Unicode 5.2
Character Definition district ; mountain in Zhejiang
Pinyin YU2 OU3 YU4 Jyutping jyu4 On GUU GU Kun ONAGASARU Hangul Korean ONG

Records 1 - 1 of 1 retrieved in 10782 ms