Characters

Unicode 5.2
Character Definition district ; mountain in Zhejiang
Pinyin YU2 OU3 YU4 Jyutping jyu4 On GUU GU Kun ONAGASARU Hangul Korean ONG

CEDict 100318
Traditional Simplified
Pinyin yu2
English ( place ) ; district

HanDeDict 100318
Traditional Simplified
Pinyin yu2
Deutsch Bezirk , Gau (u.E.) (S) ; Yu (u.E.) ( Eig , Fam )

KanjiDic2 100402
Literal
Reading Pinyin yu2 ; yu4 Reading On グ ; グウ Reading Kun おながざる Reading Korean ong ; u Reading Korean ;
Meaning long-tailed monkey

Records 1 - 4 of 4 retrieved in 38 ms