Strokes
0 2 3 4 5 6 7 9 11 16 17 32 48

0
Character Definition dragon ; symbolic of emperor
Pinyin LONG2 LONG3 MANG2 Jyutping lung4 On RYUU ROU Kun TATSU Hangul Korean LYONG LONG PANG Tang *liong Viet long
Simplified U+9F99

Character Definition dragon ; symbolic of emperor
Pinyin LONG2 LONG3 MANG2 Jyutping lung4
Traditional U+9F8D

Character Definition dragon ; symbolic of emperor
Hangul Korean YONG
Variant U+9F8D Variant U+9F8D

2
Character Definition disorderly , messy ; huge , big
Pinyin PANG2
Traditional U+9F8E Variant U+9F90

Character Definition disorderly , messy ; huge , big
Pinyin PANG2 Jyutping pong4 Hangul Korean PANG LONG Tang mang
Simplified U+5390 Variant U+9F90

Character
Variant U+9F8E

3
Character Definition grave , mound ; ridge in field
Pinyin LONG3 Jyutping lung5
Traditional U+58DF

Character
Pinyin GONG1 On KYOU KU AKU Kun TSUTSUSHIMU NOBORU TOMOSHIBIOHOHI

Character Definition disorderly , messy ; huge , big
Pinyin PANG2 Jyutping pong4 On HOU BOU ROU RU Kun TAKADONO Hangul Korean PANG NONG Tang bhang
Simplified U+5E9E Variant U+5390

Character 𪚑

Character 𪚒

Character 𪚓

Character 𪚔

4
Character

Character Definition ( simplified form ) clever ; wise ; superior , a person's name ( in Earlier Five Dynasties , South Han , meaning flying dragon over the sky )
Pinyin YAN2 YAN3 Jyutping zim5

Character Definition high and bright
Pinyin YAN3 Jyutping jim2 jim5 On EN GEN

Character 𪚕

Character 𪚖

Character 𪚗

Character 𪚘

Character 𪚚
Viet trong

Character 𪚛

5
Character Definition grind , sharpen ; mill
Pinyin LONG2 Jyutping lung4
Traditional U+7931

Character Definition dragon
Pinyin LONG2 On RYU RYOU Kun TATSU Hangul Korean LYONG

Character 𪚙

6
Character Definition hard fins on the back of a dragon
Jyutping gin1

Character Definition raid , attack ; inherit
Pinyin XI2 Jyutping zaap6
Traditional U+8972

Character Definition a halter
Pinyin LONG2

Character Definition give , present ; reverential
Pinyin GONG1 Jyutping gung1 On KYOU KU YOU YU Kun SONAERU Hangul Korean KONG
Simplified U+9F9A

Character Definition niche , shrine
Pinyin KAN1 KE4 Jyutping ham1 On GAN KAN Kun ZUSHI Hangul Korean KAM
Simplified U+9F9B

Character Definition give , present ; reverential
Pinyin GONG1 Jyutping gung1
Traditional U+9F94

Character Definition niche , shrine
Pinyin KAN1 Jyutping ham1
Traditional U+9F95

Character 𪚜

Character 𪚝

Character 𪚞

Character 𪚟

Character 𫜲

7
Character 𪚠

Character 𪚡

Character 𫜱

9
Character 𪚢

11
Character 𪚣

Character 𪚤
Viet trông

16
Character Definition flight of a dragon
Pinyin TA4 On TOU DOU SOU Kun OSORERU

17
Character
Pinyin LING2 On REI RYOU Kun KAMI YOSHI

32
Character Definition the appearance of a dragon walking
Pinyin TA4 Jyutping daap6 On TOU

48
Character 𪚥

Records 1 - 47 of 47 retrieved in 137 ms