Character be; particle; sigh, alas Definition
YI1 Pinyin ji1 Jyutping EI I On HOKOBAKURO Kun Hangul YEY Korean

Traditional Simplified
yi1 Pinyin
interj. English sighing sound English

Literal
yi1 Reading Pinyin エイ Reading On Reading On ほこぶくろ Reading Kun ye Reading Korean
be Meaning particle Meaning sigh Meaning alas Meaning


Records 1 - 3 of 3 retrieved in 386 ms