Unicode 5.2
Character Definition fierce , rude , uncivilized
Pinyin GUANG3 JING3 Jyutping gwong2 On KOU KYOU KU Kun ARAI Hangul Korean KWANG
Simplified U+72B7

Records 1 - 1 of 1 retrieved in 11 ms