Unicode 5.2
Character
Pinyin YU4 Jyutping juk6 On IKU Kun NABE
JIS X 0213-2000 1, 93 , 24

Unicode 12.1
Character
Pinyin Jyutping juk6 On IKU Kun NABE
JIS X 0213-2000 1, 93 , 24

Records 1 - 2 of 2 retrieved in 25 ms