Character fierce, rude, uncivilized Definition
GUANG3 JING3 Pinyin gwong2 Jyutping KOU KYOU KU On ARAI Kun Hangul KWANG Korean
U+72B7 Simplified


Records 1 - 1 of 1 retrieved in 80 ms