Character blend, mix; mixed Definition
ROU3 ROU2 Pinyin jau2 nau6 Jyutping JUU On MAJIRU Kun Hangul YU Korean

Traditional Simplified
rou2 Pinyin
mix English

Traditional Simplified
rou2 Pinyin
mischen, mixen (u.E.) Deutsch

Literal
rou3 Reading Pinyin rou2 Reading Pinyin ジュウ Reading On .じる Reading Kun yu Reading Korean Reading Korean
mix Meaning


糅合 Traditional 糅合 Simplified
rou2 he2 Pinyin
vermischen (u.E.) Deutsch


Records 1 - 6 of 6 retrieved in 75 ms