Character war, fighting, battle Definition
ZHAN4 Pinyin zin3 Jyutping SEN On TATAKAU IKUSA Kun Hangul CEN Korean *jiɛ̀n Tang chiến Viet
U+6218 Simplified U+6226 Variant

Traditional Simplified
zhan4 Pinyin
to fight English fight English war English battle English


Literal
zhan4 Reading Pinyin セン Reading On いくさ Reading Kun たたか. Reading Kun おのの. Reading Kun そよぐ Reading Kun jeon Reading Korean Reading Korean
war Meaning fighting Meaning battle Meaning

戰敗 Traditional 战败 Simplified
zhan4 bai4 Pinyin
to lose a war English


戰備 Traditional 战备 Simplified
zhan4 bei4 Pinyin
war preparation English

戰備 Traditional 战备 Simplified
zhan4 bei4 Pinyin
Kriegsvorbereitung (u.E.) (S) Deutsch

戰場 Traditional 战场 Simplified
zhan4 chang3 Pinyin
battlefield English

戰車 Traditional 战车 Simplified
zhan4 che1 Pinyin
war chariot English tank English

戰車城 Traditional 战车城 Simplified
zhan4 che1 cheng2 Pinyin
Wagenstädten (u.E.) (S) Deutsch


戰船 Traditional 战船 Simplified
zhan4 chuan2 Pinyin
warship English

戰船 Traditional 战船 Simplified
zhan4 chuan2 Pinyin
Kriegsschiff (u.E.) (S) Deutsch

戰錘 Traditional 战锤 Simplified
zhan4 chui2 Pinyin
Warhammer (u.E.) Deutsch


戰地 Traditional 战地 Simplified
zhan4 di4 Pinyin
battlefield English

戰地 Traditional 战地 Simplified
zhan4 di4 Pinyin
Schlachtfeld (u.E.) (S) Deutsch
戰抖 Traditional 战抖 Simplified
zhan4 dou3 Pinyin
to shudder English to tremble English

戰抖 Traditional 战抖 Simplified
zhan4 dou3 Pinyin
zittern (u.E.) Deutsch

戰鬥 Traditional 战斗 Simplified
zhan4 dou4 Pinyin
to fight English to battle English


戰鬥機 Traditional 战斗机 Simplified
zhan4 dou4 ji1 Pinyin
fighter (aircraft) English

戰鬥機 Traditional 战斗机 Simplified
zhan4 dou4 ji1 Pinyin
Kampfflugzeug (u.E.) (S, Mil) Deutsch

戰鬥艦 Traditional 战斗舰 Simplified
zhan4 dou4 jian4 Pinyin
battleship English

戰鬥科技 Traditional 战斗科技 Simplified
zhan4 dou4 ke1 ji4 Pinyin
BattleTech (u.E.) Deutsch

戰鬥力 Traditional 战斗力 Simplified
zhan4 dou4 li4 Pinyin
fighting strength English

戰鬥力 Traditional 战斗力 Simplified
zhan4 dou4 li4 Pinyin
Schlagkraft (u.E.) (S) Deutsch

戰鬥員 Traditional 战斗员 Simplified
zhan4 dou4 yuan2 Pinyin
Kämpfer (u.E.) (S) Deutsch


戰鬥者 Traditional 战斗者 Simplified
zhan4 dou4 zhe3 Pinyin
fighter English戦隊 Word 戰隊 Word
せんたい Reading
squadron Translation eng Flottille Translation ger Flotte Translation ger Geschwader Translation ger

戰法 Traditional 战法 Simplified
zhan4 fa3 Pinyin
military strategy English

戰犯 Traditional 战犯 Simplified
zhan4 fan4 Pinyin
war criminal English

戰犯 Traditional 战犯 Simplified
zhan4 fan4 Pinyin
Kriegsverbrecher (S) Deutsch

戰俘 Traditional 战俘 Simplified
zhan4 fu2 Pinyin
prisoner of war English

戰俘 Traditional 战俘 Simplified
zhan4 fu2 Pinyin
Kriegsgefangener (S, Mil) Deutsch


戰斧 Traditional 战斧 Simplified
zhan4 fu3 Pinyin
Kriegsbeil (u.E.) (S) Deutsch


戰功 Traditional 战功 Simplified
zhan4 gong1 Pinyin
outstanding military service English


Records 1 - 50 of 100 retrieved in 167 ms