Unicode 5.2
Character Definition together with , all , total ; to share
Pinyin GONG4 GONG1 Jyutping gung1 gung6 On KYOU Kun TOMO TOMONI DOMO Hangul Korean KONG Tang *ghiòng ghiòng Viet cộng
KangXi Radical-Stroke Count 12.4 Unicode Radical-Stroke Count 12.4

Unicode 5.2
Character Definition heaven ; sky
Pinyin TIAN1
KangXi Radical-Stroke Count 12.4 Unicode Radical-Stroke Count 12.4

Unicode 5.2
Character Definition frontier pass ; close ; relation
Pinyin GUAN1 WAN1 Jyutping gwaan1
Traditional U+95DC
KangXi Radical-Stroke Count 12.4 Unicode Radical-Stroke Count 12.4

Unicode 5.2
Character Definition thrive , prosper , flourish
Pinyin XING1 XING4 Jyutping hing1 hing3
Traditional U+8208
KangXi Radical-Stroke Count 12.4 Unicode Radical-Stroke Count 12.4

Unicode 5.2
Character
Unicode Radical-Stroke Count 12.4

𠔈
Unicode 5.2
Character 𠔈
KangXi Radical-Stroke Count 12.4 Unicode Radical-Stroke Count 12.4

𠔉
Unicode 5.2
Character 𠔉 Definition a roll
Pinyin JUAN4
KangXi Radical-Stroke Count 12.4 Unicode Radical-Stroke Count 12.4

𪞈
Unicode 5.2
Character 𪞈
Unicode Radical-Stroke Count 12.4

Unicode 12.1
Character Definition together with , all , total ; to share
Pinyin gòng Jyutping gung1 gung6 On KYOU Kun TOMO TOMONI DOMO Hangul : 0E Korean KONG Tang *ghiòng ghiòng Viet cộng
KangXi Radical-Stroke Count 12.4 Unicode Radical-Stroke Count 12.4

Unicode 12.1
Character Definition heaven ; sky
Pinyin tiān
KangXi Radical-Stroke Count 12.4 Unicode Radical-Stroke Count 12.4

Unicode 12.1
Character Definition frontier pass ; close ; relation
Pinyin guān Jyutping gwaan1
Traditional U+95DC
KangXi Radical-Stroke Count 12.4 Unicode Radical-Stroke Count 12.4

Unicode 12.1
Character Definition thrive , prosper , flourish
Pinyin xìng Jyutping hing1 hing3
Traditional U+8208
KangXi Radical-Stroke Count 12.4 Unicode Radical-Stroke Count 12.4

Unicode 12.1
Character
Unicode Radical-Stroke Count 12.4

𫤫
Unicode 12.1
Character 𫤫
Unicode Radical-Stroke Count 12.4

𫤬
Unicode 12.1
Character 𫤬
Unicode Radical-Stroke Count 12.4

𭁆
Unicode 12.1
Character 𭁆
Unicode Radical-Stroke Count 12.4

𭁅
Unicode 12.1
Character 𭁅
Unicode Radical-Stroke Count 12.4

𪞈
Unicode 12.1
Character 𪞈
Unicode Radical-Stroke Count 12.4

𠔉
Unicode 12.1
Character 𠔉 Definition a roll
Pinyin juàn
KangXi Radical-Stroke Count 12.4 Unicode Radical-Stroke Count 12.4

𠔈
Unicode 12.1
Character 𠔈
KangXi Radical-Stroke Count 12.4 Unicode Radical-Stroke Count 12.4

Records 1 - 20 of 20 retrieved in 322 ms