Unicode 5.2
Character Definition ( Cant .) to move , touch , hit
Pinyin YU4 Jyutping juk1

Unicode 5.2
Character Definition moan ; interjection for pain , sad
Pinyin O1 YU3 Jyutping juk1 jyu2 o1 ou3 On IKU U KU IU Kun UMEKU Korean WUK WU

Unicode 5.2
Character Definition refined , cultured , polished
Pinyin YU4 Jyutping juk1 On IKU Kun AYA Hangul Korean WUK

Unicode 5.2
Character Definition rising sun ; brilliance ; radiant
Pinyin XU4 Jyutping juk1 On KYOKU Kun ASAHI Hangul Korean WUK Viet hóc
Variant U+65EF

Unicode 5.2
Character Definition bright light , sunlight ; dazzling
Pinyin YU4 YI4 Jyutping juk1 On IKU Kun AKIRAKA Hangul Korean WUK

Unicode 5.2
Character Definition give birth to ; bring up , educate
Pinyin YU4 Jyutping juk1 On IKU Kun SODATERU Hangul Korean YUK
Variant U+80B2

Unicode 5.2
Character Definition water , irrigate ; fertile , rich
Pinyin WO4 Jyutping juk1 On YOKU OKU Kun SOSOGU KOERU Hangul Korean OK Tang qok Viet óc

Unicode 5.2
Character Definition inlet , bay ; dock , bank
Pinyin AO4 YU4 Jyutping juk1 ou3 On IKU OKU OU Kun KUMA OKI Hangul Korean O OK

Unicode 5.2
Character Definition bright , shining , brilliant
Pinyin YU4 Jyutping juk1 On IKU IU OU Kun KAGAYAKU Hangul Korean WUK UP

Unicode 5.2
Character Definition warm ; warmth
Pinyin YU4 AO4 Jyutping juk1 On IKU OU Kun ATATAKAI Hangul Korean WUK Tang qiuk

Unicode 5.2
Character Definition vine
Pinyin YU4 Jyutping juk1 On IKU AU OU Kun NIWAUME

Unicode 5.2
Character Definition ( Cant .) to move , touch , hit
Pinyin YU4 Jyutping juk1 On IKU Kun MEGURU YUKU ARUKU

Unicode 5.2
Character Definition sweet smelling , rich in aroma ; ( Cant .) to move , hit
Pinyin YU4 Jyutping juk1 jyu4 On IKU Kun AKIRAKA KAGUWASHII SAKAN Hangul Korean WUK
Traditional U+9B31

Unicode 5.2
Character Definition silver plating
Pinyin WU4 Jyutping juk1 On YOKU OKU WAKU Kun SHIROGANE METSUKI Korean OK

Unicode 5.2
Character Definition profound , subtle ; warm
Pinyin YU4 AO4 Jyutping juk1 ou3 On OU IKU Kun KUMA Hangul Korean O Tang qiuk qɑ̀u

𡒃
Unicode 5.2
Character 𡒃 Definition a shore , bay ; winter quarters
Jyutping juk1

Unicode 12.1
Character Definition ( Cant .) to move , touch , hit
Pinyin Jyutping juk1

Unicode 12.1
Character Definition moan ; interjection for pain , sad
Pinyin ō Jyutping juk1 jyu2 o1 ou3 On IKU U KU IU Kun UMEKU Korean WUK WU

Unicode 12.1
Character Definition refined , cultured , polished
Pinyin Jyutping juk1 On IKU Kun AYA Hangul : 0N Korean WUK

Unicode 12.1
Character Definition rising sun ; brilliance ; radiant
Pinyin Jyutping juk1 On KYOKU Kun ASAHI Hangul : 0N Korean WUK Viet hóc
Variant U+65EF

Unicode 12.1
Character Definition bright light , sunlight ; dazzling
Pinyin Jyutping juk1 On IKU Kun AKIRAKA Hangul : 0N Korean WUK

Unicode 12.1
Character
Pinyin Jyutping juk1
Variant U+52D7

Unicode 12.1
Character Definition give birth to ; bring up , educate
Pinyin Jyutping juk1 On IKU Kun SODATERU Hangul : 0N Korean YUK
Variant U+80B2

Unicode 12.1
Character Definition water , irrigate ; fertile , rich
Pinyin Jyutping juk1 On YOKU OKU Kun SOSOGU KOERU Hangul : 0N Korean OK Tang qok Viet óc

Unicode 12.1
Character Definition inlet , bay ; dock , bank
Pinyin ào Jyutping juk1 ou3 On IKU OKU OU Kun KUMA OKI Hangul : 0N Korean O OK

Unicode 12.1
Character Definition bright ; flame
Pinyin Jyutping juk1

Unicode 12.1
Character Definition bright , shining , brilliant
Pinyin Jyutping juk1 On IKU IU OU Kun KAGAYAKU Hangul : 0N Korean WUK UP

Unicode 12.1
Character Definition warm ; warmth
Pinyin Jyutping juk1 On IKU OU Kun ATATAKAI Hangul :N :N : 1N Korean WUK Tang qiuk

Unicode 12.1
Character Definition vine
Pinyin Jyutping juk1 On IKU AU OU Kun NIWAUME

Unicode 12.1
Character Definition ( Cant .) to move , touch , hit
Pinyin Jyutping juk1 On IKU Kun MEGURU YUKU ARUKU

Unicode 12.1
Character Definition sweet smelling , rich in aroma ; ( Cant .) to move , hit
Pinyin Jyutping juk1 jyu4 On IKU Kun AKIRAKA KAGUWASHII SAKAN Hangul : 0N Korean WUK
Traditional U+9B31

Unicode 12.1
Character Definition silver plating
Pinyin Jyutping juk1 On YOKU OKU WAKU Kun SHIROGANE METSUKI Korean OK

Unicode 12.1
Character
Pinyin Jyutping juk1 ngou3 ou3

Unicode 12.1
Character Definition profound , subtle ; warm
Pinyin ào Jyutping juk1 ou3 On OU IKU Kun KUMA Hangul : 1N Korean O Tang qiuk qɑ̀u

𡒃
Unicode 12.1
Character 𡒃 Definition a shore , bay ; winter quarters
Pinyin Jyutping juk1

𢒰
Unicode 12.1
Character 𢒰
Pinyin Jyutping juk1 Hangul :N

𣸭
Unicode 12.1
Character 𣸭
Jyutping juk1

𨘀
Unicode 12.1
Character 𨘀
Jyutping juk1

𨚼
Unicode 12.1
Character 𨚼
Jyutping juk1

𨩄
Unicode 12.1
Character 𨩄
Jyutping juk1

Records 1 - 40 of 40 retrieved in 754 ms