Unicode 5.2
Character Definition levy , raise ; summon ; recruit
Pinyin MU4 Jyutping mou6 On BO MO Kun TSUNORU Hangul Korean MO Tang
KangXi Radical-Stroke Count 19.11 Unicode Radical-Stroke Count 19.11

Unicode 5.2
Character Definition levy , raise ; summon ; recruit
Pinyin MU4 Jyutping mou6 On BO MO Kun TSUNORU Hangul Korean MO Tang
KangXi Radical-Stroke Count 19.11 Unicode Radical-Stroke Count 19.11

Unicode 5.2
Character Definition join forces , unite
Pinyin LU4 On RIKU Kun AWASERU Hangul Korean LYUK
KangXi Radical-Stroke Count 19.11 Unicode Radical-Stroke Count 19.11

Unicode 5.2
Character Definition join forces , unite
Pinyin LU4 On RIKU Kun AWASERU Hangul Korean LYUK
KangXi Radical-Stroke Count 19.11 Unicode Radical-Stroke Count 19.11

Unicode 5.2
Character
Pinyin PIAO4 On HEU Kun KASUMERU Hangul Korean PHYO
KangXi Radical-Stroke Count 19.11 Unicode Radical-Stroke Count 19.11

Unicode 5.2
Character
Pinyin PIAO4 On HEU Kun KASUMERU Hangul Korean PHYO
KangXi Radical-Stroke Count 19.11 Unicode Radical-Stroke Count 19.11

Unicode 5.2
Character Definition power , force ; tendency
Pinyin SHI4 Jyutping sai3 On SEI SE Kun IKIOI Hangul Korean SEY Tang *shiɛ̀i Viet thế
Simplified U+52BF
KangXi Radical-Stroke Count 19.11 Unicode Radical-Stroke Count 19.11

Unicode 5.2
Character Definition power , force ; tendency
Pinyin SHI4 Jyutping sai3 On SEI SE Kun IKIOI Hangul Korean SEY Tang *shiɛ̀i Viet thế
Simplified U+52BF
KangXi Radical-Stroke Count 19.11 Unicode Radical-Stroke Count 19.11

Unicode 5.2
Character Definition achievements , conduct deserving
Pinyin JI1 Jyutping zik1 On SEKI SHAKU Kun ISAO Hangul Korean CEK
KangXi Radical-Stroke Count 19.11 Unicode Radical-Stroke Count 19.11

Unicode 5.2
Character Definition achievements , conduct deserving
Pinyin JI1 Jyutping zik1 On SEKI SHAKU Kun ISAO Hangul Korean CEK
KangXi Radical-Stroke Count 19.11 Unicode Radical-Stroke Count 19.11

Unicode 5.2
Character Definition industrious , diligent , attentive
Pinyin QIN2 Jyutping kan4 On KIN GON Kun TSUTOMERU TSUTOME Hangul Korean KUN Tang *ghiən Viet cần
Variant U+61C3
KangXi Radical-Stroke Count 19.11 Unicode Radical-Stroke Count 19.11

Unicode 5.2
Character Definition industrious , diligent , attentive
Pinyin QIN2 Jyutping kan4 On KIN GON Kun TSUTOMERU TSUTOME Hangul Korean KUN Tang *ghiən Viet cần
Variant U+61C3
KangXi Radical-Stroke Count 19.11 Unicode Radical-Stroke Count 19.11

Unicode 5.2
Character
Pinyin QIANG3 JIANG4 On KYOU GOU Kun SEMARU TSUTOMERU
KangXi Radical-Stroke Count 19.11 Unicode Radical-Stroke Count 19.11

Unicode 5.2
Character
Pinyin QIANG3 JIANG4 On KYOU GOU Kun SEMARU TSUTOMERU
KangXi Radical-Stroke Count 19.11 Unicode Radical-Stroke Count 19.11

Unicode 5.2
Character Definition destroy , exterminate , annihilate
Pinyin JIAO3 CHAO1 Jyutping caau1 cau2 ziu1 ziu2 On SOU SHOU Kun TSUKARERU TSUKUSU Hangul Korean CHO Viet tẹo
Variant U+527F
KangXi Radical-Stroke Count 19.11 Unicode Radical-Stroke Count 19.11

Unicode 5.2
Character Definition destroy , exterminate , annihilate
Pinyin JIAO3 CHAO1 Jyutping caau1 cau2 ziu1 ziu2 On SOU SHOU Kun TSUKARERU TSUKUSU Hangul Korean CHO Viet tẹo
Variant U+527F
KangXi Radical-Stroke Count 19.11 Unicode Radical-Stroke Count 19.11

Unicode 5.2
Character Definition recommend , advise , urge
Pinyin QUAN4 On KAN Kun SUSUMERU Korean KWEN
Variant U+52F8
KangXi Radical-Stroke Count 19.11 Unicode Radical-Stroke Count 19.11

Unicode 5.2
Character Definition recommend , advise , urge
Pinyin QUAN4 On KAN Kun SUSUMERU Korean KWEN
Variant U+52F8
KangXi Radical-Stroke Count 19.11 Unicode Radical-Stroke Count 19.11

Unicode 5.2
Character
Variant U+52E4
Unicode Radical-Stroke Count 19.11

𠢓
Unicode 5.2
Character 𠢓
KangXi Radical-Stroke Count 19.11 Unicode Radical-Stroke Count 19.11

𠢓
Unicode 5.2
Character 𠢓
KangXi Radical-Stroke Count 19.11 Unicode Radical-Stroke Count 19.11

𠢔
Unicode 5.2
Character 𠢔
KangXi Radical-Stroke Count 19.11 Unicode Radical-Stroke Count 19.11

𠢔
Unicode 5.2
Character 𠢔
KangXi Radical-Stroke Count 19.11 Unicode Radical-Stroke Count 19.11

𠢕
Unicode 5.2
Character 𠢕
KangXi Radical-Stroke Count 19.11 Unicode Radical-Stroke Count 19.11

𠢕
Unicode 5.2
Character 𠢕
KangXi Radical-Stroke Count 19.11 Unicode Radical-Stroke Count 19.11

𠢖
Unicode 5.2
Character 𠢖
KangXi Radical-Stroke Count 19.11 Unicode Radical-Stroke Count 19.11

𠢖
Unicode 5.2
Character 𠢖
KangXi Radical-Stroke Count 19.11 Unicode Radical-Stroke Count 19.11

𠢗
Unicode 5.2
Character 𠢗
KangXi Radical-Stroke Count 19.11 Unicode Radical-Stroke Count 19.11

𠢗
Unicode 5.2
Character 𠢗
KangXi Radical-Stroke Count 19.11 Unicode Radical-Stroke Count 19.11

𠢘
Unicode 5.2
Character 𠢘
KangXi Radical-Stroke Count 19.11 Unicode Radical-Stroke Count 19.11

𠢘
Unicode 5.2
Character 𠢘
KangXi Radical-Stroke Count 19.11 Unicode Radical-Stroke Count 19.11

𠢙
Unicode 5.2
Character 𠢙
KangXi Radical-Stroke Count 19.11 Unicode Radical-Stroke Count 19.11

𠢙
Unicode 5.2
Character 𠢙
KangXi Radical-Stroke Count 19.11 Unicode Radical-Stroke Count 19.11

𠢚
Unicode 5.2
Character 𠢚
KangXi Radical-Stroke Count 19.11 Unicode Radical-Stroke Count 19.11

𠢚
Unicode 5.2
Character 𠢚
KangXi Radical-Stroke Count 19.11 Unicode Radical-Stroke Count 19.11

𠢛
Unicode 5.2
Character 𠢛
KangXi Radical-Stroke Count 19.11 Unicode Radical-Stroke Count 19.11

𠢛
Unicode 5.2
Character 𠢛
KangXi Radical-Stroke Count 19.11 Unicode Radical-Stroke Count 19.11

𠢜
Unicode 5.2
Character 𠢜
KangXi Radical-Stroke Count 19.11 Unicode Radical-Stroke Count 19.11

𠢜
Unicode 5.2
Character 𠢜
KangXi Radical-Stroke Count 19.11 Unicode Radical-Stroke Count 19.11

𠢝
Unicode 5.2
Character 𠢝
Viet vâm
KangXi Radical-Stroke Count 19.11 Unicode Radical-Stroke Count 19.11

𠢝
Unicode 5.2
Character 𠢝
Viet vâm
KangXi Radical-Stroke Count 19.11 Unicode Radical-Stroke Count 19.11

𠢞
Unicode 5.2
Character 𠢞
Viet giúp
KangXi Radical-Stroke Count 19.11 Unicode Radical-Stroke Count 19.11

𠢞
Unicode 5.2
Character 𠢞
Viet giúp
KangXi Radical-Stroke Count 19.11 Unicode Radical-Stroke Count 19.11

𠢟
Unicode 5.2
Character 𠢟
Viet giúp
KangXi Radical-Stroke Count 19.11 Unicode Radical-Stroke Count 19.11

𠢟
Unicode 5.2
Character 𠢟
Viet giúp
KangXi Radical-Stroke Count 19.11 Unicode Radical-Stroke Count 19.11

𠭱
Unicode 5.2
Character 𠭱
KangXi Radical-Stroke Count 19.11

𪟣
Unicode 5.2
Character 𪟣
Unicode Radical-Stroke Count 19.11

勤
Unicode 5.2
Character 勤
Variant U+52E4
Unicode Radical-Stroke Count 19.11

Unicode 12.1
Character Definition levy , raise ; summon ; recruit
Pinyin Jyutping mou6 On BO MO Kun TSUNORU Hangul : 0E Korean MO Tang
KangXi Radical-Stroke Count 19.11 Unicode Radical-Stroke Count 19.11

Unicode 12.1
Character Definition join forces , unite
Pinyin Jyutping luk6 On RIKU Kun AWASERU Hangul : 1N Korean LYUK
KangXi Radical-Stroke Count 19.11 Unicode Radical-Stroke Count 19.11

Records 1 - 50 of 100 retrieved in 266 ms