パンチラ
JMdict 100319
Reading パンチラ
Translation eng showing underwear Translation ger hervorschauendes Höschen上映
JMdict 100319
Word 上映
Reading じょうえい
Translation eng screening (a movie ) ; showing ; to screen a movie Translation ger Filmvorführung Translation fre projection ( sur écran )

飾り気
JMdict 100319
Word 飾り気
Reading かざりけ
Translation eng affectation ; showing off Translation ger Affektiertheit ; Zurschaustellung Translation fre affectation ; crânerie

図示
JMdict 100319
Word 図示
Reading ずし
Translation eng illustration ; showing in graphic form or by diagram Translation ger Schaubild ; Diagramm ; Illustration Translation fre illustrer

他見
JMdict 100319
Word 他見
Reading たけん
Translation eng viewing by others ; showing others Translation ger ( schriftspr .) ; Enthüllung ; Entlarvung ; Bloßstellung

予示
JMdict 100319
Word 予示
Reading よじ
Translation eng showing signs of ; foreshadow

真骨頂
JMdict 100319
Word 真骨頂
Reading しんこっちょう
Translation eng showing one's true worth Translation ger ( schriftspr .) ; die wahre Gestalt ; wahre Zustand ; wahre Wert


顔出し
JMdict 100319
Word 顔出し
Reading かおだし
Translation eng putting in an appearance ; showing one's face Translation ger Erscheinen ; Sich-Zeigen

虚仮威し
JMdict 100319
Word 虚仮威し
Reading こけおどし
Translation eng bluff ; showing off Translation ger ( ugs .) ; Effekthascherei ; Schaumschlägerei ; Blendwerk ; Potemkinsche Dörfer ; Bluff


外連
JMdict 100319腹ぼて
JMdict 100319

チャラチャラ
JMdict 100319
Reading チャラチャラ
Translation eng messing around ; showing off


気配もない
JMdict 100319

気も無い
JMdict 100319


愛情表現
JMdict 100319

有潛力
CEDict 100318
Traditional 有潛力 Simplified 有潜力
Pinyin you3 qian2 li4
English promising ; showing potential

滿臉風塵
CEDict 100318
Traditional 滿臉風塵 Simplified 满脸风尘
Pinyin man3 lian3 feng1 chen2
English lit . with a face full of dust ; showing the hardships of travel ( idiom )

KanjiDic2 100402
Literal
Reading Pinyin shi4 Reading On
Meaning cult ; showing radical ( no . 113 )

アッピール
JMdict 200217
Reading アピール ; アッピール
Translation dut oproepen ; verzoeken ; smeken ; aankloppen bij ; zich richten tot ; aantrekkelijk zijn ; aantrekken ; aanspreken ; bekoren ; in de smaak vallen ; appelleren {sportt .} ; oproep ; verzoek ; smeekbede ; aantrekkingskracht ; aantrekking ; aantrekkelijkheid ; bekoorlijkheid ; bekoring ; werfkracht ; appel {sportt .} ; het appelleren Translation hun fellebbezés Translation slv privlačnost ; apel Translation spa llamamiento ; hacer un llamamiento Translation swe appell
Translation eng appeal (e.g. to public opinion ) ; plea ; request ; appeal (e.g. sex appeal ) ; attractiveness ; allure ; appeal (e.g. in baseball ) ; emphasizing ( strong points , etc .) ; showing off ; touting ; calling attention to ; playing up ; using as a selling point ; pitch Translation ger Appell ; Aufruf ; Mahnruf ; Appeal ; Anziehungskraft ; Einwand gegen eine Schiedsrichterentscheidung ; anziehen ; ansprechen ; reizen ; Anklang finden ; Gefallen finden ; appellieren ; sich wenden ( an jmdn . od . etw ) ; reklamieren ; anfechten ( eine Entscheidung ) ; Appell ; Aufruf ; Mahnruf ; Appeal ; Anziehungskraft ; Einwand gegen eine Schiedsrichterentscheidung Translation fre appel Translation rus взывать ; привлекать , трогать ( кого-л .); находить отклик кого-л .) ; (( англ .) appeal ) ; 1) воззвание ; взывать {~する} ; 2): {~する} привлекать , трогать ( кого-л .); находить отклик кого-л .) ; ( см .) アッピール


案内
JMdict 200217
Word 案内
Reading あんない ; あない
Translation dut gidsen ; leiden ; geleiden ; begeleiden ; loodsen ; de weg wijzen ; rondleiden ; voorgaan ; escorteren ; brengen naar ; voeren naar ; berichten ; inlichten ; informeren ; op de hoogte brengen ; stellen ; in kennis stellen ; uitnodigen ; nodigen ; noden ; uitnoden {arch .} ; inviteren {form .} ; vragen ; rondleiding Translation hun értesülés ; információ ; Translation slv informacija ; vodenje ; navodilo ; voditi {koga po mestu} , pokazati pot , pospremiti Translation spa guiar ; conducir a alguien ; dirigir ; indicar el camino ; información ; dirección ; primero ( al frente ) ; guiar ; mostrar ( alrededor ) ; dirigir Translation swe information ; vägledning ; rådgivning
Translation eng guidance ; leading ( the way ) ; showing around ; information ; notice ; notification ; announcement ( of one's arrival ) ; invitation ; acquaintance ; knowledge Translation ger jmdn . führen ; herum führen ; begleiten ; geleiten ; leiten ; zeigen (z.B. die Stadt ) ; informieren ; benachrichtigen ; Information ; Auskunft ; Führung ; Begleitung ; Führer ; detaillierte Information ; tiefergehendes Wissen ; Anmeldung ; Inhalt eines Textes oder Textentwurfes ( insbes . zu Präzedenzfällen und internen Regeln einer Behörde ) ; Anfrage zu Details und Umständen Translation fre information ; renseignement ; orientation ; guider ; faire visiter ; mener Translation rus информировать ; приглашать ; провожать ( куда-л .); показывать ( дорогу , город , музей и т. п.) ; 1): {~する} провожать ( куда-л .); показывать ( дорогу , город , музей и т. п.) ; 2) приглашение ; приглашать {~する} ; без без спросу , разрешения , не постучавшись {~{も}なく} ; 3) осведомлённость , знание ; знать {~である} ; 4) информация ; извещение ; ( ком .) авизо ; информировать {~する} ; 5) гид , проводник公開
JMdict 200217
Word 公開
Reading こうかい
Translation dut openen ; openstellen voor het publiek ; toegankelijk maken voor het publiek ; kunst} ter bezichtiging stellen {m .b.t. ; exposeren ; tentoonstellen ; exhiberen ; film} vertonen {m .b.t. ; uitbrengen ; opening ( voor het publiek ) ; openstelling ; tentoonstelling ; expositie ; exhibitie ; film} vertoning {m .b.t. ; open … ; openbaar … ; publiek Translation slv javna otvoritev ; javna predstavitev ; predstaviti javnosti Translation spa abierto al público
Translation eng opening to the public ; making available to the public ; putting on display ; exhibiting ; showing ( play , movie , etc .) ; holding ( interview , etc .) ; open ; public Translation ger offen ; öffentlich ; für die Öffentlichkeit zugänglich ; der Öffentlichkeit zugänglich machen ; ausstellen ; an die Öffentlichkeit bringen ; öffentlich zeigen ; öffentliche Zugänglichkeit ; Zugänglichkeit für die Öffentlichkeit Translation fre ouvert au public ; public ( adj .) Translation rus открытый заседании и т. п.), гласный , публичный ; свободный ( для посещения ) ; делать открытым ( для публики ); открывать ( выставку и т. п.); выпускать ( фильм на экраны ) ; гласность ; открытый заседании и т. п.), гласный , публичный ; свободный ( для посещения ) {~{の}} ; делать открытым ( для публики ); открывать ( выставку и т. п.); выпускать ( фильм на экраны ) {~する} ; закрытый заседании и т. п.) {~しない}
JMdict 200217
Word
Reading じょう
Translation dut topkwaliteit ; eerste soort ; eerste boekdeel ; volume I ; Z.M. de Keizer ; met hartelijke groet ; met de complimenten ( van ) ; graag aangeboden ( door ) {opschrift op verpakking van geschenk} ; eersteklas ; eersterangs ; puikbest ; piekfijn ; pico bello ; uitstekend ; superieur ; qua … ; -(i) eel ; -isch gezien ; uit oogpunt ; als je naar kijkt ; in opzicht ; in het licht van … ; … gezien ; -halve ; betreffende ; met betrekking tot … ; wat aangaat ; op het stuk van … ; wanneer het betreft ; aangaande … ; inzake … ; … gesproken Translation hun felső ; felszín ; legelső ; legfelső ; legjobb ; legnagyobb fokú ; maximális ; pörgettyű Translation slv gornji ; višji
Translation eng from the standpoint of ; as a matter of (e.g. fact ) ; in the field of ; being of the type of ; aboard (a ship or vehicle ) ; on top of ; on ; above ; first volume (e.g. book ) ; superior quality ; best ; top ; high class ; going up ; governmental ; imperial ; presenting ; showing ; ana- ( medical , biol .) Translation ger ausgezeichnet ; best ; feinst ; erst ; vorangegangen ; alt ; erster Band Translation fre du point de vue ; en ce qui concerne ; dans le domaine de ; étant du type de ; à bord ( d'un navire ou d'un véhicule ) ; au sommet de ; sur ; au dessus ; premier tome ; premier volume ; qualité supérieure ; meilleur ; première qualité ; haut de gamme ; montant ; gouvernemental ; impérial ; présentant ; montrant ; ana- ( médical , biologique ) Translation rus ( суф .) с точки зрения… ; в в отношении… ; области… ; 1): {~{の}} верхний ; высший ; лучший ; 2) первый том , первая часть ( из двух или трёх ) ; 3) ( пишется на обёртке подарка , означает преподношу ); ( ср .) …じょう【…上】
Crossref 下・げ・2 ; 上巻
他見
JMdict 200217
Word 他見
Reading たけん
Translation eng viewing by others ; showing others Translation ger Enthüllung ; Entlarvung ; Bloßstellung Translation rus ( связ .:)Records 1 - 50 of 71 retrieved in 569 ms