Characters

Unicode 5.2
Character Definition ( same as ) to soar
Pinyin CHU2 ZHU4 Jyutping zyu3 zyu3

Records 1 - 1 of 1 retrieved in 11 ms