Characters

意思表示錯誤
HanDeDict 100318
Traditional 意思表示錯誤 Simplified 意思表示错误
Pinyin yi4 si1 biao3 shi4 cuo4 wu4
Deutsch Erklärungsirrtum (u.E.) (S)

意思表示錯誤
HanDeDict 200217
Traditional 意思表示錯誤 Simplified 意思表示错误
Pinyin yi4 si1 biao3 shi4 cuo4 wu4
Deutsch Erklärungsirrtum (S)

Records 1 - 2 of 2 retrieved in 75 ms