Strokes
0 2 4 5 6 7 8 9 10 12 18 20

0
Character Definition box ; KangXi radical 23
Pinyin XI3 Jyutping hai2 On KEI Kun KAKUSU OOU Korean HYEY

2
Character Definition bolt of cloth ; counter for horses
Pinyin PI3 Jyutping pat1 On HITSU HIKI Kun TAGUI TAGUU Hangul Korean PHIL MOK Tang *pit Viet thất
Variant U+758B

Character Definition area , district , region , ward
Pinyin QU1 OU1 Jyutping au1 keoi1 On KU OU KOU Korean KWU WU
Traditional U+5340

Character 𠥭

4
Character 𠤲

Character 𠥮

Character 𠥯

5
Character Definition ( ancient form of ) to secrete ; to hide , a kind of basket
Pinyin LOU4 Jyutping lau6

Character Definition cure , heal ; doctor , medical
Pinyin YI4 YI1 Jyutping ji1 On I Kun IYASU KUSUSHI Korean YEY UY
Traditional U+91AB

Character 𠥰

Character 𠥱

Character 𠥲

6
Character
Pinyin QIA4 AN3 KE1 Jyutping hap1 o1 On AN ON Kun KOBIHETSURAU MEGURUSAMA Korean AP Viet hộp

Character 𠥳

7
Character Definition to hide , to secrete , to repress ; to bend
Pinyin YAN3 Jyutping jin2 On EN Kun KAKUSU HUSU NABIKU HAKO DOBU Hangul Korean EN

Character 𠥃

Character 𠥴

Character 𠥵

8
Character 𠥶

9
Character Definition flat , round split-bamboo contain
Pinyin BIAN3 Jyutping bin2 On HEN Kun USUI HIRATAI GAKU Hangul Korean PHYEN

Character Definition hide ; go into hiding
Pinyin NI4 Jyutping nik1 On TOKU Kun KAKURERU KAKUSU Hangul Korean NIK Tang niək Viet nặc
Variant U+F9EB

Character Definition area , district , region , ward ; surname
Pinyin QU1 OU1 Jyutping au1 keoi1 On KU OU KOU Kun WAKERU SHIKIRU Hangul Korean KWU WU Tang gou kio Viet khu
Simplified U+533A

Character Definition hide ; go into hiding
Hangul Korean IK
Variant U+533F Variant U+533F

10
Character Definition ( interchangeable ) a tray ; a kind of dumbwaiter
Jyutping cam2 taai1 zyun1

12
Character 𠥷

18
Character 𠥸

20
Character 𠥹

Character 𠥺

Records 1 - 28 of 28 retrieved in 54 ms