Unicode 5.2
Character Definition run swiftly
Pinyin GU3 YU4 HU2 Jyutping gwat1 On ITSU GOCHI GOTSU Kun NAGARERU Korean YUL Tang guət
KPS 10721-2000 50CC

Unicode 5.2
Character
Pinyin YING2 On YOU Kun OSAMERU
Unicode Code Point 50CC

Unicode 12.1
Character Definition run swiftly
Pinyin Jyutping gwat1 On ITSU GOCHI GOTSU Kun NAGARERU Hangul :N Korean YUL Tang guət
KPS 10721-2000 50CC

Unicode 12.1
Character
Pinyin yíng On YOU Kun OSAMERU
Unicode Code Point 50CC

零半
JMdict 200217
Word 零半
Reading ゼロはん ; ゼロハン
Translation eng 50cc motorbike

Records 1 - 5 of 5 retrieved in 24 ms