Unicode 5.2
Character Definition mountain pass ; Shanxi province
Pinyin SHAN3 Jyutping sim2
Traditional U+965D

Unicode 5.2
Character Definition narrow ; mountain pass
Pinyin XIA2 SHAN3 Jyutping gip6 haap3 haap6 On KOU KYOU GYOU Kun SEMAI Hangul Korean HYEP HAP
Variant U+965D

Records 1 - 2 of 2 retrieved in 13 ms