Unicode 5.2
Character Definition drown
Pinyin MO4 WEN3 Jyutping mut1 mut6 On BOTSU Kun SHINU Tang mət

Unicode 5.2
Character Definition not , have not , none ; drown , sink
Pinyin MEI2 MO4 ME5 Jyutping mut6 On BOTSU Kun SHIZUMU OBORERU SHINU Tang *mət
Traditional U+6C92

Unicode 5.2
Character Definition smear , slander ; defile
Pinyin MIE4 Jyutping mit6 On BETSU MECHI BATSU MACHI Hangul Korean MYEL Viet mét

𤻻
Unicode 5.2
Character 𤻻
Viet mệt

Unicode 12.1
Character Definition drown
Pinyin Jyutping mut1 mut6 On BOTSU Kun SHINU Tang mət

Unicode 12.1
Character Definition not , have not , none ; drown , sink
Pinyin méi Jyutping mut6 On BOTSU Kun SHIZUMU OBORERU SHINU Tang *mət
Traditional U+6C92

Unicode 12.1
Character Definition smear , slander ; defile
Pinyin miè Jyutping mit6 On BETSU MECHI BATSU MACHI Hangul : 1N Korean MYEL Viet mét

𤻻
Unicode 12.1
Character 𤻻
Viet mệt

蜂蜜酒
HanDeDict 100318
Traditional 蜂蜜酒 Simplified 蜂蜜酒
Pinyin feng1 mi4 jiu3
Deutsch Met (u.E.) (S)

英國氣象局
HanDeDict 100318
Traditional 英國氣象局 Simplified 英国气象局
Pinyin ying1 guo2 qi4 xiang4 ju2
Deutsch Met Office (u.E.) ( Met )


イソイソ
JMdict 200217
Reading いそいそ ; イソイソ
Translation dut vreugdevol ; blij ; opgewekt ; met voorpret ; vreugdevol {~と} ; blij ; opgewekt ; met voorpret Translation hun izgatottan Translation spa estar muy alegre ; vivaz
Translation eng cheerfully ; excitedly Translation ger erfreut ; freudig ; mit Freuden ; eifrig Translation fre allègrement ; avec animation ; gaiement Translation rus бодро , живо ; быстро


から
JMdict 200217
Reading から
Translation dut dat een vertrekpunt in tijd of ruimte {partikel ; of bron aanduidt} vanaf ; per ; met ingang van ; uit ; dat een punt van passage aanduidt} door {partikel ; via ; dat een oorzaak of reden aangeeft} door {partikel ; wegens ; vanwege ; dat grondstof {partikel ; materiaal aanduidt} uit ; dat in een passieve constructie de door-bepaling ( handelende persoon ) aangeeft} door {partikel ; dat een hoeveelheid beklemtoont of ondergrens aanduidt} vanaf {partikel ; als eindpartikel een bepaald gevoel (o.a. kritiek {drukt ; ontevredenheid ; geruststelling ) uit} ; drukt oorzaak of reden uit} doordat {SSK~ : ; omdat ; aangezien ; daar ; vermits Translation hun által ; át ; átszállás nélkül ; egyik oldaltól a másikig ; egyik végtől a másikig ; elejétől végéig ; folyamán ; keresztül-kasul ; keresztül ; következtében ; miatt ; útján ; vki cselekedete következtében ; vki hibájából ; vmiből kifolyólag ; vminek a révén ; vminek révén Translation slv od ... Translation spa desde (e.g. tiempo , espacio , cantidad ) ; de ( origen ) ; por ; porque ; como ; ya que ; puesto que ; a través de (e.g. ventana , vestíbulo ) ; después ; tras ( seguido de un verbo en forma-te )
Translation eng from (e.g. time , place , numerical quantity ) ; since ; from ( originator ) ; by ; because ; since ; out of ( constituent , part ) ; through (e.g. window , vestibule ) ; after ; since ; expresses sympathy or warning Translation rus совершенно , очень ; 1) ( причинный союз ) ; 2) ( временной союз ) ; смешивать с суф . исходного падежа )
Crossref いいから・1


じゃ
JMdict 200217
Reading じゃあ ; じゃ
Translation dut dan ; dus ; nou ( dan ) ; in dat geval ; als het zo zit ; als dat zo is ; nu goed ; okay dan ; wel ; nou ( dan ) ; welnu ; ziezo ; zo {inform . ; ter uitdrukking van de aanvang of beëindiging van een handeling} ; dag ; dááág ; de groeten ; nou tot ziens ; gegroet ; tot kijk ; tot spoedig ; tot gauw ; tot later ; doei {inform .} ; tsjuus {inform .} ; de mazzel {inform .} ; doeg {inform .} ; tabee {inform .} ; adé {inform .} ; aju {inform .} ; ajuus {inform .} ; saluut ( jes ) afscheidsgroet {inform .} {als ; gevolgd door ne ね} ; dan ; dus ; nou ( dan ) ; in dat geval ; als het zo zit ; als dat zo is ; nu goed ; okay dan ; wel ; nou ( dan ) ; welnu ; ziezo ; zo ; in ; te {inform . ; m.b.t. een plaatsaanduiding} ; qua ; inzake ; voor ( zover ) ; wat ~ betreft ; wat ~ aangaat ; als het op ~ aankomt ; waar het ~ betreft ; als het op ~ aankomt {inform .} ; afgaande op ; naar ~ te oordelen ; volgens ~ {inform .} ; bij {regen enz .} ; met ; voor {zo'n luttel bedrag enz .} {inform . ; m.b.t. beding} ; me dunkt ; dat ~ {elliptisch voor de informele uitgang ja nai n darō ka じゃないんだろうか} ; van de informele negatieve constructie ~ ja nai ~じゃ (~) ない ; blijft onvertaald} {onderdeel ; dag ; dááág ; tot ziens ; tot kijk ; doei ; tsjuus ; doeg {als afscheidsgroet ; gevolgd door ne ね} ; partikel} {…~} {voorwaardelijk ; ( tijdruimte {…~} {nadrukpartikel ; instrumentalis )} ; partikel} {…~} {voorwaardelijk ; flexiemorfeem} {predicatief ; uitdrukkend flexiemorfeem} {~…} {hoedanigheid ; flexiemorfeem} {…~} {vragend ; uitdrukkend flexiemorfeem} {ironie ; honoratief flexiemorfeem} {……て~} {licht Translation hun helyesen Translation slv no torej ; No , če je pa tako Translation spa bueno ... ; bueno , entonces ... ; combinación de las partículas 'de' y 'wa'
Translation eng be ; is ; then ; well ; so ; well then Translation ger also dann ; also ; nun ; dann Translation fre bien ; bon ; alors ; dans ce cas ; combinaison des particules « de » et « wa » ; simple copule Translation rus 1) ( см .) では【では】 ; 2) ( прост . форма связки ) だ
Crossref だ・1 ; では

ズラッと
JMdict 200217
Reading ずらっと ; ズラッと
Translation dut achter elkaar ; op een rij ; in een rij aan elkaar ; met een rij ; rijen erlangs ; bumper bumper aan {車が} Translation spa en fila ; en hilera
Translation eng in a line ; in a row Translation ger in einer Reihe ; in einer Linie
Crossref ずらり


ちょくちょく
JMdict 200217
Reading ちょくちょく
Translation dut vaak ; herhaaldelijk ; dikwijls ; meermaals ; veelvuldig ; frequent ; regelmatig ; geregeld ; met korte tussenpozen Translation hun gyakorta ; gyakran ; sokszor ; sűrűn ; hébe-hóba ; időnként ; néha ; néhanapján ; olykor-olykor Translation spa a menudo ; con frecuencia
Translation eng often ; frequently ; now and then ; occasionally Translation ger ab und zu ; oft ; öfters ; häufig Translation fre fréquement ; souvent Translation rus ( см .) ちょいちょい


でも
JMdict 200217
Reading でも
Translation dut ook in ; eveneens in ; een negatieve verbinding uit} {…~} {drukt ; dat een deelgroep noemt en analogisch andere gevallen laat afleiden} zelfs {…~} {focuspartikel ; ook maar ; van toegeving} al {…~} {partikel ; ook al ; zelfs al ; een voorbeeld uit} of zo {…~} {drukt ; of iets dergelijks ; of zoiets ; laten we zeggen ; {…なに ; なん ; だれ ; いつ ; どこ~} {brengt een niet-collectiverend onbepaald voornaamwoord tot stand} om het even … ; … dan ook ; gelijk … ; onverschillig … ; eender … ; het maakt niet uit … ; het geeft niet … ; n'importe … ; ongeacht … ; het doet er niet toe … ; {…だけ~} {nadrukpartikel} ; een een hypothese met toegeving} al {…~} {verbindt ; ook al ; zelfs al ; een een feit met toegeving} hoewel toch {…~} {verbindt ; ofschoon ; terwijl ; twee zinnen waarvan de laatste ingaat tegen een gevolgtrekking die logisch uit het voorgaande volgt} niettemin {verbindt ; desondanks ; desalniettemin ; desniettemin ; toch ; evenwel ; echter ; maar intussen ; en ondertussen ; desniettegenstaande ; met dat al ; algelijk {gew .} ; voegwoord dat een excuus {tegenstellend ; tegenargument formuleert} maar ; echter ; nochtans ; evengoed ; doch {form .} ; edoch {arch .} ; would-be {~…} ; zogenaamd ; zogenoemd ; zogeheten ; quasi ; pseudo- ; vals ; bij-gebrek-aan-beter {~…} Translation hun azonban ; csupán ; de ; hanem ; legalább ; akárhogyan ; bármennyire ; mégis ; mindamellett ; éppen ; lapos ; sík Translation slv toda ; vendar ; ampak Translation spa pero ; sin embargo ; todavía ; aún ; aunque ; incluso ; incluso si ; o algo
Translation eng for lack of anything better to do ; but ; however ; though ; nevertheless ; still ; yet ; even so ; also ; as well ; even ; however ; no matter how ; even if ; even though ; ... or something ; either ... or ... ; neither ... nor ... ; pseudo- ; quack ; in-name-only Translation ger aber Translation fre mais ; cependant ; pourtant ; et pourtant ; même ( par ex . même un enfant pourrait le soulever ) ; toutefois ; peu importe comment ; même si ; ... ou quelque chose ; soit ... ou ... ; ni ... ni ... ; pseudo- ; charlatan ; n'a que le nom de ; faute de mieux à faire Translation rus ( союз ) всё же , однако ; ( частица ) ; 1) даже ; 2) хотя бы , хоть ; 3) ( не смешивать с) で も: ; 4) ( после вопр . мест . см . самые местоимения ) ; ( прост .) лже… , псевдо… , выдающий себя за ( кого-л .); ( см .) でもいしゃ
Crossref でもしか


と共に
JMdict 200217
Word と共に
Reading とともに
Translation dut met ; samen met ; en ; in gezelschap van ; vergezeld van ; tegelijk met ; tegelijkertijd met Translation hun együtt vkivel ; együtt vmivel Translation spa junto con ; conjuntamente
Translation eng together with ; as X, then Y (e.g. as we age we gain wisdom , as wine matures it becomes more valuable , etc .)

どうやって
JMdict 200217
Reading どうやって
Translation dut hoe ; op welke wijze ; met welk middel Translation slv na kakšen način ; kako Translation spa cómo ; de qué modo
Translation eng how ; in what way ; by what means Translation ger wie ; in welcher Weise ; wodurch Translation rus каким образом
Crossref 如何して・どうして・1

に就て
JMdict 200217
Word に就いて ; に就て ; に付いて
Reading について
Translation dut omtrent ~ ; over ~ ; betreffende ~ ; met betrekking tot ~ ; in verband met ~ ; aangaande ~ ; wat betreft ~ ; ten aanzien van ~ ; op het punt van ~ ; langs ~ ; aan de zijde van ~ ; naast ~ ; met ~ ; in gezelschap van ~ ; onder {begeleiding van ~} ; voor ~ ; à ~ ; per ~ Translation hun vonatkozólag ; hosszában Translation swe om ; gällande
Translation eng concerning ; regarding ; per (e.g. 100 yen per person ) ; for every

に対して
JMdict 200217
Word に対して
Reading にたいして
Translation dut tegen ; tegenover ; tgov . {afk .} ; jegens ; in tegenstelling tot ; met ; i.t.t. {afk .} ; onderscheiden van ; evenredigheid} op {m .b.t. ; per Translation hun tájt ; vminek érdekében ; ellen ; vonatkozólag
Translation eng towards ; against ; regarding ; in contrast with
Crossref に対する

に対する
JMdict 200217
Word に対する
Reading にたいする
Translation dut tegen ; tegenover ; tgov . {afk .} ; jegens ; in tegenstelling tot ; met ; i.t.t. {afk .} ; onderscheiden van ; evenredigheid} op {m .b.t. ; per Translation hun -ba ; -be ; -en ; -ként ; -képpen ; -on ; -ön ; benn ; bent ; idején ; közül ; miközben ; módon ; -nak ; -nek ; -ni ; tájt ; vminek érdekében Translation spa para con ; en relación a ; en relación con ; con respecto a
Translation eng regarding ; in ; to ; towards ; with regards to
Crossref に対して

のろのろ
JMdict 200217
Reading のろのろ
Translation dut treuzelen ; dralen ; talmen ; lijmen ; teuten ; slabakken ; traag ; langzaam ; sloom ; met een slakkengang ; loom ; log Translation hun lomhán ; tunyán Translation slv počasi ; lenobno Translation spa pesadamente ; aletargadamente
Translation eng slowly ; sluggishly Translation ger ganz langsam Translation fre doucement ; lentement ; mollement Translation rus вяло ; медленно ; вялый , медленный {~した}

JMdict 200217
Word 許り ;
Reading ばかり ; ばっかり ; ばっか
Translation dut een beperking {…~} {drukt ; begrenzing uit} slechts ; alleen maar ; enkel ; een benadering uit} zo'n {…~} {drukt ; zowat … ; ongeveer … ; omtrent … ; rond de … ; om en bij de … ; … of zo ; met nadruk een reden uit} door {…たばかりに} {drukt ; wegens ; een toestand uit die elk moment kan gebeuren} op het punt {…(ぬ/ん)ばかり} {drukt ; een handeling uit die pas voltooid is} net {…たばかり} {drukt ; pas ; juist ; een beklemtoning uit} {…とばかり/とばかりに} {drukt Translation hun alig ; csak ; épp ; nem régen ; azonban ; csak éppen ; csupán ; egyedüli ; kivéve hogy Translation spa aproximadamente ; más o menos ; solamente ; solo ; ( después de de de la forma -ta un verbo ) acabar ( terminar , etc .) ; solamente
Translation eng as if to ; though ) about to ; indicates emphasis ; always ; constantly ; only ; merely ; nothing but ; no more than ; approximately ; about ; just ( finished , etc .) Translation fre seulement ; uniquement ; rien d'autre que ; pas plus que ; environ ; à peu près ; presque ; ( avoir ) juste ( fini , etc .) ; comme pour ; ( comme si ...) sur le point de ; met l'accent sur un point ; constamment ; continuellement ; sans cesse ; toujours ; tout le temps Translation rus 1) только ; не только… но и… ; мало того , что… {~でなく} , {~か} ; 2) почти {что} ; едва , чуть не ; 3) ( после гл . в прош . времени ) только что ; 4): …ばかりいるばかりいる , ばかりです конце предложения после гл . в 3-й основе ) только и делает , что… ; 5) ( суф . ( после количественных понятий ) около , приблизительно ; ( иногда просто подчёркивает количество и тогда не переводится )
Crossref 言わんばかり・いわんばかり


ぱっくり
JMdict 200217
ボンヤリ
JMdict 200217
Reading ぼんやり ; ボンヤリ
Translation dut suffen ; slapen ; afwezig zijn ; absent zijn ; dromen ; soezen ; lodderen ; doezelen ; dommelen ; dutten ; ongeconcentreerd bezig zijn ; zijn gedachten er niet bij hebben ; gedachteloos zijn ; onoplettend zijn ; achteloos zijn ; afwezigheid ; absentie ; afgetrokkenheid ; verstrooidheid ; sufheid ; dommel ; dommeling ; dommeligheid ; sufferd ; sufkop ; slaapkop ; dommelaar ; dromer ; warhoofd ; stommerd ; stomkop ; domoor ; uilskuiken ; ezel ; oen ; wazig ; schemerig ; vaag ; dof ; onduidelijk ; onklaar ; gevoileerd ; onhelder ; troebel ; doezelig ; mistig ; fuzzy ; wollig ; flou ; nevelig ; nebuleus ; zweverig ; flets ; suf ; suffig ; lusteloos ; futloos ; slaperig ; lodderig ; dommelig ; afwezig ; afgetrokken ; verstrooid ; met zijn gedachten er niet bij ; warrig ; wezenloos ; geesteloos ; ongeconcentreerd ; gedachteloos ; onoplettend ; achteloos ; werkeloos {i .h.b.} ; nietsdoend ; passief ; praesens absens {Lat .} ; stom ; dof ( van geest ) ; bot ; dom ; stompzinnig ; afgestompt ; onbevattelijk ; markt {van ; beurs enz .} gedrukt ; flauw ; slap ; zwak Translation hun bizonytalan ; borús ; elmosódott ; gyenge ; halvány ; homályos ; komor ; ködös ; sápadt ; erőtlen ; lagymatag ; tétova Translation slv nejasen ; nedoločen ; negotov ; bedast ; zamišljenost ; odsotnost ; zamišljen ; malomaren ; namaren ; nepreviden Translation spa vagamente ; confusamente
Translation eng dimly ; faintly ; indistinctly ; vaguely ; absentmindedly ; vacantly ; carelessly ; idly ; aimlessly ; absence of mind ; fool ; blockhead ; dunce Translation ger versunken sein ; abwesend sein ; verträumt sein ; Zerstreutheit ; Abwesenheit ; Hirngespinste ; dummer Kerl ; Idiot ; unklar ; vage Translation fre faiblement ; légèrement ; indistinctement ; vaguement ; confusément ; distraitement ; rêveusement ; négligemment ; nonchalamment ; paresseusement ; sans but ; absence d'esprit ; imbécile ; sot ; cancre ; âne Translation rus а) быть рассеянным ; витать в облаках ; б) быть растерянным ; 1 ; 1) рассеянно ; задумчиво , с отсутствующим видом ; а) быть быть рассеянным ; витать в облаках ; б) растерянным {~する} ; 2) праздно ; слоняться ( сидеть ) без дела {~している} ; 3) туманно , тускло , смутно , неясно ; туманный , смутный , неясный {~した} ; 4): {~した} слабый , вялый торговле , биржевых операциях ) ; 2 ; разиня , ротозей ; болванぽっきり
JMdict 200217
Reading ぽっきり
Translation dut met een knak ; precies {千円~で} ; op de kop af ; juist ; noch min noch meer dan Translation hun csupán
Translation eng merely ... ; having just ... ; snappingly ; with a snap Translation ger mit einem Knack ; nur … ; allein … ; bloß … ; knapp Translation rus 1) ( см .) ぽきんと ; 2) ровно ( столько-то )
Crossref こっきり ; ぽきっと

Records 1 - 50 of 683 retrieved in 2013 ms