Strokes
0 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 18 23

0
Character Definition unit of distance ; village ; lane
Pinyin LI3 Jyutping lei5 On RI Kun SATO Hangul Korean LI Tang *liə̌ Viet lịa
Traditional U+88CF U+88E1 Variant U+88CF

Character Definition unit of distance ; village ; lane
Hangul Korean I
Variant U+91CC Variant U+91CC

2
Character Definition heavy , weighty ; double
Pinyin ZHONG4 CHONG2 TONG2 Jyutping cung4 cung5 zung6 On CHOU JUU Kun OMOI KASANERU E Hangul Korean CWUNG Tang *djhiong *djhiǒng djhiòng Viet trọng

3
Character 𨤣

Character 𨤤

4
Character Definition ( same as ) plums , a plum tree
Pinyin LI3 LÜE4 Jyutping lap6 lei5

Character Definition open country , field ; wilderness
Pinyin YE3 Jyutping je5 On YA SHO Kun NO Hangul Korean YA Tang *iǎ Viet
Variant U+57DC

Character 𨤢

Character 𨤥

Character 𫒁

5
Character Definition measure , quantity , capacity
Pinyin LIANG4 LIANG2 Jyutping loeng4 loeng6 On RYOU Kun HAKARU Hangul Korean LYANG Tang liɑng liɑ̀ng
Variant U+F97E

Character Definition measure , quantity , capacity
Hangul Korean YANG
Variant U+91CF Variant U+91CF

Character 𨤦

Character 𨤧
Viet lẽ

Character 𨤨

Character 𨤩

Character 𫒂

6
Character 𨤪

Character 𨤫

7
Character 𨤬

Character 𫒃

8
Character 𨤭

Character 𨤮
Viet dặm

Character 𨤯
Viet chồng

9
Character 𨤰
Viet nhẽ

Character 𨤱

10
Character 𡣢

Character 𨤲

Character 𨤳

Character 𫒄

11
Character Definition manage , control ; 1/1000 of a foot
Pinyin LI2 XI1 Jyutping hei1 lei4 On RI KI RAI Kun OSAMERU Hangul Korean LI HUY
Simplified U+5398

Character 𨤴

Character 𨤵
Viet dặm

Character 𨤶

Character 𨤷

12
Character 𫒅

13
Character 𥣷

Character 𨤸

14
Character 𨤹

Character 𨤺

18
Character 𨤻
Viet nhẽ

23
Character 𨤼
Viet nặng

Records 1 - 42 of 42 retrieved in 77 ms