Unicode 5.2
Character Definition to draw a full bow to aim at the target , to hold ; to maintain ; to uphold , to conduct
Jyutping wu1

Unicode 5.2
Character Definition a tiger
Jyutping wu1

Unicode 5.2
Character Definition a carriage ; the head of a carriage
Pinyin WU3 Jyutping wu1

Unicode 5.2
Character Definition (a variant ) pouring with rain
Jyutping wu1

Unicode 5.2
Character Definition crow , rook , raven ; black , dark
Pinyin WU1 WU4 Jyutping wu1
Traditional U+70CF

Unicode 5.2
Character Definition crow , rook , raven ; black , dark
Pinyin WU1 WU4 Jyutping wu1
Traditional U+70CF

Unicode 5.2
Character
Pinyin WU1 Jyutping nguk1 uk1 On OKU AKU Kun TSUMISURU Korean OK AK

Unicode 5.2
Character Definition sound of crying , sobbing
Pinyin WU1 Jyutping wu1
Traditional U+55DA

Unicode 5.2
Character Definition sound of crying , sobbing
Pinyin WU1 Jyutping wu1
Traditional U+55DA

Unicode 5.2
Character Definition sound of crying , sobbing
Pinyin WU1 Jyutping wu1 On O U Kun AU Hangul Korean O Tang *qo Viet ô
Simplified U+545C

Unicode 5.2
Character Definition sound of crying , sobbing
Pinyin WU1 Jyutping wu1 On O U Kun AU Hangul Korean O Tang *qo Viet ô
Simplified U+545C

Unicode 5.2
Character Definition plaster over with layer of mud
Pinyin WU1 Jyutping wu1 On O U Kun KOTE NURU Hangul Korean O Viet

Unicode 5.2
Character Definition plaster over with layer of mud
Pinyin WU1 Jyutping wu1 On O U Kun KOTE NURU Hangul Korean O Viet

Unicode 5.2
Character
Pinyin WU1

Unicode 5.2
Character Definition house ; room ; building , shelter
Pinyin WU1 Jyutping nguk1 uk1 On OKU Kun YA YANE Hangul Korean OK Tang *quk Viet ốc

Unicode 5.2
Character Definition wizard , sorcerer , witch , shaman
Pinyin WU1 WU2 Jyutping mou4 On FU BU Kun MIKO KANNAGI Hangul Korean MWU Tang *mio

Unicode 5.2
Character
Pinyin WU1 On O U KO KU Kun OHATSUTENERAFU MOTSU

Unicode 5.2
Character Definition loquat
Pinyin WU1 Jyutping wu1 On O U KO GO Kun KOTE NURU Viet ô

Unicode 5.2
Character Definition loquat
Pinyin WU1 Jyutping wu1 On O U KO GO Kun KOTE NURU Viet ô

Unicode 5.2
Character
Pinyin WU1 Jyutping wu1 On O U OU Kun HAKU

Unicode 5.2
Character
Pinyin WU1 Jyutping wu1 On O U OU Kun HAKU

Unicode 5.2
Character Definition filthy , dirty , impure , polluted
Pinyin WU1 WU4 WA1 YU1 Jyutping waa1 wu1 On O Kun KEGAASU KEGAARERU TOGOOSU KEGAARERUKEGAARUWASHII Hangul Korean O
Variant U+6C5A

Unicode 5.2
Character Definition filthy , dirty , impure , polluted
Pinyin WU1 WU4 WA1 YU1 Jyutping wu1 On O Kun KEGASU KEGARERU YOGOSU KITANAI Hangul Korean O
Variant U+6C59

Unicode 5.2
Character Definition filthy , dirty , impure , polluted
Pinyin WU1 WU4 WA1 YU1 Jyutping wu1 On O Kun KEGASU KEGARERU YOGOSU KITANAI Hangul Korean O
Variant U+6C59

Unicode 5.2
Character Definition filthy , dirty , impure , polluted
Pinyin WU1 WU4 WA1 YU1 Jyutping wu1 On O Kun KEGASU KEGARERU YOGOSU KITANAI Korean O Tang qo Viet ô
Variant U+6C59

Unicode 5.2
Character Definition filthy , dirty , impure , polluted
Pinyin WU1 WU4 WA1 YU1 Jyutping wu1 On O Kun KEGASU KEGARERU YOGOSU KITANAI Korean O Tang qo Viet ô
Variant U+6C59

洿
Unicode 5.2
Character 洿 Definition stagnant water ; impure , filthy
Pinyin WU1 Jyutping wu1 On O U KO GO

洿
Unicode 5.2
Character 洿 Definition stagnant water ; impure , filthy
Pinyin WU1 Jyutping wu1 On O U KO GO

Unicode 5.2
Character Definition crow , rook , raven ; black , dark
Pinyin WU1 WU4 Jyutping wu1 On U O Kun KARASU IZUKUNSO Hangul Korean O Tang *qo Viet ô
Simplified U+4E4C

Unicode 5.2
Character Definition crow , rook , raven ; black , dark
Pinyin WU1 WU4 Jyutping wu1 On U O Kun KARASU IZUKUNSO Hangul Korean O Tang *qo Viet ô
Simplified U+4E4C

Unicode 5.2
Character
Pinyin WU1 On O U

Unicode 5.2
Character
Pinyin WU1

Unicode 5.2
Character
Pinyin WU1 On OKU Kun SHIGERU

Unicode 5.2
Character
Pinyin WU1 Jyutping ak1 ngak1 Viet óc

Unicode 5.2
Character
Pinyin WU1 On O U

Unicode 5.2
Character Definition make false accusation ; defame
Pinyin WU1 WU2 Jyutping mou4 On FU BU Kun SHIIRU Hangul Korean MWU Tang mio Viet vu
Simplified U+8BEC

Unicode 5.2
Character Definition various place names ; surname
Pinyin WU1 Jyutping wu1
Traditional U+9114

Unicode 5.2
Character Definition various place names ; surname
Pinyin WU1 Jyutping wu1
Traditional U+9114

Unicode 5.2
Character Definition various place names ; surname ; transliteration of Sanskrit 'u'
Pinyin WU1 Jyutping wu1 On O U YO Korean O
Simplified U+90AC

Unicode 5.2
Character Definition various place names ; surname ; transliteration of Sanskrit 'u'
Pinyin WU1 Jyutping wu1 On O U YO Korean O
Simplified U+90AC

Unicode 5.2
Character
Pinyin HUA2 Jyutping wu1

Unicode 5.2
Character Definition tungsten ( wolfram )
Pinyin WU1 WU4 Jyutping wu1
Simplified U+94A8

Unicode 5.2
Character Definition tungsten ( wolfram )
Pinyin WU1 WU4 Jyutping wu1
Simplified U+94A8

Unicode 5.2
Character Definition tungsten , wolfram
Pinyin WU4 WU1 Jyutping wu1
Traditional U+93A2

Unicode 5.2
Character Definition leg warmer
Pinyin WU4 Jyutping wu1

Unicode 5.2
Character Definition squid
Pinyin WU1 On O U Kun IKA

Unicode 5.2
Character
Pinyin WU1

鼿
Unicode 5.2
Character 鼿
Pinyin WU1 On GOTSU GOCHI KAI Kun AOMUKIBANA

𠌥
Unicode 5.2
Character 𠌥 Definition ( Cant .) to bow , stoop
Jyutping wu1 wu3

CEDict 100318
Traditional Simplified
Pinyin wu1
English ( onomat . for humming )

Records 1 - 50 of 100 retrieved in 327 ms