JMdict 100319
Word
Reading おく
Translation eng interior ; inner part ; inside Translation ger Inneres ; Innere ; Tiefe ; Inneres eines Zimmers ; ( ehrende Bez . f.) ; Gemahlin ; Frau ; entfernter Teil ; Tiefe ; ( Verborgene ) ; Kern ; Wesen ; ( Kurzbez . f.) ; Österreich Translation fre intérieur ; le fond


措く
JMdict 100319
Word 措く
Reading おく
Translation eng to give up ; to except Translation ger aufhören ; aufgeben ; etw . ausschließen

おく
JMnedict 100319
Reading おく Romaji Oku

越久
JMnedict 100319
Word 越久
Reading おく Romaji Oku

JMnedict 100319
Word
Reading おく Romaji Oku

JMnedict 100319
Word
Reading おく Romaji Oku

JMnedict 100319
Word
Reading おく Romaji Oku

JMnedict 100319
Word
Reading おく Romaji Oku

尾来
JMnedict 100319
Word 尾来
Reading おく Romaji Oku

邑久
JMnedict 100319
Word 邑久
Reading おく Romaji Oku

JMnedict 100319
Word
Reading おく Romaji Oku

KanjiDic2 100402
Literal
Reading Pinyin ao4 Reading On オウ Reading Kun おく ; おく . まる ; くま Nanori お ; おお ; おん ; つ ; のく Reading Korean o ; ug Reading Korean ;
Meaning heart ; interior Meaning fr intérieur ; coeur ; fond ; épouse Meaning es profundo ; interior ; esposa Meaning pt coração ; interior

KanjiDic2 100402
Literal
Reading Pinyin yi4 Reading On オク Nanori Reading Korean eog Reading Korean
Meaning hundred million ; 10**8 Meaning fr cent millions ; 10**8 Meaning es cien millones ; 10 elevado a 8 Meaning pt cem milhões ; 10 elevado a 8

KanjiDic2 100402
Literal
Reading Pinyin wu1 Reading On オク Reading Kun Nanori Reading Korean og Reading Korean
Meaning roof ; house ; shop ; dealer ; seller Meaning fr toit ; maison ; échoppe ; négociant ; vendeur Meaning es casa ; tejado ; tienda Meaning pt teto ; casa ; loja ; negociante ; vendedor

KanjiDic2 100402
Literal
Reading Pinyin yi4 Reading On オク Reading Korean eog Reading Korean
Meaning recollection ; think ; remember Meaning fr souvenir ; mémoire ; réminiscence Meaning es 100 millones ; cantidad grande Meaning pt lembrança ; pensar ; recordar

KanjiDic2 100402
Literal
Reading Pinyin yi4 Reading On オク ; ヨク Reading Kun むね ; おくする Reading Korean eog Reading Korean
Meaning timidity ; heart ; mind ; fear ; cowardly Meaning es pecho ; mente ; adivinar ; conjeturar ; timidez ; cobardía

KanjiDic2 100402
Literal
Reading Pinyin wo4 Reading On ヨウ ; ヨク ; オク Reading Kun そそ .ぐ Reading Korean og Reading Korean
Meaning fertility

KanjiDic2 100402
Literal
Reading Pinyin yi1 ; yi4 Reading On イ ; アイ ; オク Reading Kun ああ ; おくび Reading Korean heui ; ae Reading Korean ;
Meaning exclamation ; burp ; belch

KanjiDic2 100402
Literal
Reading Pinyin ao4 Reading On オウ ; オク Reading Kun おく . まる ; くま Reading Korean o ; ug Reading Korean ;
Meaning heart ; interior

KanjiDic2 100402
Literal
Reading Pinyin yi4 Reading On オク Reading Kun Reading Korean eog Reading Korean
Meaning ilex ; holm oak ; birdlime tree

KanjiDic2 100402
Literal
Reading Pinyin ao4 Reading On オウ ; イク ; オク Reading Kun おき ; くま Reading Korean o ; og Reading Korean ;
Meaning curving shoreline ; bend in river

KanjiDic2 100402
Literal
Reading Pinyin cuo4 Reading On サク ; ソ ; セキ ; ジャク Reading Kun といし ; ま. じる ; おく Reading Korean jo
Meaning cut ; engrave ; gravest

KanjiDic2 100402
Literal
Reading Pinyin wo1 ; o1 Reading On アク ; ラク ; オク Reading Korean ag
Meaning descriptive of the crying of a crow

KanjiDic2 100402
Literal
Reading Pinyin zhi4 Reading On Reading Kun おく ; い. れる ; と. める Reading Korean chi
Meaning put aside ; put down ; discard

KanjiDic2 100402
Literal
Reading Pinyin ao4 Reading On オウ ; オク Reading Kun おく . まる ; くま
Meaning island

KanjiDic2 100402
Literal
Reading Pinyin yi4 Reading On オク ; ヨク Reading Kun み. ちる

KanjiDic2 100402
Literal
Reading Pinyin ao4 Reading On オウ ; イク ; オク Reading Kun おき ; くま

KanjiDic2 100402
Literal
Reading Pinyin jian1 Reading On セン ; サン ; オク Reading Kun の. せる ; そそ .ぐ ; うつ .る ; さか

KanjiDic2 100402
Literal
Reading Pinyin wu1 Reading On オク Reading Kun しげ .る

KanjiDic2 100402
Literal
Reading Pinyin yi4 Reading On ヨク ; オク ; イ Reading Korean eui
Meaning seed of job's tears ; lotus seed

KanjiDic2 100402
Literal
Reading Pinyin wu4 Reading On ヨク ; オク ; ワク Reading Kun しろがね ; めっき Reading Korean og
Meaning silver plating

KanjiDic2 100402
Literal
Reading Pinyin hou4 Reading On コウ ; グ ; ヨク ; オク Reading Kun かぶとがに Reading Korean hu
Meaning king crab


JMdict 200217
Word
Reading おく
Translation dut honderd miljoen ; een buitengewoon hoog aantal Translation slv sto milijonov ; 100.000 . 000 Translation spa cien millones ; 100 , 000 , 000
Translation eng 10^8 ; 100 , 000 , 000 ; hundred million Translation ger einhundert Millionen ; 100.000 . 000 Translation fre 10^8 ; 100 000 000 ; cent millions Translation rus сто миллионов

置く
JMdict 200217
Word 置く
Reading おく
Translation dut plaatsen ; zetten ; leggen ; stellen ; installeren ; laten liggen ; achterlaten ; laten ; zo laten ; toelaten ; toestaan ; oprichten ; vestigen ; instellen ; stichten ; grondvesten ; openen ; houden ; bewaren ; opslaan ; stockeren ; conserveren ; houden ; een voorraad vormen ; uitzonderen ; terzijde leggen ; erbij laten ; er zich verder niet meer mee bemoeien ; tewerkstellen ; werk geven ; in dienst hebben ; houden {bedienden} ; huisvesten ; logeren ; logies verlenen ; aanstellen als ; persoon} in een zekere functie plaatsen {een ; benoemen ; posteren {soldaten} ; legeren ; plaatsen ; opstellen ; een tussenruimte laten ; een tijdsinterval laten ; tijd tussen laten ; afscheiden ; op een afstand houden {zie ook het suffix -oki 置き} ; verpanden ; belenen ; in onderpand geven ; een laagje goud {m .b.t. ; zilver etc .} voorzien ; beleggen ; bekleden ; vergulden ; verzilveren ; dauw {m .b.t. ; rijp ; rijm ; nachtvorst etc .} zich vormen ; iets op voorhand doen ; iets alvast doen {na een て-vorm van een werkwoord} ; stoppen met schrijven ; de pen neerleggen ; een brief afsluiten Translation hun becsül ; dob ; feltesz ; helyez ; odatesz ; tesz ; elhelyez ; felad ; rábíz Translation slv položiti Translation spa poner ; colocar ; dejar ( atrás ) ; hacer algo adelantado ( usu . seguido de verbo con forma -te )
Translation eng to put ; to place ; to leave ( behind ) ; to establish ( an organization , a facility , a position , etc .) ; to set up ; to appoint ( someone to a certain position ) ; to hire ; to employ ; to place ( one's trust , one's faith , etc .) ; to bear ( in mind , etc .) ; to put down a tool (e.g. a pen ) hence stopping what one is doing with that tool ; to take in ( boarders , etc .) ; to provide lodging in one's house ; to separate spatially or temporally ; to do something in advance ; to leave something in a certain state ; to keep something in a certain state Translation ger setzen ; legen ; stellen ; dalassen ; lassen ; zurücklassen ; ordnen ; aufhören ; ablassen ; fallen lassen ; halten ; anstellen ; engagieren ; beherbergen ; unterbringen ; einlogieren ; errichten ; eröffnen ; etablieren ; organisieren ; ernennen ; stationieren ; aufstellen ; sich absetzen ; sich niederschlagen ( Reif , Tau ) ; … bleiben ; … lassen ; im Voraus … ; vorab Translation fre établir ( une organisation , une structure , une position , etc .) ; mettre en place ; nommer ( quelqu'un à une certaine position ) ; embaucher ; recruter ; employer ; confier ( sa confiance , sa foi , etc .) ; garder l'esprit , etc .) ; reposer un outil ( par ex . un stylo ) et donc arrêter ce qu'on fait avec cet outil ; prendre ( des pensionnaires , etc .) ; fournir un hébergement dans sa maison ; séparer dans l'espace ou dans le temps ; faire quelque chose en avance ; laisser quelque chose dans un certain état ; garder quelque chose dans un certain état Translation rus 1) класть , ставить ; помещать ; 2) оставлять ( где что-л .); ( ср .) おいてきぼり , おいてくる , おいてゆく ; 3) оставлять каком-л . виде ); позволять продолжать ( что-л . делать ) ; 4) открывать , учреждать ; 5) назначать ( на должность ) ; 6) держать , сохранять ( где что-л .) ; 7) держать ( слуг , жильцов и т. п.) ; 8) ( после деепр . указывает на то , что объект , выраженный дополнением , остаётся в приданном ему состоянии ; ср . знач .) 3


KanjiDic2 200217
Literal
Reading Pinyin wo4 Reading On ヨウ ; ヨク ; オク Reading Kun そそ .ぐ Reading Korean og Reading Korean
Meaning fertility

KanjiDic2 200217
Literal
Reading Pinyin yi1 ; yi4 Reading On イ ; アイ ; オク Reading Kun ああ ; おくび Reading Korean heui ; ae Reading Korean ;
Meaning exclamation ; burp ; belch

KanjiDic2 200217
Literal
Reading Pinyin ao4 Reading On オウ ; オク Reading Kun おく . まる ; くま Reading Korean o ; ug Reading Korean ;
Meaning heart ; interior

KanjiDic2 200217
Literal
Reading Pinyin yi4 Reading On オク Reading Kun Reading Korean eog Reading Korean
Meaning ilex ; holm oak ; birdlime tree

KanjiDic2 200217
Literal
Reading Pinyin ao4 Reading On オウ ; イク ; オク Reading Kun おき ; くま Reading Korean o ; og Reading Korean ;
Meaning curving shoreline ; bend in river

KanjiDic2 200217
Literal
Reading Pinyin cuo4 Reading On サク ; ソ ; セキ ; ジャク Reading Kun といし ; ま. じる ; おく Reading Korean jo
Meaning cut ; engrave ; gravest

KanjiDic2 200217
Literal
Reading Pinyin wo1 ; o1 Reading On アク ; ラク ; オク Reading Korean ag
Meaning descriptive of the crying of a crow

JMnedict 100319
Word
Reading おく Romaji Oku

尾久
JMnedict 100319
Word 尾久
Reading おぐ Romaji Ogu

尾久
JMnedict 100319
Word 尾久
Reading おく Romaji Oku

JMnedict 100319
Word
Reading おく Romaji Oku

小具
JMnedict 100319
Word 小具
Reading おぐ Romaji Ogu

JMnedict 100319
Word
Reading おく Romaji Oku

Records 1 - 50 of 100 retrieved in 621 ms