Character decayed, rotten; rot, decay Definition
XIU3 Pinyin jau2 nau2 Jyutping KYUU On KUCHIRU Kun Hangul HWU Korean xiǒu Tang hủ Viet

Character pomelo, grapefruit Definition
YOU4 YOU2 ZHU2 Pinyin jau2 jau6 zuk6 Jyutping YUU JIKU On YUZU Kun Hangul YU CHWUK Korean iòu Tang dâu Viet

Character
ROU2 Pinyin jau2 Jyutping JUU NYU On

Character the vitreous glaze on china, porcelain, etc. Definition
YOU3 YOU1 Pinyin jau2 Jyutping YUU YU On KUROI Kun Hangul YU Korean ao Viet

Character
ROU3 Pinyin jau2 jau4 Jyutping

Character rump; KangXi radical 114 Definition
ROU2 Pinyin jau2 Jyutping JUU NYU On ASHIATO Kun

Character blend, mix; mixed Definition
ROU3 ROU2 Pinyin jau2 nau6 Jyutping JUU On MAJIRU Kun Hangul YU Korean

Character
ROU2 Pinyin jau2 jau4 Jyutping JUU NYU On nhú Viet

Character larva Definition
YOU3 YOU4 NIU4 YOU1 Pinyin jau2 jau3 Jyutping YUU YU On Hangul YU Korean

Character uranium Definition
YOU2 ZHOU4 Pinyin jau2 jau4 Jyutping CHUU YUU On URANYUUMU Kun
U+94C0 Simplified

Character black Definition
YOU3 YI1 Pinyin jau2 Jyutping YUU On AOGURO Kun Hangul YU Korean


Records 1 - 11 of 11 retrieved in 207 ms