Characters

Unicode 5.2
Character Definition meritorious deed ; merits ; rank
Pinyin XUN1 Jyutping fan1 On KUN Kun ISAO Hangul Korean HWUN Tang *xiuən
Variant U+52DB

JMnedict 100319
Word
Reading いさお Romaji Isao

CEDict 100318
Traditional Simplified
Pinyin xun1
Variant
English merit

CEDict 100318
Traditional Simplified
Pinyin xun1
English medal ; merit

KanjiDic2 100402
Literal
Reading Pinyin xun1 Reading On クン Reading Kun いさお Nanori いさ Reading Korean hun Reading Korean
Meaning meritorious deed ; merits ; rank

Unicode 12.1
Character Definition meritorious deed ; merits ; rank
Pinyin xūn Jyutping fan1 On KUN Kun ISAO Hangul : 0N Korean HWUN Tang *xiuən
Variant U+52DB

KanjiDic2 200217
Literal
Reading Pinyin xun1 Reading On クン Reading Kun いさお Nanori いさ Reading Korean hun Reading Korean
Meaning meritorious deed ; merits ; rank

CC-CEDict 200217
Traditional Simplified
Pinyin xun1
Variant | [ xun1 ]

JMnedict 200217
Word
Reading いさお Romaji Isao

勳績
CEDict 100318
Traditional 勳績 Simplified 勋绩
Pinyin xun1 ji4
English exploit

勳績
HanDeDict 100318
Traditional 勳績 Simplified 勋绩
Pinyin xun1 ji1
Deutsch abbauen , ausnutzen (u.E.)

勳績
CC-CEDict 200217
Traditional 勳績 Simplified 勋绩
Pinyin xun1 ji4
English exploit

勳績
HanDeDict 200217
Traditional 勳績 Simplified 勋绩
Pinyin xun1 ji1
Deutsch abbauen , ausnutzen

勳爵
CEDict 100318
Traditional 勳爵 Simplified 勋爵
Pinyin xun1 jue2
English Lord ( UK hereditary nobility ) ; UK life peer

勳爵
HanDeDict 100318
Traditional 勳爵 Simplified 勋爵
Pinyin xun1 jue2
Deutsch Lord (u.E.) (S)

勳爵
CC-CEDict 200217
Traditional 勳爵 Simplified 勋爵
Pinyin xun1 jue2
English Lord ( UK hereditary nobility ) ; UK life peer

勳爵
HanDeDict 200217
Traditional 勳爵 Simplified 勋爵
Pinyin xun1 jue2
Deutsch Lord (S)

勳美
JMnedict 100319
Word 勳美
Reading いさみ Romaji Isami

勳美
JMnedict 200217
Word 勳美
Reading いさみ Romaji Isami

勳男
JMnedict 100319
Word 勳男
Reading いさお Romaji Isao

勳男
JMnedict 200217
Word 勳男
Reading いさお Romaji Isao

勳人
JMnedict 100319
Word 勳人
Reading いさと Romaji Isato

勳人
JMnedict 200217
Word 勳人
Reading いさと Romaji Isato

勳章
HanDeDict 100318
Traditional 勳章 Simplified 勋章
Pinyin xun1 zhang1
Deutsch Auszeichnung (u.E.) (S) ; Medaille (u.E.) (S)

勳章
HanDeDict 200217
Traditional 勳章 Simplified 勋章
Pinyin xun1 zhang1
Deutsch Auszeichnung (S) ; Medaille (S)

勳子
JMnedict 100319
Word 勳子
Reading いさこ Romaji Isako

勳子
JMnedict 200217
Word 勳子
Reading いさこ Romaji Isako

Records 1 - 27 of 27 retrieved in 430 ms