Unicode 5.2
Character Definition name of a mountain
Pinyin DOU3 Jyutping dau2

Unicode 5.2
Character
Pinyin DOU3 Jyutping dau2

Unicode 5.2
Character Definition tremble , shake , rouse ; give shake
Pinyin DOU3 Jyutping dau2 On TOU TO Kun AGERU FURUU Hangul Korean TWU

Unicode 5.2
Character Definition Chinese peck ; liquid measure
Pinyin DOU3 DOU4 Jyutping dau2 On TO TOU Kun TOMASU MASU HISHAKU Hangul Korean TWU Tang *dǒu Viet đấu
Traditional U+9B25

Unicode 5.2
Character Definition capital
Pinyin DOU3 ZHU3 Jyutping dau2 zyu2 On SHU TOU TSU Kun HISHIYAKU Hangul Korean TWU Viet rẫu

Unicode 5.2
Character Definition investigate , inspect
Pinyin JIU1 JIU3 Jyutping dau2 gau2 On KYUU Kun AZANAU TADASU Hangul Korean KYU KYO Tang giə̌u
Simplified U+7EA0 Variant U+7CFA

Unicode 5.2
Character Definition tadpole
Pinyin DOU3 Jyutping dau2 On TOU TSU Hangul Korean TWU

Unicode 5.2
Character Definition beans , peas ; bean-shaped
Pinyin DOU4 Jyutping dau2 dau6 On TOU ZU Kun MAME TAKATSUKI Hangul Korean TWU Tang dhòu Viet đậu

Unicode 5.2
Character Definition grand , valiant
Pinyin JIU3 JIU1 JIU4 Jyutping dau2 gau2 On KYUU Kun HATARAKI Hangul Korean KYU

Unicode 5.2
Character Definition a wine flagon
Pinyin DOU3 Jyutping dau2 On TOU ZU
Simplified U+94AD

Unicode 5.2
Character Definition a wine flagon
Pinyin DOU3 Jyutping dau2
Traditional U+9204

Unicode 5.2
Character Definition steep , sloping ; abruptly , sudden
Pinyin DOU3 Jyutping dau2 On TOU TSU Kun SOBADATSU Hangul Korean TWU

Unicode 12.1
Character Definition name of a mountain
Pinyin dǒu Jyutping dau2

Unicode 12.1
Character
Pinyin dǒu Jyutping dau2

Unicode 12.1
Character Definition tremble , shake , rouse ; give shake
Pinyin dǒu Jyutping dau2 On TOU TO Kun AGERU FURUU Hangul : 1N Korean TWU

Unicode 12.1
Character Definition Chinese peck ; liquid measure
Pinyin dòu dǒu Jyutping dau2 On TO TOU Kun TOMASU MASU HISHAKU Hangul : 0E Korean TWU Tang *dǒu Viet đấu
Traditional U+9B25

Unicode 12.1
Character Definition capital
Pinyin dǒu Jyutping dau2 zyu2 On SHU TOU TSU Kun HISHIYAKU Hangul : 0N Korean TWU Viet rẫu

Unicode 12.1
Character Definition investigate , inspect
Pinyin jiū Jyutping dau2 gau2 On KYUU Kun AZANAU TADASU Hangul : 0E Korean KYU KYO Tang giə̌u
Simplified U+7EA0 Variant U+7CFA

Unicode 12.1
Character Definition tadpole
Pinyin dǒu Jyutping dau2 On TOU TSU Hangul : 1N Korean TWU

Unicode 12.1
Character Definition beans , peas ; bean-shaped
Pinyin dòu Jyutping dau2 dau6 On TOU ZU Kun MAME TAKATSUKI Hangul : 0E Korean TWU Tang dhòu Viet đậu

Unicode 12.1
Character Definition grand , valiant
Pinyin jiū Jyutping dau2 gau2 On KYUU Kun HATARAKI Hangul : 0N Korean KYU

Unicode 12.1
Character Definition a wine flagon
Pinyin dǒu Jyutping dau2 On TOU ZU
Simplified U+94AD

Unicode 12.1
Character Definition a wine flagon
Pinyin tǒu Jyutping dau2
Traditional U+9204

Unicode 12.1
Character Definition steep , sloping ; abruptly , sudden
Pinyin dǒu Jyutping dau2 On TOU TSU Kun SOBADATSU Hangul : 1N Korean TWU

𣁾
Unicode 12.1
Character 𣁾
Jyutping dau2

𨺗
Unicode 12.1
Character 𨺗
Jyutping dau2

Records 1 - 26 of 26 retrieved in 138 ms