Unicode 5.2
Character Definition marsh , swamp ; grace , brilliance ; damp , moist ; fertile
Pinyin ZE2 DUO2 SHI4 YI4 Jyutping zaak6 On TAKU Kun SAWA Hangul Korean THAYK SEK Tang *djhæk Viet rạch
Simplified U+6CFD Variant U+6CA2

Unicode 5.2
Character Definition to bestow ; to grant , to act ; to do , quiet ; still , peace ; tranquility
Pinyin KU4 ZHUO2 Jyutping zoek6
Unicode Radical-Stroke Count 9.12

Unicode 5.2
Character Definition ( same as ) capital form of two , a second job , to harbour doubts ; to hesitate , to revolt Value 2
Pinyin ER4 Jyutping zi6
Unicode Radical-Stroke Count 9.12

Unicode 5.2
Character Definition brittle and friable , fear ; dread ; fright ; scare
Pinyin NANG4 NEN4 RAN3 Jyutping ngam4 zim5
Unicode Radical-Stroke Count 9.12

Unicode 5.2
Character Definition to unbind the collar
Pinyin QI3 Jyutping kai2
Unicode Radical-Stroke Count 9.12

Unicode 5.2
Character Definition ( same as ) to gather the harvest ; to gather together
Pinyin CHI4 KE4 XI4 XIAO4 YAN4 Jyutping kap1
Unicode Radical-Stroke Count 9.12

Unicode 5.2
Character Definition ( same as ) to skip about ; to dance for joy ; to soothe , slow , disappointed
Pinyin MU4 WU3 Jyutping ng5
Unicode Radical-Stroke Count 9.12

Unicode 5.2
Character Definition dangerous ; lofty ; steep ; high and dangerous
Pinyin HAN4 Jyutping hon6
Unicode Radical-Stroke Count 9.12

Unicode 5.2
Character Definition ( same as ) alarmed ; agitated
Pinyin TANG3 Jyutping tong2
Unicode Radical-Stroke Count 9.12

Unicode 5.2
Character Definition loquacious
Pinyin SE4 Jyutping saap1 sik1
Unicode Radical-Stroke Count 9.12

Unicode 5.2
Character Definition ( same as U+5EDD ) a servant ; a menial , a woodcutter
Jyutping si1
Unicode Radical-Stroke Count 9.12

Unicode 5.2
Character Definition ( ancient form of ) along ; desolate ; orphaned
Pinyin QIONG2 Jyutping king4
Unicode Radical-Stroke Count 9.12

Unicode 5.2
Character Definition ( interchangeable U+50AB ) utterly weary in body and spirits ; negligent ; lax
Pinyin LEI2 LEI3 Jyutping leoi5
Unicode Radical-Stroke Count 9.12

Unicode 5.2
Character Definition evil , wicked , wrong , foul
Pinyin SA3 SA4 TAN4 Jyutping sat3
Unicode Radical-Stroke Count 9.12

Unicode 5.2
Character
Unicode Radical-Stroke Count 9.12

Unicode 5.2
Character
Unicode Radical-Stroke Count 9.12

Unicode 5.2
Character Definition collect
Pinyin ZHUAN4 Jyutping syun2 zaan6 On SEN SHUN Kun SONAERU KAZU KAZOERU Korean CWUN SEN
KangXi Radical-Stroke Count 9.12 Unicode Radical-Stroke Count 9.12

Unicode 5.2
Character Definition collect
Pinyin ZHUAN4 Jyutping syun2 zaan6 On SEN SHUN Kun SONAERU KAZU KAZOERU Korean CWUN SEN
KangXi Radical-Stroke Count 9.12 Unicode Radical-Stroke Count 9.12

Unicode 5.2
Character Definition a picture , image , figure ; to resemble
Pinyin XIANG4 Jyutping zoeng6 On ZOU SHOU Kun KATACHI KATADORU Hangul Korean SANG Tang *ziɑ̌ng ziɑ̌ng Viet tượng
Variant U+8C61
KangXi Radical-Stroke Count 9.12 Unicode Radical-Stroke Count 9.12

Unicode 5.2
Character Definition a picture , image , figure ; to resemble
Pinyin XIANG4 Jyutping zoeng6 On ZOU SHOU Kun KATACHI KATADORU Hangul Korean SANG Tang *ziɑ̌ng ziɑ̌ng Viet tượng
Variant U+8C61
KangXi Radical-Stroke Count 9.12 Unicode Radical-Stroke Count 9.12

Unicode 5.2
Character
Pinyin SHAN4 On SEN ZEN Kun OTSUKURISURU
KangXi Radical-Stroke Count 9.12 Unicode Radical-Stroke Count 9.12

Unicode 5.2
Character
Pinyin SHAN4 On SEN ZEN Kun OTSUKURISURU
KangXi Radical-Stroke Count 9.12 Unicode Radical-Stroke Count 9.12

Unicode 5.2
Character Definition sojourn , lodge
Pinyin QIAO2 Jyutping kiu4 On KYOU Kun TAKAI Hangul Korean KYO Viet quều
Simplified U+4FA8
KangXi Radical-Stroke Count 9.12 Unicode Radical-Stroke Count 9.12

Unicode 5.2
Character Definition sojourn , lodge
Pinyin QIAO2 Jyutping kiu4 On KYOU Kun TAKAI Hangul Korean KYO Viet quều
Simplified U+4FA8
KangXi Radical-Stroke Count 9.12 Unicode Radical-Stroke Count 9.12

Unicode 5.2
Character
Pinyin JIONG3 Korean KWUN
KangXi Radical-Stroke Count 9.12 Unicode Radical-Stroke Count 9.12

Unicode 5.2
Character
Pinyin JIONG3 Korean KWUN
KangXi Radical-Stroke Count 9.12 Unicode Radical-Stroke Count 9.12

Unicode 5.2
Character
Pinyin TUI3 TUI2 Jyutping teoi4 On TAI DE KAI E TE Kun NARAU MIYABIYAKA SHITAGAHU
KangXi Radical-Stroke Count 9.12 Unicode Radical-Stroke Count 9.12

Unicode 5.2
Character
Pinyin TUI3 TUI2 Jyutping teoi4 On TAI DE KAI E TE Kun NARAU MIYABIYAKA SHITAGAHU
KangXi Radical-Stroke Count 9.12 Unicode Radical-Stroke Count 9.12

Unicode 5.2
Character
Pinyin ZUN3 Jyutping zyun2 On SON Kun ATSUMARU OOI UYAUYASHII Korean CWUN
KangXi Radical-Stroke Count 9.12 Unicode Radical-Stroke Count 9.12

Unicode 5.2
Character
Pinyin ZUN3 Jyutping zyun2 On SON Kun ATSUMARU OOI UYAUYASHII Korean CWUN
KangXi Radical-Stroke Count 9.12 Unicode Radical-Stroke Count 9.12

Unicode 5.2
Character Definition slave , servant , I
Pinyin PU2 Jyutping buk6 On BOKU Kun SHIMOBE YATSUGARE Hangul Korean POK Tang *bhuk bhuk Viet bộc
Simplified U+4EC6
KangXi Radical-Stroke Count 9.12 Unicode Radical-Stroke Count 9.12

Unicode 5.2
Character Definition slave , servant , I
Pinyin PU2 Jyutping buk6 On BOKU Kun SHIMOBE YATSUGARE Hangul Korean POK Tang *bhuk bhuk Viet bộc
Simplified U+4EC6
KangXi Radical-Stroke Count 9.12 Unicode Radical-Stroke Count 9.12

Unicode 5.2
Character Definition joy , gladness , delight ; surname
Pinyin XI1 Jyutping hei1 On KI Kun YOROKOBU Hangul Korean HUY
KangXi Radical-Stroke Count 9.12 Unicode Radical-Stroke Count 9.12

Unicode 5.2
Character Definition joy , gladness , delight ; surname
Pinyin XI1 Jyutping hei1 On KI Kun YOROKOBU Hangul Korean HUY
KangXi Radical-Stroke Count 9.12 Unicode Radical-Stroke Count 9.12

Unicode 5.2
Character
Pinyin LAO2 Jyutping lou4 On RAU
KangXi Radical-Stroke Count 9.12 Unicode Radical-Stroke Count 9.12

Unicode 5.2
Character
Pinyin LAO2 Jyutping lou4 On RAU
KangXi Radical-Stroke Count 9.12 Unicode Radical-Stroke Count 9.12

Unicode 5.2
Character
Pinyin CHANG3 On SHOU Kun HIROI
KangXi Radical-Stroke Count 9.12 Unicode Radical-Stroke Count 9.12

Unicode 5.2
Character
Pinyin CHANG3 On SHOU Kun HIROI
KangXi Radical-Stroke Count 9.12 Unicode Radical-Stroke Count 9.12

Unicode 5.2
Character
Pinyin GUANG1 On KOU Kun TAKEDAKESHIISAMA
KangXi Radical-Stroke Count 9.12 Unicode Radical-Stroke Count 9.12

Unicode 5.2
Character
Pinyin GUANG1 On KOU Kun TAKEDAKESHIISAMA
KangXi Radical-Stroke Count 9.12 Unicode Radical-Stroke Count 9.12

Unicode 5.2
Character Definition companion , colleague ; officials ; bureaucracy ; a pretty face
Pinyin LIAO2 Jyutping liu4 On RYOU Kun TOMO TSUKASA Hangul Korean LYO Viet liêu
Variant U+F9BB
KangXi Radical-Stroke Count 9.12 Unicode Radical-Stroke Count 9.12

Unicode 5.2
Character Definition companion , colleague ; officials ; bureaucracy ; a pretty face
Pinyin LIAO2 Jyutping liu4 On RYOU Kun TOMO TSUKASA Hangul Korean LYO Viet liêu
Variant U+F9BB
KangXi Radical-Stroke Count 9.12 Unicode Radical-Stroke Count 9.12

Unicode 5.2
Character
Pinyin QI1 Jyutping hei1 On KI Hangul Korean KI
KangXi Radical-Stroke Count 9.12 Unicode Radical-Stroke Count 9.12

Unicode 5.2
Character
Pinyin QI1 Jyutping hei1 On KI Hangul Korean KI
KangXi Radical-Stroke Count 9.12 Unicode Radical-Stroke Count 9.12

Unicode 5.2
Character
Pinyin DENG4 On TOU DOU SHOU CHOU Kun AGARU
KangXi Radical-Stroke Count 9.12 Unicode Radical-Stroke Count 9.12

Unicode 5.2
Character
Pinyin DENG4 On TOU DOU SHOU CHOU Kun AGARU
KangXi Radical-Stroke Count 9.12 Unicode Radical-Stroke Count 9.12

Unicode 5.2
Character Definition to revile ; to abuse
Pinyin CHAN2 Jyutping caan4 saan4 On SAN ZEN Kun SONAERU NONOSHIRU ARAWASU Korean CAN
KangXi Radical-Stroke Count 9.12 Unicode Radical-Stroke Count 9.12

Unicode 5.2
Character Definition to revile ; to abuse
Pinyin CHAN2 Jyutping caan4 saan4 On SAN ZEN Kun SONAERU NONOSHIRU ARAWASU Korean CAN
KangXi Radical-Stroke Count 9.12 Unicode Radical-Stroke Count 9.12

Unicode 5.2
Character Definition false , counterfeit , bogus
Pinyin WEI3 WEI4 Jyutping ngai6 On GI KA Kun ITSUWARU NISE ITSUWARI Hangul Korean WI
Simplified U+4F2A Variant U+507D
KangXi Radical-Stroke Count 9.12 Unicode Radical-Stroke Count 9.12

Unicode 5.2
Character Definition false , counterfeit , bogus
Pinyin WEI3 WEI4 Jyutping ngai6 On GI KA Kun ITSUWARU NISE ITSUWARI Hangul Korean WI
Simplified U+4F2A Variant U+507D
KangXi Radical-Stroke Count 9.12 Unicode Radical-Stroke Count 9.12

Records 1 - 50 of 100 retrieved in 195 ms