Unicode 5.2
Character
Pinyin XIE4
Hanyu Da Zidian Pinyin 10095.190 : xiè

Unicode 12.1
Character
Pinyin xiè Hangul :N
Hanyu Da Zidian Pinyin 10095.190 : xiè

Records 1 - 2 of 2 retrieved in 164 ms