Unicode 5.2
Character
Pinyin XIE4
Xiandai Hanyu Cidian 1277.112 : xiè

Unicode 12.1
Character
Pinyin xiè Hangul :N
Xiandai Hanyu Cidian 1277.112 : xiè

Records 1 - 2 of 2 retrieved in 39 ms