Unicode 5.2
Character Definition river in Shanxi province
Pinyin FEN2 PEN2 FEN1 Jyutping fan4 On FUN Kun OOKII Hangul Korean PWUN Tang bhiən

Unicode 5.2
Character Definition river in southeast Shandong
Pinyin YI2 YIN2 Jyutping ji4 ji6 On KI KIN Kun HOTORI FUCHI Hangul Korean KI

Unicode 5.2
Character Definition river in Shanxi province
Pinyin FENG1 Jyutping fung1
Traditional U+7043

Unicode 5.2
Character Definition river in Shantung
Pinyin SHU4 Jyutping seot6

Unicode 5.2
Character Definition river in Henan
Pinyin JU4 JU1 Jyutping gau1 geoi3 keoi1

Unicode 5.2
Character Definition river in Jiangxi province
Pinyin LU2 Jyutping lou4
Traditional U+7018

Unicode 5.2
Character Definition river in Shandong province
Pinyin BO2 LUO4 PO1 Jyutping bok6 lok6
Traditional U+6FFC

Unicode 5.2
Character Definition river in Shanxi province ; city
Pinyin LUO4 Jyutping lok3 lok6 On RAKU Kun MATOU TSURANARU Hangul Korean LAK Tang *lɑk Viet rặc
Variant U+F915

Unicode 5.2
Character Definition river in Hebei province
Pinyin XIAO2 Jyutping ngaau4 On KOU KYOU

Unicode 5.2
Character Definition river in Henan province
Pinyin HUAN2 Jyutping jyun4 wun4 On EN ON KAN GAN Hangul Korean WEN

Unicode 5.2
Character Definition river in Hebei province
Pinyin MING2 Jyutping ming4 Hangul Korean MYENG

Unicode 5.2
Character Definition river in Guangdong province
Pinyin CHENG2 ZHEN1 Jyutping zing1
Traditional U+6E5E

Unicode 5.2
Character Definition river in Hebei province ; ( Cant .) a ford ; to wade
Pinyin GENG1 Jyutping gaang3 gang1

Unicode 5.2
Character Definition river in Shansi province
Pinyin SU4 SOU1 SHU4 Jyutping cuk1 On SOU SU SHUU SHU Kun SUSUGU Hangul Korean SO

Unicode 5.2
Character Definition river in Shaanxi ; murky torrent
Pinyin CEN2 QIAN2 ZAN4 Jyutping sam4 On SAN ZAN SHIN Kun HITASU Hangul Korean CAM

Unicode 5.2
Character Definition river in Hebei province ; creek
Pinyin LI4 Jyutping lei6 On REI RAI RI Kun NOZOMU Hangul Korean LI Viet rang rị

Unicode 5.2
Character Definition river bank ; water's edge
Pinyin SI4 Jyutping zi6 On SHI JI Kun HOTORI

Unicode 5.2
Character Definition river in Hebei province ; creek
Pinyin LAI2 Jyutping loi4 Viet thui
Traditional U+6DF6

Unicode 5.2
Character Definition river in Sichuan province
Pinyin FU2 POU2 Jyutping fau4 On HUU BU HOU Hangul Korean PWU

Unicode 5.2
Character Definition river in Shandong province
Pinyin ZI1 Jyutping zi1 On SHI Hangul Korean CHI

Unicode 5.2
Character Definition river in Henan province
Pinyin QI2 Jyutping kei4 On KI GI Hangul Korean KI

Unicode 5.2
Character Definition river in Jiangxi province ; water leaking into a boat
Pinyin GAN4 Jyutping gaam3 gam3 On KAN KON Kun AKA DORO Hangul Korean KEM

Unicode 5.2
Character Definition river in Anhui province
Pinyin HUAI2 Jyutping waai4 On WAI KAI Kun HITOSHIKUSURU KAKOMU Hangul Korean HOY Tang *huæi Viet hoài

Unicode 5.2
Character Definition river in Hebei province ; creek
Pinyin LAI2 Jyutping loi4 On RAI Hangul Korean LAY Viet lai
Simplified U+6D9E

Unicode 5.2
Character Definition river in Shandong province
Pinyin GE1 Jyutping go1 On KA

Unicode 5.2
Character Definition river in Shanxi province
Pinyin WEI2 Jyutping wai4 wai5 On I Kun MEGURU

Unicode 5.2
Character Definition river in Guangdong province
Pinyin CHENG2 ZHEN1 CHENG1 Jyutping zing1 On TOU JOU TEI CHOU Hangul Korean CENG
Simplified U+6D48

Unicode 5.2
Character Definition river in qinghai province
Pinyin HUANG2 KUANG4 Jyutping wong4 On KOU KYOU Kun HORI KUBOCHI Hangul Korean HWANG Tang huɑng
Variant U+6CC1

Unicode 5.2
Character Definition river in Hunan
Pinyin XU4 Jyutping zeoi6
Traditional U+6F35

Unicode 5.2
Character Definition river in Guangxi province
Pinyin GUI4 Jyutping gwai3

Unicode 5.2
Character Definition river in Hubei province
Pinyin ZHA4 ZHA1 Jyutping zaa3 On SA SHA SHI

Unicode 5.2
Character Definition river in Anhui and Jiangsu provinces
Pinyin LI4 Jyutping leot6 On RITSU RICHI Hangul Korean LYUL Tang lit Viet rớt

Unicode 5.2
Character Definition river in Henan province
Pinyin SHI1 Jyutping si1 On SHI
Variant U+6D49

Unicode 5.2
Character Definition river in Henan
Pinyin ZHEN1 QIN2 Jyutping zeon1 On SHIN Kun OOI Hangul Korean CIN

Unicode 5.2
Character Definition river in Hubei province
Pinyin SHE4 Jyutping sip3
Traditional U+7044

Unicode 5.2
Character Definition river and county in Hebei province
Pinyin LUAN2 Jyutping lyun4
Traditional U+7064

Unicode 5.2
Character Definition river in Hubei province
Pinyin LÜ3 LOU2 Jyutping lau4 On RU ROU Viet sâu
Variant U+6E87

Unicode 5.2
Character Definition river in Guangxi province ; water dripping
Pinyin LI2 Jyutping lei4 On RI Kun USUI Hangul Korean LI Tang liɛ Viet lầy
Traditional U+7055

Unicode 5.2
Character Definition river in northern Shandong
Pinyin TA4 LUO4 LEI3 Jyutping leoi5 lok3 taap3 On TOU RUI

Unicode 5.2
Character Definition river in Hunan
Pinyin XU4 Jyutping zeoi6 Tang ziǔ
Simplified U+6E86

Unicode 5.2
Character Definition river in Hebei province
Pinyin KUO4 Jyutping gwok3 kwok3

Unicode 5.2
Character Definition river in Anhui
Pinyin YING3 Jyutping wing6 On EI Hangul Korean YENG Tang iuɛ̌ng
Simplified U+988D

Unicode 5.2
Character Definition river in Henan
Pinyin WU3 Jyutping mou5

Unicode 5.2
Character Definition river in Shanxi
Pinyin GUI2 WEI2 GUI1 On KI I Hangul Korean KYU Viet vơi
Simplified U+6CA9 Variant U+6E88

Unicode 5.2
Character Definition river in northern china
Pinyin LU4 Jyutping lou6 On RO RU Hangul Korean LO

Unicode 5.2
Character Definition river in northern Hunan province
Pinyin LI3 Jyutping lai5 On REI RAI Hangul Korean LYEY Tang lěi

Unicode 5.2
Character Definition river in Hubei province
Pinyin HUAN2 Jyutping waan4

Unicode 5.2
Character Definition river bank ; river in Henan province ; gush
Pinyin FEN2 FEN4 PEN1 Jyutping fan4 pan3 On FUN HON Kun WAKU HOTORI Hangul Korean PWUN

Unicode 5.2
Character Definition river in Hubei province
Pinyin JIN4 Jyutping zeon6
Variant U+6D55

Unicode 5.2
Character Definition river in Shandong province
Pinyin LUO4 BO2 PO1 LI4 Jyutping bok6 lok6 On ROKU HOKU Viet nhợt
Simplified U+6CFA Variant U+6CCA

Records 1 - 50 of 471 retrieved in 339 ms