirn bieten ; Widerstand leisten ; liegen ; sich befinden ; prüfen ; nachschlagen ; entsprechen ; gleichwertig sein ; verdienen ; wert sein ; würdig sein ; infizieren ; schlecht bekommen ; drücken ( Schuhe ) ; unfreundlich behandeln ; hart angehen ; einen Fleck bekommen ; ( als Ersatz für Tabuworte der Händler ) reiben ; zermalen ; rasieren Translation fre être frappé ; être touché ; frapper ; heurter ; atteindre ; toucher ; être en contact ; être fixé ; être appelé ( par le professeur ) ; traiter ( en part . durement ) ; s'en prendre à ; être inutile ; ne pas être nécessaire ; bien frapper ; être sur une série de frappe ; (à la pêche ) sentir une touche ; ( d'un fruit , etc .) être meurtri ; gâcher ; sentir ( quelque chose ) ; sonder ; vérifier (c. -à-d . en comparant ) ; raser ; être un parent d'une personne ; avoir une relation ; être équivalent à ; être applicable à ; s'appliquer à ; être parfaitement correct ( d'une prédiction , d'une critique , etc .) ; être choisi ( dans une loterie , etc .) ; gagner ; réussir ; bien aller ; avoir du succès ; faire fureur ; faire recette ; faire face ; affronter ; reposer ( en direction de ) ; entreprendre ; être affecté une tâche ) ; être assigné ; être frappé ( par une intoxication alimentaire , la chaleur , etc .) ; être atteint Translation rus 1) попадать ( во что-л .); ударяться ( обо что-л .) ; 2) попадать цель} ; 3) оказываться правильным , подтверждаться , оправдываться ; сбываться сне ); выигрывать лотерее ); угадывать ; 4) удаваться ; быть успешным , иметь успех ; 5) подвергать себя ( подвергаться ) действию ( чего-л .); попадать ( под дождь и т. п.) ; 6) прилагаться , подходить , соответствовать ; 7) соответствовать , равняться ( чему-л .); приходиться ( кем-л .); падать ( на какой-л .) день ; 8) обращаться кем-л .); обращаться кому-чему-л .) ; 9) обращаться против ( кого-чего-л .); противостоять ( чему-л .) ; 10 ) пробовать ; нащупывать ; 11 ) быть расположенным в ( каком-л .) направлении ; 12 ) приходиться ( на кого-л .), доставаться ( кому-л .) ; 13 ) (( тж .) 中たる ) страдать , болеть ( от чего-л .) ; 14 ) быть попорченным фруктах ) ; 15 ) ( как опред .) ближайший дате )

買受ける
JMdict 200217
Word 買い受ける ; 買受ける
Reading かいうける
Translation hun beszerez ; felemel ; megszerez
Translation eng to purchase Translation ger abkaufen ; übernehmen ; käuflich erwerben Translation rus покупать , приобретать

冠る
JMdict 200217
Word 被る ; 冠る
Reading かぶる ; かむる
Translation dut opzetten {帽子を} ; opdoen ; dragen ; op zich nemen {罪を} ; bedolven raken onder ; falen ; het vuile werk {泥を} ; smerige karweitje opknappen voor ; de kar trekken ; zich voor iemands karretje laten spannen ; de kastanjes voor een ander uit het vuur halen ; slepen ; de schuld op zich nemen ; er voor een ander opdraaien Translation hun elhasznál ; elhord ; elkopik ; elkoptat ; elmúlik ; elnyű ; hord ; kifáraszt ; kimerít ; visel ; bemutat ; elsiet ; hozzáad ; hozzátesz ; korlátoz ; magára ölt ; ösztönöz ; színlel ; színre hoz ; tippet ad ; unszol ; cipel ; eltűr ; kiáll ; terem ; termel ; tűr Translation slv nadeti si ; pokriti se z Translation spa ponerse ( en la cabeza ) ; llevar puesto ; cubrir ; echarse agua ; soportar ( deudas , faltas )
Translation eng to blunder ; to bungle ; to fail ; to be deceived ; to put on ( one's head ) ; to wear ; to have on ; to pull over ( one's head ) ; to crown ( oneself ) ; to be covered with ( dust , snow , etc .) ; to pour ( water , etc .) on oneself ; to dash on oneself ; to ship water ; to bear (e.g. someone's debts , faults , etc .) ; to take ( blame ) ; to assume ( responsibility ) ; to shoulder ( burden ) ; to overlap (e.g. sound or color ) ; to be similar ; to be redundant ; to be fogged ( due to overexposure , etc .) ; to close ; to come to an end ; to get a full house ; to sell out Translation ger aufsetzen ( einen Hut , eine Maske ) ; aufhaben ; tragen ( in der Form kabutteiru ) ; den Kopf bedecken ; über den Kopf ziehen ; übergossen werden ; begossen werden ; übernehmen ( eine See ) ; bedeckt sein ; auf sich nehmen ( Schuld ) ; einem zuteilwerden ; gewährt bekommen ; erhalten ( etw . Angenehmes ) ; Schleier bilden ; überlagern ; übertönen ; sich überschneiden ; sich überlappen ; gleichtun ; übernehmen ; nachmachen ; enden ( eines Theaterstücks ) ; ein volles Haus bekommen ( beim Yose ) ; scheitern ; fehlschlagen ; missglücken Translation fre être couvert de ( poussière , neige , etc .) ; se renverser ( de l'eau , etc .) dessus ; se tacher ; expédier de l'eau ; se superposer ( par ex . des sons ou couleurs ) ; être similaire ; faire double emploi ; être redondant ; être voilé cause d'une surexposition , etc .) ; fermer ; se terminer ; être trompé Translation rus ( см .) かぶる ; ( неперех .) ; 1) заканчиваться спектакле ) ; 2) ( фото ) быть засвеченным ( покрытым вуалью ) ; 3): {虫が}かぶる начинаются схватки ( при родах ) ; ( перех .) ; 1) надевать на голову , покрывать голову ; 2) брать на себя ( вину и т. п.) ; 3) быть облитым ( чем-л .) ; 4) ( прост .) притворяться ; ( ср .) ねこ【猫】 ( を被る )
Crossref 毛氈を被る・1
引受ける
JMdict 200217
Word 引き受ける ; 引受ける ; 引きうける ; 引受る
Reading ひきうける
Translation dut op zich nemen ; aannemen ; overnemen ; ondernemen ; ter hand nemen ; aanvaarden ; accepteren ; voor zijn rekening nemen ; tekenen voor ; zich verplichten tot ; zich belasten met ; zorgen voor {i .h.b.} ; instaan voor ; garanderen ; waarborgen ; borg staan voor Translation hun magára vállal ; vállal ; felvesz ; felvisz ; folytat ; hozzáfog ; kiderül ; kiegyenlít ; pártfogol ; átrak ; átvisz ; elvisz ; kapcsol ; biztosít ; garantál ; összevon Translation slv prevzeti ( odgovornost ) ; prevzeti nase Translation spa emprender ; empezar a hacer ; hacerse cargo ; ser responsable por ; garantizar ; contraer ( deceso ) ; emprender ; empezar a hacer ; hacerse cargo de ; ser responsable por ; garantizar ; contraer ( deceso )
Translation eng to take on ; to undertake ; to accept ; to take charge of ; to assume responsibility for ; to take over ; to inherit ; to guarantee ; to vouch for ; to contract (a disease ) Translation ger übernehmen ; entgegennehmen ; auf sich nehmen ; akzeptieren ; garantieren ; zustimmen Translation fre prendre en charge ; prendre en main ; accepter ; se charger de ; s'occuper de ; entreprendre ; endosser ; assumer la responsabilité de ; prendre la relève ; hériter ; garantir ; se porter garant pour ; contracter ( une maladie ) Translation rus 1) брать ( принимать ) на себя ( обязанности , дело и т. п.); брать в свои руки ; 2) отвечать ( за что-л .); гарантировать ( что-л .); ручаться ( за что-л .) ; 3) ( фин .) акцептовать ( вексель и т. п.) ; 4) заражаться ( чем-л .); подхватывать ( какую-л . болезнь )

接辦
HanDeDict 200217
Traditional 接辦 Simplified 接办
Pinyin jie1 ban4
Deutsch übernehmen (V)

接掌
HanDeDict 200217
Traditional 接掌 Simplified 接掌
Pinyin jie1 zhang3
Deutsch übernehmen ( Verpflichtungen ) (V) ; ersetzen (V)

HanDeDict 200217
Traditional Simplified
Pinyin fu4
Deutsch negativ , minus ( Adj , Math ) ; übernehmen (V) ; besiegt werden , erleiden (V) ; schulden (V)

負擔
HanDeDict 200217
Traditional 負擔 Simplified 负担
Pinyin fu4 dan1
Deutsch Belastung (S) ; Last (S) ; übernehmen (V) ; tragen (V) ; etwas auf die Schulter nehmen

接辦
HanDeDict 100318
Traditional 接辦 Simplified 接办
Pinyin jie1 ban4
Deutsch übernehmen (u.E.) (V)

負擔
HanDeDict 100318
Traditional 負擔 Simplified 负担
Pinyin fu4 dan1
Deutsch Belastung (u.E.) (S) ; Last (u.E.) (S) ; übernehmen (u.E.) (V) ; tragen (u.E.) (V) ; etwas auf die Schulter nehmen (u.E.)

接去
HanDeDict 200217
Traditional 接去 Simplified 接去
Pinyin jie1 qu4
Deutsch übernehmen (V)

Records 1 - 48 of 48 retrieved in 505 ms