Unicode 5.2
Character
Pinyin XI3 Jyutping saai2

Unicode 5.2
Character Definition straw sandals or slippers that have no heel-backs
Pinyin XI3 Jyutping saai2 On SHI Kun ZOURI Tang shiɛ̌

Unicode 5.2
Character Definition move one's abode , shift , migrate
Pinyin XI3 Jyutping saai2 On SHI Kun UTSURU Hangul Korean SA

Unicode 5.2
Character Definition male nettle-hemp
Pinyin XI3 Jyutping saai2 On SHI Kun KARAMUSHI Hangul Korean SI

Unicode 5.2
Character Definition imperial signet , royal signet
Pinyin XI3 Jyutping saai2
Traditional U+74BD

Unicode 5.2
Character Definition imperial signet , royal signet
Pinyin XI3 Jyutping saai2 On JI SHI Kun SHIRUSHI Hangul Korean SAY Tang siɛ̌ Viet tỉ
Simplified U+73BA

Unicode 5.2
Character Definition band for the hair
Pinyin XI3 Jyutping saai2

Unicode 5.2
Character Definition long ; dangling ; kerchief ; rope
Pinyin XI3 LI2 LI3 SHAI3 SHI1 SHI3 Jyutping saai2 On SHI RI SAI SHA Kun KAMIZUTSUMI TSUZUKU

Unicode 5.2
Character Definition afraid , bashful
Pinyin XI3 Jyutping saai2 On SAI SHI Kun YOI Viet tơi

Unicode 5.2
Character Definition to increase five-fold
Pinyin XI3 Jyutping saai2 On SHI

Unicode 5.2
Character Definition apprehensive
Pinyin XI3 Jyutping saai2 si2 On SHI SAI SHA AI Kun OMOU Hangul Korean SI
Simplified U+2B370

Unicode 5.2
Character Definition sandal
Pinyin XI3 Jyutping saai2 On SHI Kun HUMU

𫍰
Unicode 5.2
Character 𫍰 Definition apprehensive
Pinyin XI3 Jyutping saai2 si2
Traditional U+8AF0

Unicode 12.1
Character
Pinyin Jyutping saai2

Unicode 12.1
Character Definition the Imperial signet ; the great seal
Pinyin Jyutping saai2 On SHI JI

Unicode 12.1
Character Definition straw sandals or slippers that have no heel-backs
Pinyin Jyutping saai2 On SHI Kun ZOURI Tang shiɛ̌

Unicode 12.1
Character Definition move one's abode , shift , migrate
Pinyin Jyutping saai2 On SHI Kun UTSURU Hangul : 0N Korean SA

Unicode 12.1
Character Definition male nettle-hemp
Pinyin Jyutping saai2 On SHI Kun KARAMUSHI Hangul : 1N Korean SI

Unicode 12.1
Character Definition imperial signet , royal signet
Pinyin Jyutping saai2
Traditional U+74BD

Unicode 12.1
Character Definition imperial signet , royal signet
Pinyin Jyutping saai2 On JI SHI Kun SHIRUSHI Hangul : 0N Korean SAY Tang siɛ̌ Viet tỉ
Simplified U+73BA

Unicode 12.1
Character Definition band for the hair
Pinyin Jyutping saai2

Unicode 12.1
Character Definition long ; dangling ; kerchief ; rope
Pinyin Jyutping saai2 On SHI RI SAI SHA Kun KAMIZUTSUMI TSUZUKU

Unicode 12.1
Character
Pinyin Jyutping saai2 On SHI Kun KARAMUSHI

Unicode 12.1
Character Definition afraid , bashful
Pinyin Jyutping saai2 On SAI SHI Kun YOI Viet tơi

Unicode 12.1
Character Definition to increase five-fold
Pinyin Jyutping saai2 On SHI

Unicode 12.1
Character Definition apprehensive
Pinyin Jyutping saai2 si2 On SHI SAI SHA AI Kun OMOU Hangul : 1N Korean SI
Simplified U+2B370

Unicode 12.1
Character Definition sandal
Pinyin Jyutping saai2 On SHI Kun HUMU

Unicode 12.1
Character Definition sandal
Pinyin Jyutping saai2 On SHI RI SAI SHA Kun KUTSU

𫍰
Unicode 12.1
Character 𫍰 Definition apprehensive
Pinyin Jyutping saai2 si2
Traditional U+8AF0

Records 1 - 29 of 29 retrieved in 142 ms