Unicode 5.2
Character Definition set of two , pair , couple ; both
Pinyin SHUANG1 Jyutping soeng1 On SOU Kun FUTATSU NARABU TAGUI Korean SSANG Viet song
Traditional U+96D9

Unicode 5.2
Character Definition widow
Pinyin SHUANG1 Jyutping soeng1 sung1 On SOU Kun YAMOME Hangul Korean SANG

Unicode 5.2
Character
Pinyin SHUANG1 On SAWA

Unicode 5.2
Character
Pinyin SHUANG1 On SOU Kun FUNENOHO

Unicode 5.2
Character Definition arsenic
Pinyin SHUANG1 Jyutping soeng1 On SOU Kun HISO

Unicode 5.2
Character Definition ship
Pinyin SHUANG1 Jyutping soeng1 On SOU

Unicode 5.2
Character Definition set of two , pair , couple ; both
Pinyin SHUANG1 Jyutping soeng1 On SOU Kun FUTA FUTATSU NARABU Hangul Korean SSANG Tang *shrang Viet song
Simplified U+53CC

Unicode 5.2
Character Definition frost ; crystallized ; candied
Pinyin SHUANG1 Jyutping soeng1 On SOU Kun SHIMO Hangul Korean SANG Tang *shriɑng Viet sương

Unicode 5.2
Character Definition horse
Pinyin SHUANG1 Jyutping soeng1
Simplified U+9AA6

Unicode 5.2
Character Definition horse
Pinyin SHUANG1 Jyutping soeng1
Traditional U+9A66

Unicode 5.2
Character Definition turquoise kingfisher
Pinyin SHUANG1 Jyutping soeng1 song2 On SOU SHOU Kun TAKA

Unicode 5.2
Character Definition eagle
Pinyin SHUANG1
Simplified U+9E74

Unicode 5.2
Character Definition eagle
Pinyin SHUANG1
Traditional U+9E18

CEDict 100318
Traditional Simplified
Pinyin shuang1
English widow

孀婦
CEDict 100318
Traditional 孀婦 Simplified 孀妇
Pinyin shuang1 fu4
English widow ( formal )

孀婺
CEDict 100318
Traditional 孀婺 Simplified 孀婺
Pinyin shuang1 wu4
English widow

孀居
CEDict 100318
Traditional 孀居 Simplified 孀居
Pinyin shuang1 ju1
English to live in widowhood ( formal )

孀閨
CEDict 100318
Traditional 孀閨 Simplified 孀闺
Pinyin shuang1 gui1
English a widow's chamber ( old usage )

CEDict 100318
Traditional Simplified
Pinyin Shuang1
English Shuang river in Hunan and Guangdong ( modern Wu river 武水 )

瀧水
CEDict 100318
Traditional 瀧水 Simplified 泷水
Pinyin Shuang1 shui3
English Shuang river in Hunan and Guangdong ( modern Wu river 武水 )

CEDict 100318
Traditional Simplified
Pinyin shuang1
English arsenic

CEDict 100318
Traditional Simplified
Pinyin shuang1
English boat

CEDict 100318
Traditional Simplified
Pinyin Shuang1
English surname Shuang

CEDict 100318
Traditional Simplified
Pinyin shuang1
English two ; double ; pair ; both

雙乳
CEDict 100318
Traditional 雙乳 Simplified 双乳
Pinyin shuang1 ru3
English breasts

雙人
CEDict 100318
Traditional 雙人 Simplified 双人
Pinyin shuang1 ren2
English two-person ; double ; pair ; tandem

雙人包夾
CEDict 100318
Traditional 雙人包夾 Simplified 双人包夹
Pinyin shuang1 ren2 bao1 jia1
English double team ( sports )

雙人床
CEDict 100318
Traditional 雙人床 Simplified 双人床
Pinyin shuang1 ren2 chuang2
English double bed

雙人房
CEDict 100318
Traditional 雙人房 Simplified 双人房
Pinyin shuang1 ren2 fang2
English double room

雙人滑
CEDict 100318
Traditional 雙人滑 Simplified 双人滑
Pinyin shuang1 ren2 hua2
English pair skating

雙人間
CEDict 100318
Traditional 雙人間 Simplified 双人间
Pinyin shuang1 ren2 jian1
English double room ( hotel )

雙休日
CEDict 100318
Traditional 雙休日 Simplified 双休日
Pinyin shuang1 xiu1 ri4
English week with two rest days

雙倍
CEDict 100318
Traditional 雙倍 Simplified 双倍
Pinyin shuang1 bei4
English twofold ; double

雙倍體
CEDict 100318
Traditional 雙倍體 Simplified 双倍体
Pinyin shuang1 bei4 ti3
English diploid ( doubled chromosomes )

雙側
CEDict 100318
Traditional 雙側 Simplified 双侧
Pinyin shuang1 ce4
English two-sided ; bilateral

雙元音
CEDict 100318
Traditional 雙元音 Simplified 双元音
Pinyin shuang1 yuan2 yin1
English diphthong

雙光氣
CEDict 100318
Traditional 雙光氣 Simplified 双光气
Pinyin shuang1 guang1 qi4
English diphosgene

雙凸面
CEDict 100318
Traditional 雙凸面 Simplified 双凸面
Pinyin shuang1 tu1 mian4
English convex on both sides ( of lens ) ; biconvex

雙刃
CEDict 100318
Traditional 雙刃 Simplified 双刃
Pinyin shuang1 ren4
English double-edged blade


雙名法
CEDict 100318
Traditional 雙名法 Simplified 双名法
Pinyin shuang1 ming2 fa3
English binomial nomenclature ( taxonomy )


雙向
CEDict 100318
Traditional 雙向 Simplified 双向
Pinyin shuang1 xiang4
English bidirectional ; two-way ; interactive

雙唇音
CEDict 100318
Traditional 雙唇音 Simplified 双唇音
Pinyin shuang1 chun2 yin1
English bilabial consonant (b, p, or m)


雙喜
CEDict 100318

雙喜臨門
CEDict 100318

雙城
CEDict 100318


雙城市
CEDict 100318

Records 1 - 50 of 100 retrieved in 176 ms