じゃ
JMdict 200217
Reading じゃあ ; じゃ
Translation dut dan ; dus ; nou ( dan ) ; in dat geval ; als het zo zit ; als dat zo is ; nu goed ; okay dan ; wel ; nou ( dan ) ; welnu ; ziezo ; zo {inform . ; ter uitdrukking van de aanvang of beëindiging van een handeling} ; dag ; dááág ; de groeten ; nou tot ziens ; gegroet ; tot kijk ; tot spoedig ; tot gauw ; tot later ; doei {inform .} ; tsjuus {inform .} ; de mazzel {inform .} ; doeg {inform .} ; tabee {inform .} ; adé {inform .} ; aju {inform .} ; ajuus {inform .} ; saluut ( jes ) afscheidsgroet {inform .} {als ; gevolgd door ne ね} ; dan ; dus ; nou ( dan ) ; in dat geval ; als het zo zit ; als dat zo is ; nu goed ; okay dan ; wel ; nou ( dan ) ; welnu ; ziezo ; zo ; in ; te {inform . ; m.b.t. een plaatsaanduiding} ; qua ; inzake ; voor ( zover ) ; wat ~ betreft ; wat ~ aangaat ; als het op ~ aankomt ; waar het ~ betreft ; als het op ~ aankomt {inform .} ; afgaande op ; naar ~ te oordelen ; volgens ~ {inform .} ; bij {regen enz .} ; met ; voor {zo'n luttel bedrag enz .} {inform . ; m.b.t. beding} ; me dunkt ; dat ~ {elliptisch voor de informele uitgang ja nai n darō ka じゃないんだろうか} ; van de informele negatieve constructie ~ ja nai ~じゃ (~) ない ; blijft onvertaald} {onderdeel ; dag ; dááág ; tot ziens ; tot kijk ; doei ; tsjuus ; doeg {als afscheidsgroet ; gevolgd door ne ね} ; partikel} {…~} {voorwaardelijk ; ( tijdruimte {…~} {nadrukpartikel ; instrumentalis )} ; partikel} {…~} {voorwaardelijk ; flexiemorfeem} {predicatief ; uitdrukkend flexiemorfeem} {~…} {hoedanigheid ; flexiemorfeem} {…~} {vragend ; uitdrukkend flexiemorfeem} {ironie ; honoratief flexiemorfeem} {……て~} {licht Translation hun helyesen Translation slv no torej ; No , če je pa tako Translation spa bueno ... ; bueno , entonces ... ; combinación de las partículas 'de' y 'wa'
Translation eng be ; is ; then ; well ; so ; well then Translation ger also dann ; also ; nun ; dann Translation fre bien ; bon ; alors ; dans ce cas ; combinaison des particules « de » et « wa » ; simple copule Translation rus 1) ( см .) では【では】 ; 2) ( прост . форма связки ) だ
Crossref だ・1 ; では


グッツ
JMdict 200217
Reading グッズ ; グッツ
Translation dut waar ; koopwaar ; goederen ; artikelen Translation hun javak Translation spa bienes ; artículos ; mercaderías ; merchandising
Translation eng goods ; promotional items Translation ger Waren ; Güter Translation rus (( англ .) goods ) ; 1) товар , товары ; 2) вещи , имущество

ピント
JMdict 200217
Reading ピント
Translation dut brandpunt ; focus ; waar het om draait ; punt in kwestie ; punt waarop het aankomt Translation hun fókusz Translation slv žarišče Translation spa foco ; centro
Translation eng focus ( of a lens ) ; focal point ; point ( of a discussion , e.g. on-point , off-point ) Translation ger Fokus ; Brennpunkt Translation fre foyer ( d'une lentille ) ; point de focalisation Translation rus (( голл .) punt ) ; 1) ( фото ) фокус ; 2) самая точка Source Language dut brandpunt
実話
JMdict 200217

商品
JMdict 200217品物
JMdict 200217
Word 品物
Reading しなもの
Translation dut goed ; waar ; spul ; artikel ; goederen {verzameln .} ; waren ; handelsartikel {i .h.b.} ; product Translation hun áru ; cikk ; holmi Translation slv blago ; prodajni artikli ; izdelek ; dobrina ; predmet ; stvar Translation spa artículo
Translation eng goods ; article ; thing Translation ger Ware ; Waren ; Artikel ; Erzeugnisse Translation fre marchandise ; objet ; produit Translation rus товар ; вещь

JMdict 200217
Word
Reading もの ; もん
Translation dut ding ; voorwerp ; zaak ; goed ; stuk ; artikel ; waar ; iets ; object ; brok ; spul ; materiaal ; aangelegenheid ; kwestie ; historie ; affaire ; materie ; onderwerp ; punt ; eigendom ; bezit ; have ; goed ; kwaliteit ; rede ; wat redelijk is ; -werk ; -stuk ; -wekkend ; -aanjagend ; -barend ; -gevend ; wat ~ veroorzaakt Translation hun dolog ; holmi Translation slv stvar Translation spa cosa ; objeto Translation swe sak ; pryl
Translation eng somehow ; somewhat ; for some reason ; really ; truly ; thing ; object ; article ; stuff ; substance ; one's things ; possessions ; property ; belongings ; things ; something ; anything ; everything ; nothing ; quality ; reason ; the way of things ; used to emphasize emotion , judgment , etc . ; used to indicate a common occurrence in the past ( after a verb in past tense ) ; used to indicate a general tendency ; used to indicate something that should happen ; item classified as ... ; item related to ... ; work in the genre of ... ; cause of ... ; cause for ... Translation ger Ding ; Sache ; Gegenstand ; Körper ; Objekt ; Materie ; Substanz ; Stoff ; Gestalt ; Vernunft ; Qualität ; jmds . Besitz ; Eigentum ; Rede ; Angelegenheit ; Vernunft ; männliche Geschlechtsorgane Translation fre chose ; objet ; article ; truc ; substance ; ses affaires ; possessions ; propriété ; effets personnels ; choses ; quelque chose ; n'importe quoi ; tout ; rien ; qualité ; raison ; l'ordre des choses ; utilisé pour mettre l'accent sur une émotion , un jugement , etc . ; utilisé pour indiquer un phénomène courant dans le passé ( après un verbe au passé ) ; utilisé pour indiquer une tendance générale ; utilisé pour indiquer quelque chose qui devrait se produire ; élément classé comme ... ; élément relatif à... ; travail de ... ; cause de ... ; motif de ... ; raison pour ... ; en quelque sorte ; d'une certaine manière ; pour une raison quelconque ; vraiment ; réellement ; véritablement Translation rus вещь , предмет ; нечто ; то , что… ; принадлежать ( кому-л .) {…の~である} ; годиться ; получаться , удаваться , выходить {~になる} ; становиться ( чьей-л .) собственностью , переходить ( попадать ) (в чьи-л .) руки {…の~になる} ; ~にする ; а) приобретать ( что-л .); присваивать ( что-л .); овладевать ( чем-л .); осваивать ( что-л .); б) считаться чем-л .)
Crossref 物珍しい・ものめずらしい ; 物寂しい・ものさびしい

物資
JMdict 200217

本格的
JMdict 200217
Word 本格的
Reading ほんかくてき
Translation dut echt ; authentiek ; regulier ; waar ; zuiver ; serieus ; onvervalst ; regelrecht ; rasecht ; werkelijk ; op-en-top ; formeel ; in regel {Belg .N.} ; genuïen ; volslagen ; echt ; regelrecht ; op-en-top ; volgens de regels van de kunst ; in alle ernst ; ten volle ; ernstig ; echt ; authentiek ; regulier ; waar ; zuiver ; serieus ; onvervalst ; regelrecht ; rasecht ; werkelijk ; op-en-top ; formeel ; in regel {Belg .N.} ; genuïen ; volslagen ; op dreef ; op gang ; op schot ; op weg ; op volle toeren Translation hun rendes ; szabályos ; szabályszerű ; tényleges ; eredeti ; hiteles ; nyílt ; őszinte ; valódi ; felpénz ; szabványos ; jellegzetes ; jellemző ; tipikus ; valóságos Translation slv pravi ; avtentičen ; zares ; naraven ; pravšen ; resničen Translation spa auténtico ; genuino
Translation eng genuine ; real ; regular ; normal ; typical ; standard ; orthodox ; full-scale ; full-blown ; all-out ; full-fledged ; professional Translation ger echt ; regelrecht ; authentisch ; orthodox ; Standard… ; ernstlich ; ernsthaft ; in richtiger Weise ; regelrecht ; ernstlich ; ernsthaft ; gründlich ; ordentlich ; richtig ; echt ; ernst ; genuin Translation fre sérieux ; authentique ; normal ; standard ; typique Translation rus а) в основном ; б) по-настоящему ; всерьёз ; доподлинно ; а) основной , {самый} главный ; б) настоящий ; серьёзный ; правильныйJMdict 200217
Word ; ;
Reading しな
Translation dut goed ; waar ; spul ; handel} artikel {m .b.t. ; goederen {verzameln .} ; waren {verzameln .} ; voorraad {i .h.b.} ; kwaliteit ; iets ; ding ; gift {i .h.b.} ; cadeau {i .h.b.} ; menu} gerecht {m .b.t. ; Japanse linde {plantk .} ; lindeboom ; Tilia japonica Translation hun újságcikk
Translation eng flirtatiousness ; coquetry ; article ; item ; thing ; goods ; stock ; quality Translation ger Koketterie ; Gefallsucht ; Qualität ; Güte ; Ware ; Artikel ; Gegenstand ; Gut Translation fre coquetterie ; charme Translation rus 1) вещь ; товар ; 2) качество ( вещи ) ; 3) сорт , вид ; ( разг .) кокетство
Crossref 科を作る

縦え
JMdict 200217
Word 仮令 ; 縦え ; 縦令
Reading たとえ ; たとい
Translation dut al ; zelfs al ; ook al ; zelfs ; ook als ~ ; wat ; wie ; hoe ; waar ; wanneer ~ ook ; n'importe ~ ; ongeacht ( of ) ~ ; onverschillig ( of ) ~ ; al ; zelfs al ; ook al ; aangenomen dat ; zelfs ; ook als ~ ; wat ; welk ; wie ; hoe ; waar ; wanneer ~ ook ; n'importe ~ ; ongeacht ( of ) ~ ; onverschillig ( of ) ~ ; het doet er niet toe hoe ; wat ; welk ; waar ; wanneer ; wie Translation hun még akkor is ha ; bár ; habár Translation slv če ; celo če ; čeprav Translation spa por ejemplo ; aun si ; si ; aunque ; si bien ; aunque ... ; aun cuando ... ; incluso si ... ; aun en el caso de ... ; aun suponiendo que ...
Translation eng even if ; no matter ( what ) ; if ; though ; although ; supposing ; supposing that ; -ever Translation ger auch wenn ; selbst wenn ; obgleich ; obwohl ; obschon Translation fre même si ; peu importe ( que ) ; si ; bien que ; quoi que ; supposant ; à supposer que Translation rus пусть , хотя , если даже

多角
JMdict 200217
Word 多角
Reading たかく
Translation dut veelhoekig ; polygonaal ; veelzijdig ; rijk geschakeerd ; waar veel kanten aan zitten Translation hun sokoldalú ; szerteágazó ; változatos Translation spa diverso
Translation eng many-sided ; versatile ; polygonal ; diversified Translation ger Vielseitigkeit Translation fre divers ; polygonal ; polyvalent ; varié Translation rus : {~{的}} ( перен .) многосторонний ; многогранный

詰り
JMdict 200217
Word 詰まり ; 詰り
Reading つまり
Translation dut het gevuld zijn ; ( op ) vulling ; capitonnage ; verstopping ; obstructie {geneesk .} ; einde ; slot ; uitkomst ; besluit ; afloop ; krimp ; ( in ) krimping ; inkorting ; verkorting ; slinking ; samentrekking ; dat wil zeggen ; d.w.z. {afk .} ; te weten ; t.w. {afk .} ; om precies te zijn ; enfin ; afijn ; met andere woorden ; m.a.w. {afk .} ; anders gezegd ; namelijk ; nl . {afk .} ; kortom ; kortweg ; in één woord ; in summa ; samenvattend ; om kort te gaan ; om een lang verhaal kort te maken ; ik bedoel ; waar het op neerkomt is ; uiteindelijk ; ten slotte ; al met al ; alles bij elkaar genomen Translation hun elvégre ; különösen is ; mégiscsak ; mindennek ellenére ; blokád ; ostromzár ; betömés ; bőrolaj ; falás ; ingyenpublikum ; töltelék ; tömés ; zsírozószer Translation spa en pocas palabras ; en resumen ; en otras palabras ; es decir ; en resumen ; mejor dicho ; o sea ; es decir ; a la larga ; a largo plazo ; después de todo ; relleno ; bloqueo ; lo último
Translation eng end ; conclusion ; dead end ; corner ; distress ; being at the end of one's rope ; that is to say ; that is ; in other words ; I mean ; that ( this , it ) means ; in short ; in brief ; to sum up ; ultimately ; in the end ; in the long run ; when all is said and done ; what it all comes down to ; when you get right down to it ; basically ; clogging ; obstruction ; stuffing ; ( degree of ) blockage ; shrinkage Translation ger Füllung ; Verstopfung ; Ende ; nämlich ; kurzum ; kurz gesagt ; mit anderen Worten ; letzten Endes ; langfristig gesehen Translation fre c'est-à-dire ; à savoir ; en d'autres termes ; autrement dit ; je veux dire ; en bref ; en résumé ; pour résumer ; en fin de compte ; à la fin ; à long terme ; en définitive ; tout compte fait ; quand tout se résume à ; quand on arrive au fond des choses ; fondamentalement ; colmatage ; obstruction ; bouchage ; rembourrage ; certain degré de ) blocage ; rétrécissement ; fin ; conclusion ; impasse ; coin ; détresse ; être à bout de souffle Translation rus 1) в конце концов ; 2) одним словом , короче говоря ; иначе говоря , то есть
Crossref とどのつまりJMdict 200217
Word
Reading ぶつ ; ブツ
Translation dut spul ; waar ; goed {volkstaal voor shinamono 品物 ( artikel )} ; poen ; centen ; ping-ping {volkstaal voor genkin 現金 ( cash )}
Translation eng stock ; products ; stolen goods ; loot ; spoils Translation fre stock ; produits ; marchandises volées ; butin

実の
JMdict 200217
Word 実の
Reading じつの
Translation dut werkelijk ; waar ; reëel ; echt ; eigenlijk Translation spa verdadero ; real
Translation eng true ; real ; blood-related ; biological ( father , etc .) Translation ger tatsächlich ; real Translation rus реальный , настоящий ; подлинный


本間
JMdict 200217
Word 本真 ; 本間
Reading ほんま ; ホンマ
Translation dut waarheid {Kansai-gew .} ; werkelijkheid ; waar {Kansai-gew .} ; waarlijk ; werkelijk ; echt Translation hun igazán ; valóban ; őszintén ; tényleg ; igazság ; tény Translation spa realmente ; verdaderamente ; verdad ; realidad
Translation eng truth ; reality Translation ger Wahrheit ; Echtheit ; Richtigkeit ( Kansai-Dial .) Translation rus ( диал . см .) ほんとう【本当】
Crossref 本当・1

実説
JMdict 200217
Word 実説
Reading じっせつ
Translation dut waar gebeurd verhaal ; uiteenzetting over de eeuwige waarheid {boeddh .} Translation hun igaz történet Translation swe sannsaga
Translation eng true story Translation ger wahre Geschichte Translation rus правдивый рассказ ; достоверные сведения
本當
JMdict 200217
Word 本当 ; 本當
Reading ほんとう ; ほんと ; ホント ; ホントー ; ホントウ
Translation dut echt ; waar ; waarachtig ; werkelijk ; feitelijk ; eigenlijk ; wezenlijk ; effectief ; reëel ; onvervalst ; authentiek ; natuurlijk ; juist ; correct ; precies ; waarheid ; waarachtigheid ; feit Translation hun igazság ; tény Translation slv resnica ; resničnost ; res ; resničen ; realen Translation spa real ; verdadero ; cierto ; verdad ; realidad Translation swe sanning ; verklighet
Translation eng truth ; reality ; actuality ; fact ; proper ; right ; correct ; official ; genuine ; authentic ; real ; natural ; veritable Translation ger wahr ; richtig ; treu ; wirklich ; tatsächlich ; eigentlich ; gehörig ; natürlich ; Wahrheit ; Echtheit ; Richtigkeit ; Wahrheit ; Echtheit ; Richtigkeit () Translation fre vérité ; réalité ; actualité ; fait ; approprié ; juste ; droit ; correct ; officiel ; véritable ; authentique ; naturel ; véritable Translation rus верный , правильный ; действительный , настоящий ; натуральный , неподдельный ; серьёзный , реальный ; правда ; в самом деле ; правда ; верный , правильный ; действительный , настоящий ; натуральный , неподдельный ; серьёзный , реальный {~の} ; поистине , действительно ; реально ; всерьёз , по-настоящему {~に} ; принимать за правду ( всерьёз ) ( что-л .), верить ( чему-л .) {~にする}

JMdict 200217


真実
JMdict 200217


ワーラー
JMnedict 200217
Reading ワーラー Romaji Waller

ワーラーナシー
JMnedict 100319

Records 1 - 50 of 134 retrieved in 3971 ms