Unicode 5.2
Character Definition roe
Pinyin ER2 Jyutping ji4 On JI NI JIKU NIKU Kun HARAGO Korean I
Simplified U+9C95

Unicode 12.1
Character Definition roe
Pinyin ér Jyutping ji4 On JI NI JIKU NIKU Kun HARAGO Korean I
Simplified U+9C95

Records 1 - 2 of 2 retrieved in 20 ms