以って
JMdict 100319
Word 以て ; 以って
Reading もって
Translation eng with ; by ; by means of ; because ; in view of Translation ger mit ; durch ; mittels ; mit ; ab von ; wegen ; durch ; infolge ; weil ; da Translation fre étant donné que ; du fait que ; parceque ; au moyen de ; avec

JMdict 100319
Word
Reading ため
Translation eng good ; advantage ; benefit ; welfare ; sake ; purpose ; objective ; aim ; consequence ; result ; effect ; affecting ; regarding ; concerning Translation ger um zu ; damit ; wegen ; aufgrund ; Wohl ; Nutzen Translation fre à cause de ; du fait de ; pour
Crossref 為に

JMdict 100319
Word
Reading ゆえ
Translation eng reason ; cause ; circumstances Translation ger ( schriftspr .) Grund ; Ursache ; Anlass ; weil ; wegen Translation fre donc ; en conséquence ; par conséquent

仕事柄
JMdict 100319
Word 仕事柄
Reading しごとがら
Translation eng for work ; work-related Translation ger wegen der Arbeit ; durch die Arbeit ; Arbeits ...

待ち焦がれる
JMdict 100319

仍って
JMdict 100319
Word 因って ; 仍って ; 依って ; 縁って
Reading よって
Translation eng therefore ; consequently ; accordingly ; because of Translation ger zufolge ; entsprechend ; nach ; gemas ; auf der Basis von ... ; wegen ; von ; durch ; mit ; mittelsウェーゲン
JMnedict 100319
Reading ウェーゲン Romaji Wegen

臨危
HanDeDict 100318
Traditional 臨危 Simplified 临危
Pinyin lin2 wei2
Deutsch wegen einer Krankheit im Sterben liegen , mit dem Tod vor Augen (u.E.) (V)

平白
HanDeDict 100318
Traditional 平白 Simplified 平白
Pinyin ping2 bai2
Deutsch wegen nichts (u.E.)

逃荒
HanDeDict 100318
Traditional 逃荒 Simplified 逃荒
Pinyin tao2 huang1
Deutsch wegen einer Hungersnot die Heimat verlassen (u.E.) (V)

為愛而生
HanDeDict 100318
Traditional 為愛而生 Simplified 为爱而生
Pinyin wei2 ai4 er2 sheng1
Deutsch Wegen der Liebe aber leben (u.E.)

無端端
HanDeDict 100318
Traditional 無端端 Simplified 无端端
Pinyin wu2 duan1 duan1
Deutsch wegen nichts (u.E.)

因交通肇事
HanDeDict 100318
Traditional 因交通肇事 Simplified 因交通肇事
Pinyin yin1 jiao1 tong1 zhao4 shi4
Deutsch wegen Herbeiführung eines Unfalls (u.E.)

因小失大
HanDeDict 100318


以って
JMdict 200217
Word 以て ; 以って
Reading もって
Translation hun -nál ; -nél ; -tól ; -től ; -val ; -vel ; -ra ; -re ; -szám ; -számra ; alapján ; által ; értelmében ; közelében ; másodlagos ; mellék- ; mellékes Translation slv tako Translation spa con ; por ; por medio de ; mediante ; porque ; en vista de ; considerando ; con ; por ; por medio de ; porque ; es vista de ; considerando
Translation eng with ; by ; by means of ; because of ; on account of ; for ; due to ; on (a day , date ) ; at (a time ) ; as of (e.g. today ) ; adds emphasis to preceding word ; in addition ( to being ) ; moreover ; as well as ; and ; therefore ; and so ; hence Translation ger mit ; durch ; mittels ; mit ; ab von ; wegen ; durch ; infolge ; weil ; da Translation fre au moyen de ; avec ; étant donné que ; du fait que ; parceque Translation rus ( кн .) ; 1) с помощью ; через ( кого-л .; переводится тж . твор . падежом ) ; 2) по причине ; из-за ; на основании , ввиду ; ( ср .) もってのほか

JMdict 200217
Word ; ; 為め
Reading ため
Translation dut belang ; behoeve ; bestwil ; voordeel ; profijt ; voor ; ten behoeve van ; ten dienste van ; ten gerieve van ; ten voordele van ; -halve ; ter ere van voorafgegaan door een taigen + の {i .h.b.} {meestal ; が ; of volgend op een yōgen in de rentaikei} ; voor ; om ; tot ; opdat ; ter wille van ; omwille van ; teneinde ; met het oog op ; met het doel ; het idee ; de bedoeling ; het oogmerk om {meestal voorafgegaan door een taigen + の ; が ; of volgend op een yōgen in de rentaikei} ; wegens ; door ; bij ; vanwege ; uit ; om reden dat ; aangezien ; omdat ; tengevolge van ; ingevolge ; als gevolg van ; krachtens ; op grond van ; uit hoofde van ; doordat ; alzo {veroud .} ; doordien {arch .} ; dankzij {i .h.b.} ; te wijten aan voorafgegaan door een taigen + の {i .h.b.} {meestal ; が ; of volgend op een yōgen in de rentaikei} ; voor ; met betrekking tot ; in verband met {meestal voorafgegaan door een taigen + の ; が ; of volgend op een yōgen in de rentaikei} Translation hun alkalmas ; előny ; érvényes ; haszon ; ; kedves ; megfelelő ; jótétemény ; boldogulás ; -nak ; -nek ; -ni Translation spa bien ; beneficio ; ventaja ; bienestar ; por ; a fin de ; para ; a causa de ; propósito ; objetivo ; consecuencia ; resultado ; efecto ; en relación ; sobre
Translation eng good ; advantage ; benefit ; welfare ; sake ; purpose ; objective ; aim ; consequence ; result ; effect ; affecting ; regarding ; concerning Translation ger um zu ; damit ; wegen ; aufgrund ; Wohl ; Nutzen Translation fre bien ; avantage ; bénéfice ; bien-être ; but ; objectif ; conséquence ; résultat ; effet ; à propos de ; concernant Translation rus 1): {…の~{に}} для , ради ( кого-чего-л .); ( после гл . в 3-й основе ) для того , чтобы ; A氏のため送別会が開かれる состоится банкет в честь г-на А ; 2) {…の~} из-за , вследствие ( чего-л .), благодаря ( чему-л .); ( после гл .) из-за ( вследствие того , что )… ; 3) ( связ .) польза , интересы ; ( ср .) おためごかし
Crossref 為に・1

爲に
JMdict 200217
Word 為に ; 爲に
Reading ために
Translation spa para ; por ; para ventaja propia ; en favor ; en nombre de ; a causa de ; con el fin de
Translation eng for ; for the sake of ; to one's advantage ; in favor of ; in favour of ; on behalf of ; because of ; as a result of Translation ger deshalb ; deswegen ; daher ; daraus folgt ; um zu ; damit ; wegen ; aufgrund


懸ける
JMdict 200217
Word 掛ける ; 懸ける
Reading かける
Translation dut ophangen ; hangen ; behangen ; vasthaken {鉤に〜} ; slaan {十字架に〜} ; aanhangig maken {審議に〜} ; zetten tegen ; plaatsen tegen ; bedekken ; afdekken ; spreiden over ; overspreiden ; overdekken ; leggen op ; op het vuur zetten {火に〜} ; leggen {ケーブルを〜} ; aanleggen {橋を〜} ; slaan ; bouwen ; installeren ; gaan zitten ; plaatsnemen ; zich neerzetten ; besprenkelen ; gieten over ; uitgieten over ; begieten ; bestrooien ; in brand steken {火を〜} ; aanmaken {サラダにドレッシングを〜} ; opzetten {眼鏡を} ; omdoen {ショールを〜} ; bekleden met ; aankleden ; dichtdoen {ボタンを〜} ; vastmaken ; sluiten {錠を〜} ; grendelen ; vergrendelen ; telefoneren {電話を〜} ; bellen ; opbellen ; een telefoontje plegen ; telegraferen {電報を〜} ; wegen ; het gewicht vaststellen ; vermenigvuldigen ; een wens doen {望みを〜} ; z'n hoop vestigen op ; richten {問いを〜} ; verliefd worden op {思いを〜} ; aankijken op {人に…の疑いを〜} ; opleggen {税を〜} ; heffen ; berokkenen {面倒を} ; veroorzaken ; bezorgen ; aandoen ; met bezorgdheid vervullen {心配を〜} ; bezorgdheid teweegbrengen ; zorgwekkend zijn ; zorgen baren ; verontrusten ; troebleren ; aanzetten {機械を〜} ; zetten {目覚し時計を〜} ; met {ミシンを〜} ; op de machine naaien ; strijken {アイロンを〜} ; {レコード ; CDを〜} opzetten ; afdraaien ; opwinden {時計のねじを〜} ; {暇 ; 金を〜} besteden aan ; uitloven {賞金を〜} ; onder medische behandeling plaatsen {診療に〜} ; onderwerpen aan ; laten opnemen ; voor het gerecht brengen {裁判に} ; voor de rechter brengen ; voorbrengen ; laten voorkomen ; consulteren ; stieren {雌牛を雄牛に〜} ; naar ; onder de stier brengen ; laten paren ; laten bollen ; denken aan {心に〜} ; in acht nemen ; in gedachten houden ; voor ogen houden ; rekening houden met ; zich aantrekken ; ter harte nemen ; indachtig zijn ; gedachtig zijn ; onthouden ; op het spel zetten ; tot inzet maken ; inzetten ; verwedden ; wagen ; riskeren ; uitloven {賞金を} ; stellen {望みを} Translation hun becsap ; bemutat ; emel ; felemel ; feltesz ; fokoz ; korlátoz ; ösztönöz ; rászed ; biztosít ; érvényes ; kiterjed ; magába foglal ; véd ; alakít ; kihív ; kijátszik ; tesz ; lóg ; adódik ; megpróbál ; nyújt Translation slv obesiti {na} , pritrditi , postaviti ; sesti ; nadeti si ; množiti {števila} Translation spa colgar ; elevar ; izar ; sentarse ; empezar a ( pero no completamente ) ; tomar o gastar ( tiempo , dinero ) ; telefonear ; multiplicar ; asegurar ( ej . con llave ) ; ponerse ; llevar puesto ( ej . lentes etc ) ; cubrir ; cargar con alguien ; aplicar ( seguro ) ; prender ( una máquina , etc ) ; ajustar ( botón , despertador , etc ) ; poner un efecto ( hechizo , anestesia , etc ) ; colgar ; construir ; sentar ; ofrecer ( premio ) ; poner ( la vida de uno en peligro )
Translation eng to address ( someone ) ; to direct ( something , to someone ) ; to do ( something , to someone ) ; to put on ( glasses , etc .) ; to wear (a necklace , etc .) ; to make (a call ) ; to hang up (e.g. a coat , a picture on the wall ) ; to let hang ; to suspend ( from ) ; to hoist (e.g. sail ) ; to raise (e.g. flag ) ; to put on (e.g. a blanket ) ; to put on top of ; to cover ; to lay ; to spread ; to pour ( liquid ) onto ; to sprinkle ( powder or spices ) onto ; to splash ; to throw (e.g. water ) onto ; to turn on ( an engine , radio , etc .) ; to set (a dial , an alarm clock , etc .) ; to put on (a DVD , a song , etc .) ; to spend ( time , money ) ; to expend ; to use ; to cause ( somebody inconvenience , trouble , etc .) ; to burden ( someone ) ; to impose ; to multiply ( arithmetic operation ) ; to wager ; to bet ; to risk ; to stake ; to gamble ; to put an effect ( spell , anaesthetic , etc .) on ; to hold (a play , festival , etc .) ; to hold an emotion for ( pity , hope , etc .) ; to argue ( in court ) ; to deliberate ( in a meeting ) ; to present (e.g. idea to a conference , etc .) ; to increase further ; to catch ( in a trap , etc .) ; to set atop ; to erect (a makeshift building ) ; to take a seat ; to sit ; to rest ( something on something else ) ; to support ( something on something else ) ; to bind ; to secure (e.g. lock ) ; to apply ( insurance ) ; to pun ( on a word ) ; to use (a word ) as a pivot word ; to play on words ; to be partway doing ... ; to begin ( but not complete ) ... ; to be about to ... Translation ger hängen ; herabhängen ; aufhängen ; aushängen ; anhaken ; zuhaken ; zuschließen ; zusperren ; lehnen ; anlegen ; sich hinsetzen ; bedecken ; decken ; zudecken ; legen ; auflegen ; ausgeben ; verwenden ; anlegen ; sich kosten lassen ; multiplizieren ; stellen ; gießen ; begießen ; bespritzen ; besteuern ; auferlegen ; tragen ; aufhaben ; umhaben ; anreden ; ansprechen ; telefonieren ; anrufen ; anstellen ; anschalten ; aufgeben ( Rätsel ) ; geben Translation fre accrocher ( par ex . un tableau ) ; hisser ( par ex . une voile ) ; lever ( par ex . un drapeau ) ; s'asseoir ; allumer ( un moteur , etc .) ; régler ( un cadran , un réveil , etc .) ; jeter ( un sort , le discrédit , etc .) à ( ou sur ) quelqu'un ; placer quelqu'un sous un effet ( anesthésie , etc .) ; ressentir une émotion ( pitié , espoir , etc .) ; lier ; verser ( éclabousser , vaporiser , etc .) sur ; débattre ( dans un tribunal ) ; délibérer ( dans une réunion ) ; présenter ( par ex . des idées lors d'une conférence ) ; augmenter encore ; prendre ( au piège , etc .) ; mettre au-dessus ; ériger ( une construction de fortune ) ; coûter ( du temps , de l'argent , etc .) ; dépenser ( du temps , de l'argent , etc .) ; monter ( un spectacle , un festival , etc .) ; mettre en scène ; jouer ; miser ; parier ; risquer ; être en cours de ; commencer ( sans être encore terminé ) ; être sur le point de ; indique que ( le verbe ) est dirigé vers ( quelqu'un ) ; passer ( un coup de fil ) ; multiplier ; sécuriser , verrouiller ( par exemple une serrure ) ; porter ( des lunettes , etc .) ; couvrir ; ennuyer quelqu'un ; faire une demande ( pour une assurance ) Translation rus как 2-й ( компонент сложн . гл . указывает на начало и незаконченность действия :) ; 1) вешать ( на что-л .); приставлять , прислонять чему-л .) ; 2) прилагать чему-л .); накладывать ( на что-л .) ; 3) надевать ; 4) обрызгивать , поливать , посыпать ( чем-л .) ; 5) (( чаще ) 架ける ) строить ( мост ); проводить ( железную дорогу , телефон и т. п.) ; 6) садиться ; 7) тратить , расходовать ; 8) вешать , взвешивать ; 9) налагать ( штраф и т. п.); облагать ( налогом и т. п.) ; 10 ) причинять , доставлять ( хлопоты , беспокойство ) ; 11 ) запускать ( машину ); заводить ( часы , патефон и т. п.); включать ( радио , телевизор ) ; 12 ) ставить на якорь ( судно ) ; ( ср .) き【気II】2 ( 気にかける ), こころ【心】 ( にかける ), くち【口】 ( をかける ), おめ【お目】 ( にかける ) (и т. п.) ; ( ср .) …かける【…掛ける】
Crossref 話し掛ける・1 ; 話し掛ける・2 ; 掛詞 ; 腰を掛ける ; 賭ける・かける ; 保険を掛ける ; 裁判に掛ける ; 鍵を掛ける ; 塩をかける ; 迷惑を掛ける ; 眼鏡を掛ける ; 時間を掛ける ; 電話を掛ける ; 壁にかけるJMdict 200217
Word ;
Reading すじ ; スジ
Translation dut vezel ; draad ; zeen {oneig .} ; pees {oneig .} ; spier {oneig .} ; ader ; aanleg ; talent ; gave ; lijn ; streep ; voor ; vore ; lijn {geneal .} ; linie ; afstamming ; afkomst ; komaf ; descendentie ; bloed ; draad ; plot ; intrige ; verwikkeling ; rode draad ; verhaallijn ; rede ; logica ; ratio ; zinnigheid ; {確かな ; 信頼すべき~} zijde ; bron ; kringen ; traject ; tracé ; {囲碁 ; 将棋の} cruciale zet ; voor langgerekte objecten zoals rivieren {maatwoord ; obi's ; lijnen ; rookkolommen ; wegen enz .} Translation hun izomerő ; ér ; kötél ; spárga ; zsineg ; zsinór ; árucikk ; foglalkozás ; járat ; körvonal ; pálya ; szakma ; útvonal ; cselszövés ; parcella ; telek ; terv ; tervrajz Translation slv mišiča ; kita Translation spa fibra ; hilo ; músculo
Translation eng gristly fish paste ( made of muscle , tendons , skin , etc .) ; social position ; status ; on (a river , road , etc .) ; along ; counter for long thin things ; counter for roads or blocks when giving directions ; ( Edo period ) counter for hundreds of of mon ( obsolete unit currency ) ; muscle ; tendon ; sinew ; vein ; artery ; fiber ; fibre ; string ; line ; stripe ; streak ; reason ; logic ; plot ; storyline ; lineage ; descent ; school (e.g. of scholarship or arts ) ; aptitude ; talent ; source ( of information , etc .) ; circle ; channel ; well-informed person ( in a transaction ) ; logical move ( in go , shogi , etc .) ; ninth vertical line ; seam on a helmet Translation ger Linie ; Strich ; Streifen ; Spur ; Faser ; Muskel ; Sehne ; Ader ; Blutgefäß ; Arterie ; Vene ; Verwandtschaftslinie ; Blutsverwandtschaft ; Abstammung ; natürliche Anlage ; Begabung ; Natur ; Handlungsstrang ; Handlung ; Plot ; Logik ; Vernunft ; Richtung ; Quelle ; informierte Kreise ; Angelegenheit mit Bezug ; Suji・kamaboko ( Fischpaste ) ; Gegend entlang eines Flusses oder einer Straße ; Inhalt ; Form Translation fre muscle ; tendon ; veine ; artère ; personne bien informée ( dans une transaction ) ; coup logique ( au go , au shogi , etc .) ; neuvième ligne verticale ; gouttière d'un casque ; pâte de poisson cartilagineux ( faite de muscles , tendons , peau , etc .) ; position sociale ; situation ; rang ; sur ( une rivière , une route , etc .) ; le long de ; compteur pour les objets longs et minces ; compteur pour les routes ou les pâtés de maison lorsque l'on donne une direction ; ( durant la période Edo ) compteur pour des centaines de de mon ( unité obsolète monnaie ) ; fibre ; fil ; filet ; ligne ; rayure ; raie ; strie ; raison ; logique ; intrigue ; histoire ; lignée ; descendance ; école ( par ex . philosophique ou artistique ) ; aptitude ; talent ; source ( d'information , etc .) ; cercle ; canal ; chaîne Translation rus ( счётный суф . для поясов и полотенец .) ; 1) линия (( ср .) …すじ ) ; 2) борозда ( на поле ); грядка ; 3) кант , полоска ; 4) волокно ; 5) мускул ; вена ; жила ; ( анат .) сухожилие , связка ; 6) фабула , сюжет ; 7) смысл ; 8) источник ( сведений ) ; 9) ( см .) すじかまぼこ
Crossref 筋蒲鉾 ; 筋が通る
仕事柄
JMdict 200217
Word 仕事柄
Reading しごとがら
Translation eng for work ; in a manner related to work Translation ger wegen der Arbeit ; durch die Arbeit ; Arbeits…


付く
JMdict 200217
Word 付く
Reading つく
Translation dut plakken ; ( eraan ) ( vast ) zitten ; ( eraan ) ( vast ) hangen ; steken ( op ) ; kleven ( aan ) ; aansluiten op ; zich vastzetten ( in ; aan ) ; aanslaan {湯垢が} ; blijven ; sporen {m .b.t. ; litteken} achterblijven ; erbij inbegrepen zijn ; uitgerust zijn met ; volgen ; vergezellen ; achterna zitten ; gaan ; aan zijn zijde staan hebben ; escorteren ; partij kiezen {i .h.b.} ; trekken voor ; aan de zijde gaan staan van ; vermogen {m .b.t. ; gewoonte ; naam ; idee enz .} krijgen ; {energie ; kennis ; ervaring enz .} opdoen ; verwerven ; eigen worden ; te beurt vallen ; een gewoonte aannemen {癖が} ; aankweken ; ontwikkelen ; zich een gewoonte aanwennen ; zich het roken aanwennen {喫煙の癖が} ; geluk hebben ; fortuinlijk zijn ; het treffen ; iem .} meezitten {het ; goed gaan ; boffen ; mazzelen ; zwijnen {inform .} ; sloffen {inform .} ; zijn beslag vinden ; uitgemaakt raken ; in orde raken ; geregeld raken ; contact {m .b.t. ; connectie} tot stand komen ; wegen {m .b.t. ; infrastructuur} aangelegd worden ; prijskaartje} hangen aan {m .b.t. ; {goedkoper ; duurder enz .} uitvallen ; neerkomen op {x euro enz .} Translation hun ragad ; ragaszkodik ; tapad ; elindít ; indít ; megijed ; megijeszt ; adódik vmiből ; folytat ; következik Translation slv pritrditi se na ; pripeti se na ; prijeti se na ; lepiti se na ; držati se nečesa {madež , prilepljena stvar ipd .} ; pojaviti se Translation spa ponerse ; adjuntarse ; adherirse ; conectarse con ; teñirse ; mancharse ; asustarse ; grabarse ; comenzar ( fuegos ) ; seguir ; volverse aliado de ; acompañarse ; estudiar con ; incrementarse ; aumentarse a
Translation eng to be attached ; to be connected with ; to adhere ; to stick ; to cling ; to remain imprinted ; to scar ; to stain ; to dye ; to bear ( fruit , interest , etc .) ; to be acquired ( of a habit , ability , etc .) ; to increase ( of strength , etc .) ; to take root ; to accompany ; to attend ; to follow ; to study with ; to side with ; to belong to ; to be lit ; to be lighted ; to be settled ; to be resolved ; to be decided ; to be given ( of a name , price , etc .) ; to be sensed ; to be perceived ; to be lucky ; to possess ; to haunt ; to become (a state , condition , etc .) Translation ger haften ; anhaften ; kleben ; sich bilden ; ansetzen ; zunehmen ; gewinnen ; dazugehören ; bei jmdm . bleiben ; jmdm . folgen ; jmds . Partei ergreifen ; überlaufen ; berühren ; in Berührung kommen ; kosten ; Glück haben Translation fre être attaché ; être connecté avec ; adhérer ; coller ; s'accrocher ; rester imprimé ; balafrer ; tacher ; teindre ; être donné ( d'un nom , un prix , etc .) ; être senti ; être perçu ; être chanceux ; devenir ( un état , une condition , etc .) ; porter ( des fruits , un intérêt , etc .) ; être acquis ( d'une habitude , une capacité , etc .) ; augmenter ( de force , etc .) ; prendre racine ; accompagner ; assister à ; suivre ; étudier avec ; être à coté de ; appartenir à ; posséder ; hanter ; être allumé ; être éclairé ; être réglé ; être résolu ; être décidé Translation rus прикрепляться ; прилипать ; 1) (( тк .) 付く ) прилипать , приставать ; попадать ( на что-л .) ; 2) ( прям . и перен .) прикасаться чему-л .); касаться ( чего-л .) (( гл . обр . в форме ) ついて , ( см .) ついて 1) ; 3) попасть куда-л ., занять место где-л . ((о ком-л .; ср .) つく【即く】 ) ; 4) ( 付く , ( тж .) 就く ) вступать ( на пост и т. п.); поступать ( на работу ; к учителю ) ; 5) (( гл . обр .) 付く ) быть прикреплённым ( присоединённым , приделанным ) (к чему-л .); быть прицепленным ; быть приложенным чему-л .) ; 6) ( 付く , 就く ) быть приставленным кому-л .); быть при ( ком-л .); быть под ( чьим-л .) началом ; 7) (( тк .) 付く ) становиться на ( чью-л .) сторону ; 8) приобретаться привычках , качествах ) ; 9) доходить ( до какого-л . места ) ; 10 ) (( чаще ) 着く ) прибывать ( куда-л .) ; 11 ) ( связ .) приниматься растениях , о прививке ) ; 12 ) стоить , обходиться ; 13 ) ( см .) つく【点く】 ; 14 ) ( см .) つく【衝く】4
Crossref 憑く ; 点く・1 ; 付く・づく


測る
JMdict 200217
Word 計る ; 測る ; 量る
Reading はかる
Translation dut meten ; wegen ; volume enz .} bepalen {het ; inschatten ; opmaken ; raden ; ( trachten te ) doorgronden ; peilen ; ramen ; polsen ; sonderen {fig .} ; meten ; opmeten ; uitmeten ; afmeten ; temperatuur enz .} opnemen {de ; maat e.d.} nemen {de ; grootheid enz .} bepalen {de ; berekenen ; uitrekenen ; inschatten ; opmaken ; raden ; ( trachten te ) doorgronden ; peilen ; ramen ; polsen ; sonderen {fig .} ; meten ; opmeten ; uitmeten ; afmeten ; temperatuur {de ; de tijd enz .} opnemen ; maat e.d.} nemen {de ; grootheid enz .} bepalen {de ; berekenen ; uitrekenen ; peilen ; schatten ; polsen ; sonderen {fig .} ; gronden ; raden ; inschatten ; fig .} taxeren {ook ; hoogte nemen ; opnemen ; opmaken ; ramen ; begroten ; calculeren ; plannen ; beramen ; beproeven ; bedriegen ; bedotten ; beetnemen Translation hun felbecsül ; felmér ; kimér ; megmér ; mér ; befolyása van ; mázsál ; megmázsál ; méreget ; nehezedik ; súlya van ; vmennyi súlya van ; áttekint ; felülvizsgál ; idejét méri ; időt kiszámít ; időt megállapít ; időzít Translation slv tehtati ; stehtati ; meriti ; izmeriti {površino , višino , razdaljo} ; meriti ; tehtati Translation spa medir ; pesar ; calcular ; conjeturar ; inferir ; suponer
Translation eng to measure ; to weigh ; to survey ; to time ( sound , gauge , estimate ) ; to conjecture ; to infer ; to surmise Translation ger messen ; wiegen ; abwiegen ; messen ; ausmessen ; abmessen ; ausloten ; beurteilen ; messen ; wiegen ; ausmessen ; ausloten ; rechnen ; berechnen ; schätzen ; vermuten Translation fre conjecturer ; déduire ; inférer ; présumer Translation rus измерять ; взвешивать ; 1) измерять , мерить ; вешать , взвешивать ; 2) вычислять , подсчитывать ; 3) оценивать ( приблизительно ); угадывать ; ( ср .) はかりがたい


病欠
JMdict 200217
Word 病欠
Reading びょうけつ
Translation eng absence due to illness ; sick leave Translation ger wegen Krankheit fehlen ; Fehlen wegen Krankheit無端端
HanDeDict 200217
Traditional 無端端 Simplified 无端端
Pinyin wu2 duan1 duan1
Deutsch wegen nichts

因小失大
HanDeDict 200217

平白
HanDeDict 200217
Traditional 平白 Simplified 平白
Pinyin ping2 bai2
Deutsch wegen nichts

逃荒
HanDeDict 200217
Traditional 逃荒 Simplified 逃荒
Pinyin tao2 huang1
Deutsch wegen einer Hungersnot die Heimat verlassen (V)

因交通肇事
HanDeDict 200217

関して
JMdict 200217
Word 関して
Reading かんして
Translation hun mindenfelé
Translation eng in relation to Translation ger über … ; von … ; betreffs … ; wegen Translation rus относительно , в отношении , по поводу , насчёт ( чего-л .), о ( чём-л .), в связи чем-л .)
Crossref に関して

一葉障目
HanDeDict 200217

為愛而生
HanDeDict 200217
Traditional 為愛而生 Simplified 为爱而生
Pinyin wei2 ai4 er2 sheng1
Deutsch Wegen der Liebe aber leben

臨危
HanDeDict 200217
Traditional 臨危 Simplified 临危
Pinyin lin2 wei2
Deutsch wegen einer Krankheit im Sterben liegen , mit dem Tod vor Augen (V)

ウェーゲン
JMnedict 200217
Reading ウェーゲン Romaji Wegen

ウェゲナー
JMnedict 200217
Reading ウェゲナー Romaji Wegener


基於
HanDeDict 100318
Traditional 基於 Simplified 基于
Pinyin ji1 yu2
Deutsch angesichts , im Hinblick auf (u.E.) (V) ; anhand von (u.E.) (V) ; aufbauen auf (u.E.) (V) ; basieren auf (u.E.) (V) ; wegen , auf Grund (u.E.) (V) ; zurückgreifen (u.E.) (V)

Records 1 - 50 of 80 retrieved in 669 ms