Characters

小子
JMdict 100319
Word 小子
Reading しょうし
Translation eng little child

小子
JMnedict 100319
Word 小子
Reading ここ Romaji Koko

小子
JMnedict 100319
Word 小子
Reading ちょこ Romaji Choko

小子
CEDict 100318
Traditional 小子 Simplified 小子
Pinyin xiao3 zi5
English boy ; young fellow ; ( derog .) chap

小子
HanDeDict 100318
Traditional 小子 Simplified 小子
Pinyin xiao3 zei4
Deutsch Stinkender Kerl! (u.E.) (S)

小子
HanDeDict 100318
Traditional 小子 Simplified 小子
Pinyin xiao3 zi3
Deutsch Kerl (u.E.) (S) ; kleiner Junge (u.E.) (S) ; Knabe (u.E.) (S) ; Macker (u.E.) (S)

小子内
JMnedict 100319
Word 小子内
Reading おこない Romaji Okonai

Records 1 - 7 of 7 retrieved in 25 ms