ヒント
JMdict 200217
Reading ヒント
Translation dut hint ; aanwijzing ; aanduiding ; tip ; wenk Translation hun útmutatás Translation slv namig Translation spa ( eng : ( eng : hint ) pista indicio )
Translation eng hint Translation ger Tipp ; Wink ; Rat ; Hinweis Translation fre indication ; indice ; tuyau ( conseil ) Translation rus (( англ .) hint ) ; 1) намёк ; 2) приём , уловка

挨拶
JMdict 200217
Word 挨拶
Reading あいさつ
Translation dut groet ; begroeting ; groetenis ; saluut ; salutatie ; compliment ; brief} aanhef {m .b.t. ; speech ; toespraak ; rede ; paar woorden ; kort woord ; antwoord ; repliek ; reactie ; verontschuldiging ; kennisgeving ; aanzegging ; aankondiging ; waarschuwing ; verwittiging {Belg .N.} ; beantwoording {yakuzajargon} ; wraak ; revanche ; vergelding ; aanduiding van een belediging} fraai compliment {ironische ; groeten ; begroeten ; salueren ; complimenteren ; een beleefdheidsbezoek brengen {i .h.b.} ; goedendagzeggen {i .h.b.} ; een speech afsteken ; speechen ; een toespraak houden ; een rede houden ; een rede uitspreken ; een rede uitspreken ; een redevoering houden ; een paar woorden zeggen ; een kort woord spreken ; antwoorden ; antwoord geven ; reageren ; zich verontschuldigen ; zich excuseren ; zijn excuses maken ; verlof vragen ; permissie vragen ; kennisgeven ; op de hoogte stellen ; aankondigen ; verwittigen Translation hun üdvözlés ; köszöntés Translation slv pozdrav ; nagovor ; pozdraviti ; nagovoriti Translation spa saludo ; discurso ( de felicitación o aprecio ) ; respuesta ; venganza ; algo bueno que decir ( usado como parte de una respuesta sarcástica o un un comentario grosero ) ; ( sig . original ) dialogar ( con otro practicante Zen para determinar su grado de iluminación ) ; saludar Translation swe hälsning
Translation eng dialoging ( with another Zen practitioner to ascertain their level of enlightenment ) ; relationship ( between people ) ; connection ; intervention ; mediation ; mediator ; greeting ; greetings ; salutation ; salute ; polite set phrase used when meeting or parting from somebody ; polite set phrase used to express apology , sympathy , congratulations , etc . ; speech ( congratulatory or appreciative ) ; address ; reply ; response ; revenge ; retaliation ; a fine thing to say Translation ger Gruß ; Begrüßung ; Verbeugung ; Höflichkeitsfloskel ; Antwort ; Erwiderung ; Bescheid ; Nachricht ; Besuch ; Höflichkeitsbesuch ; Ansprache ; Begrüßungsrede ; Entschuldigung ; Erlaubnis ; begrüßen ; grüßen ; seine Verbeugung machen ; salutieren ; sich entschuldigen ; antworten Translation fre salut ; salutation ; formule de politesse lors d'une rencontre ou d'un départ ; formule de politesse pour exprimer des excuses , de la compassion , des félicitations , etc . ; discours ( de félicitations ou de reconnaissance ) ; allocution ; réponse ; représailles ; vengeance ; une bonne chose à dire ( utilisé dans le cadre d'une réponse sarcastique à une remarque grossière ) ; dialoguer ( avec un autre pratiquant zen pour déterminer son niveau d'éveil ) Translation rus 1) приветствие ; приветствовать ( кого-л .); здороваться , прощаться кем-л .) {…に~{を}する} ; 2) ответ ; отвечать {~する} ; 3) предупреждение , оговорка ; предупреждать {~する} ; отвечать ; предупреждать
Crossref 一挨一拶

JMdict 200217
Word 糸口 ; ; 絲口
Reading いとぐち
Translation dut eind van een draad ; begin ; start ; aanvang ; aanzet ; aanwijzing ; aanduiding ; spoor ; hint ; aanknopingspunt ; vingerwijzing ; gegeven dat de weg wijst ; draad Translation hun gombolyag ; kulcsa vminek ; nyitja vminek Translation spa extremo de un hilo ; cabo ; pista ; indicio
Translation eng thread end ; beginning ; clue Translation ger Ende eines Fadens ; Anfang ; Beginn ; Ausgangspunkt ; Anhaltspunkt ; Schlüssel ; Faden Translation fre début ; extrémité d'un fil ; indice Translation rus 1) конец нити ; 2) начало ; 3) путеводная нить ; ключ тайне и т п.)跡かた
JMdict 200217
Word 跡形 ; 跡かた ; 跡方
Reading あとかた
Translation dut spoor ; overblijfsel ; rest ; restje ; teken ; aanduiding ; bewijs {i .h.b.} Translation hun istráng ; maradvány ; nyom ; nyomdok
Translation eng trace ; vestige ; evidence Translation ger Spur Translation rus следы ; а) нет никаких следов ; б) необоснованный , беспочвенный {~もない}

JMdict 200217
Word
Reading だい
Translation dut tijd ; generatie ; regeerperiode {meton .} ; regeringstijd ; regering ; bewind ; beheer ; vervanging ; substitutie ; vervanger ; compensatie ; plaatsvervanger ; plaatsvervuller ; remplaçant ; substituant ; substituut ; opvolger ; prijs ; waarde ; kosten ; tarief ; -geld ; -rekening ; -nota ; era {geol .} ; hoofdtijdperk van de geologische tijdschaal ; Daì in het grensgebied van de huidige provincies Héběi 河北 en Shānxī 山西} {Chin . gesch .} {streek ; Daì Tuòbá Yīlú 拓跋猗盧 gestichte Xiānbēi 鮮卑-staat ( 315-376 )} {Chin . gesch .} {door ; dai {landmaat van 1 ; 50 tan 1.188 )} ; -ste ; -de {rangtelwoordelijk suffix voor leiders en regeerders} ; aanduiding van een periode of leeftijd} {benaderende ; ten behoeve van {adressering} ; t.b.v. … {afk .} ; vervanging ; aflossing ; assistent- ; adjunct- ; vervangend ; waarnemend ; loco- ; ruilmiddel ; prijs ; generatie ; regeerperiode ; historische periode ; tijdperk ; de jaren … ; de …-er jaren ; tienjarige periode ; decennium ; -tiger ; -tigjarige Translation hun gondoskodás ; költség ; kötelesség ; támadás ; vád ; ár ; életkor ; kor Translation spa era ; época
Translation eng proxy application company ; switchboard number ; counter for decades of ages , eras , etc . ; counter for generations ( of inheritors to a throne , etc .) ; charge ; cost ; price ; generation ; age ; reign ; era ; a representative of ; on behalf of ; for ( someone ) ; pronoun Translation ger Generation ; Zeit ; Herrschaft ; Jahrzehnt ; Erdzeitalter ; Stellvertreter ; Ersatz ; …-Gebühr ; …-Ausgaben Translation fre coût ; prix ; génération ; âge ; temps ; règne ; ère ; un représentant de ; au nom de ; pour ( quelqu'un ) ; utilisé après un numéro de téléphone pour indiquer un numéro de central téléphonique ; compteur pour les décennies , les époques , etc . ; compteur pour les générations ( d'héritiers au trône , etc .) ; entreprise mandataire ; pronom Translation rus ( часто после числ .) поколение ; ( ср .) …だい【…代】 ; ( после обозначения лет ) годы
Crossref 代理申請会社 ; 代名詞・1 ; 代表電話番号
Records 1 - 14 of 14 retrieved in 188 ms